Dodatek do systemu enova – prezentacja Power Point pptx

Download Report

Transcript Dodatek do systemu enova – prezentacja Power Point pptx

Specyficzne wymagania
handlu dla rolnictwa
Jakub Bauman
Radosław Kwiek
DODATKI
Specyficzne wymagania
handlu dla rolnictwa
Studium przypadku
Handel chemią
• Operacje
standardowe
• Ofertowanie
• Transakcje
Handel zbożem
• Niestandardowe
operacje
• Specyficzny obieg
dokumentów
• Badania
Laboratoryjne
Dlaczego
Aktualizacje
!!!
?
Umiejętności
zespołu
wdrożeniowego
Elastyczność –
ponad 100
cech, dodatki
Konkurencja
–
dedykowany
system 
przyjazny
interface
Infrastruktura
informatyczna
Specyfika handlu zbożem
Kontrakt
sprzedażowy
Magazyn
Kontrakt
zakupowy
Rozliczenie
kontraktu
Kontrakt
zakupowy
Parametry
kontraktu
Kontrakt
zakupowy
Parametry kontraktu
Ilość i
wartość
Parametry
jakościowe
Transport
lub magazyn
Dlaczego dodatki ?
• Można je zrobić - API
• Rozbudowa
funkcjonalna
• Koncentracja na
merytoryce
ENOVA
Jakie dodatki ?
Tabele
parametrów
Rozliczenie
kontraktu
Tabele cięć
(cenniki)
ENOVA
Bilansowanie
kontraktów
Wycena
zakupu
Obsługa
tranzytu
Demonstracja dodatków
Korzyści z zastosowania dodatku
Sprawniejsza
obsługa
tranzytu
Sprawniejsza
obsługa
laboratorium
Synchroniczne
korekty
PZ WZ
Synchroniczne
dokumenty
PZ WZ
Kontrakt w
jednym
miejscu
Możliwe zastosowania
Handel zbożem
Sadownictwo
Mleczarstwo
Skup i kontraktacja ziół
Handel zwierzętami (żywiec)
Tytoń
Kierunki dalszych prac
Dodatek jest PRODUKCYJNY
Adaptacja do ogólniejszych zastosowań
Optymalizacja
Interfejs 
Przygotowanie do dystrybucji
Dziękujemy za uwagę