1332337973_ - Prof.Dr. Mehmet Birhan Yılmaz

Download Report

Transcript 1332337973_ - Prof.Dr. Mehmet Birhan Yılmaz

Temel EKG

Prof.Dr.Mehmet Birhan YILMAZ Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD, Sivas Cumhuriyet Tıp Günleri 2012

EKG: Elektrokardiyografi Kalbin elektriksel aktivitesinin yüzeyde zamana karşı kaydıdır.

PS aralığı Atriyum depolarizasyonu & repolarizasyonu QT aralığı Ventrikül depolarizasyonu & repolarizasyonu

_

Toplam elektriksel vektör

+

EKG Kaydı I. Bipolar kayıt II. Ünipolar kayıt iki aktif (different) elektrod bir different, bir indifferent elektrod

potansiyeli sıfır

Bipolar Derivasyonlar Kalbin sağ kol, sol kol ve sol bacaktan oluşan eşkenar bir üçgenin merkezinde bulunduğu kabul edilir = EINTHOVEN ÜÇGENİ Bu elektrodlar ortak bir terminale bağlanırsa indifferent bir elektrod elde edilir. I Derivasyon Negatif elektrod Pozitif elektrod Sağ kol Sol kol II III Sağ kol Sol kol Sağ bacak: toprak elektrodu Sol bacak Sol bacak

Ünipolar Derivasyonlar I. Şiddetlendirilmiş Ekstremite Derivasyonları aVL : Pozitif elektrod sol kolda, referans sağ kolla sol bacağın toplamı aVF : Pozitif elektrod sol bacakta, referans sol kolla sağ kolun toplamı aVR : Pozitif elektrod sağ kolda, referans sol kolla sol bacağın toplamı Einthoven üçgeninin köşelerindeki gerilimin toplamı sıfır olduğundan aktif elektrodun bulunduğu ekstremitedeki potansiyel, diğer iki ekstremitenin toplam potansiyeline eşit ama zıt polarite olduğundan ölçülen potansiyeller yaklaşık iki kat yükseltilmiş olur.

Temel EKG:Nasıl Değerlendirelim?

1. Temel kriterler 2.

3.

Kalp hızı Majör QRS aksı 4.

NSR mi değil mi? 5. P QRS ilişkisi 6.

QRS morfolojisi (süresi-amplitüdü) 7. ST segmenti T dalgası (primer-sekonder)

Temel Kriterler

EKG, kağıt üzerine 25 mm/s hızda kaydedilir.

Genlik kalibrasyonu ise 1 cm/mV olarak yapılır.

Dolayısıyla her bir küçük kare yükseklik (1 mm), 0.1 mV demektir.

R-R arası 15 mm Periyo t = 15 x 0.04 = 0.6 sn.

Dakikada atım sayısı = 60 / 0.6 = 100

P dalgası : atriyum depolarizasyonu QRS kompleksi : ventrikül depolarizasyonu T dalgası : ventrikül repolarizasyonu Dalgalar, kalbin elektriksel aktivitesindeki değişiklikleri yansıtır.

0.06-0.09

Kalp Hızı

Majör QRS Aksı

Majör QRS Aksı

Normal sinüs ritmi

1. P – QRS ilişkisi düzenli olmalı 2. R R düzenli* (sinüs aritmisi<120 msn) 3. Hız = 60 – 100 /dak 4. P R aralığı = 120 – 200 msn düzenli olmalı 5. D2’de P pozitif (morfolojisi normal olmalı, sinüzal p)

P mitrale

P QRS ilişkisi

QRS Morfolojisi:Amplitüd

Ekstremite derivasyonlarında en az 0.5 mV, prekordiyal derivasyonlarda en az 1.0 mV amplitüd olmalı Patolojik Q dalgası olmamalı (en önemli kriter süre>40 msn) Prekordiyal R progresyonu normal olmalı QRS’te amplitüd artışı takip eden ST segmentinin yönünü değiştirir

• Sol ventrikül hipertrofisi-Bir çok kriter var Voltaj kriterleri R aVL > 11 mm R aVF > 20 mm SV1,2 S + RV5,6 > 35 mm Modifiye Cornell (en duyarlı): V3S+aVLR≥28-20 (E-K)

Romhilt-Estes Kriterleri

• • • • • • • • • • Right axis deviation (>+90) RV1 >7 mm RV1 + SV5 or V6 >10 mm R/S ratio in V1 >1 S/R ratio in V6 >1 Late intrinsicoid deflection in V1.

Incomplete right bundle branch block ST-T wave abnormalities ("strain") in inferior leads Right atrial hypertrophy/overload (“P pulmonale”) S1S2S3 pattern (particularly in children)

QRS morfolojisi: Süre

• <120 msn olmalı • Anormal QRS süresi takip eden ST segmentinin yönünü değiştirir

İletim Kusurları • Sağ dal bloğu – QRS süresi >= 120 msn (komplet sağ dal bloğu) – V1 veya V2de rsr’, rsR’ veya rSR’.

– I ve V6 da R dalgasından yahut 40 ms den geniş S dalgaları • İnkomplet – QRS 110-119

• Sol Dal bloğu – QRS süresi >= 120 msn (komplet sol dal bloğu) – I,aVL,V5,V6 da geniş çentikli veya slurred R dalgaları, V5,V6 da nadiren RS patterni görülebilir.

– I,V5,V6 da q dalgaları yok, aVL de q dalgası olabilir.

– V1 – V3 derin S dalgaları, R dalga kaybı

ST segmenti

• Normalde izoelektrik hattadır. İzoelektrik hatta defleksiyonları anormaldir.

• İzoelektrik hatta defleksiyonları primer ya da sekonder (önündeki QRS anormal) olabilir.

T dalgası

• Ventrikül repolarizasyonunu gösterir.

• Önündeki QRS kompleksi ile aynı yöndedir. Önündeki QRS anormalse tersi yöndedir.

• Ekstremite derivasyonlarında 5 mm, prekordiyal derivasyonlarda 15 mm’den (>10 mm?) büyük değildir.

• V1-2-3 kuralı