2. skoleperiode

Download Report

Transcript 2. skoleperiode

Det psykiatriske
arbejdsområde
Social – og sundhedsassistent uddannelsen
2. skoleperiode
Læringselement 2.1
• SSA’ens rolle inden for det psykiatriske
arbejdsområde
• Vi arbejder med mål inden for KKD og
Psykiatrisk Sygdomslære og farmakologi
• Varighed 2 dage
2
2.1 Indhold
• Dag 1
– Praktikopsamling (gerne med
CL øvelse)
– Intro til læringselementet og 2.
skoleperiode
– Oplæg om psykiatriens
organisatoriske opbygning
• Dag 2
– Oplæg om indgreb i
selvbestemmelsesretten
• Psykiatrilov (tvang)
• Servicelov om magtanvendelse
• Kvalitetsstandarder,
serviceniveau
– Gruppearbejde
• Tilbud i psykiatrien i RN
• Etik, værdier, kultur, fordomme
• Observationsområder (SSA’ens
arbejdsområde)
– Film
• F.eks. Sjælen på vrangen,
Overtaci, DR dokumentar osv.
3
Læringselement 2.2
• Den psykiatriske patient/borger
• Vi arbejder med mål indenfor Psykiatrisk
Sygdomslære og Farmakologi, Sygepleje,
Sundhedspædagogik og Kommunikation samt
KKD
• Varighed 4 dage
4
2.2 Indhold
• Dag 1
– Oplæg om ICD-10
systemet
– Oplæg om angsttilstande
• Generaliseret angst
• Fobisk angst
• Panikforstyrrelser
– Gruppearbejde omkring
helhedsbeskrivelse
(Mads, der lider af
generaliseret angst)
• Dag 2
– Oplæg om
udviklingspsykologi
• Daniel Stern
• John Bowlby (tilknytning)
• Freud
– Gerne film (”Er du mors
lille dreng 1 og 2”)
5
2.2 Indhold
• Dag 3
– Oplæg om terapeutiske
principper
•
•
•
•
•
•
Miljøterapi
Social færdighedstræning
Psykoedukation
Kognitiv terapi
Recovery
Relationer
– Gruppearbejde med
helhedsbeskrivelse
(Mads igen)
• Dag 4
– Motivation og mestring
• Primært rep. Fra 1.
skoleperiode
• Gennemgang af teorierne
ved behov
• Gruppearbejde med
helhedsbeskrivelse
(afsluttende)
– Evt. psykofarmaka
6
Læringselement 2.3
• Den psykiatriske patient/borger med affektiv
lidelse
• Vi arbejder med mål indenfor Psykiatrisk
Sygdomslære og Farmakologi, Sygepleje,
Forebyggelse og Rehabilitering samt
Sundhedspædagogik og Kommunikation
• Varighed 4 dage
7
• Dag 1
2.3 Indhold
• Dag 2
– Intro til læringselementet
– Oplæg om depression
•
•
•
•
•
Symptomer
Årsager
Behandlinger
Plejebehandlingsformer
Psykofarmaka
– Gruppearbejde med
helhedsbeskrivelse (Linda
der lider af depression)
• Drager også paralleller fra
tidligere læringselementer
– Film: DR2 tema ”Sindssyg”
– Oplæg om bipolare lidelser
•
•
•
•
•
Symptomer
Årsager
Behandling
Plejebehandlingsformer
Psykofarmaka
– Gruppearbejde med
helhedsbeskrivelse
(Kristian der lider af bipolar
lidelse – mani)
• Drager også paralleller fra
tidligere læringselementer
– Film: DR2 tema ”Sindssyg”
8
2.3 Indhold
• Dag 3
• Dag 4
– Oplæg om sygepleje
• Liv Strand
– Intro til Freud,
personlighedsmodel, jegfunktioner,
forsvarsmekanismer osv.
– De jeg-støttende
principper
• Kari Martinsen
– Vækst/vedligehold
– De 3 dimensioner
– Gruppearbejde med
helhedsbeskrivelser (enten
Kristian eller Linda)
– Oplæg om
aktivitetsanalyse
• Gennemgang af eksempel
– Oplæg om kommunikation
– Gruppearbejde med
helhedsbeskrivelser
– Rollespil omkring 1
meningsfuld aktivitet, hvor
kommunikationsmodellern
e kommer i spil
9
Læringselement 2.4
• Den psykiatriske patient/borger med
personlighedsforstyrrelser
• Vi arbejder med mål fra Psykiatrisk
Sygdomslære og Farmakologi, Sygepleje, KKD
og Sundhedspædagogik og Kommunikation
• Varighed 3 dage
10
2.4 Indhold
• Dag 1
– Oplæg om
personlighedsforstyrrelser
• Her er der vægt på EUP og
dyssocial
• Adfærd
• Behandling
• Sygepleje
– Stort fokus på
gruppearbejde
• Dag 2
– Oplæg om
dobbeltdiagnoser
•
•
•
•
Adfærd
Behandling
Sygepleje
Hvad sker der i hjernen?
– Film – dokumentar
omkring unge og misbrug
• Inddragelse af terapeutiske
principper og ikke mindst
udviklingspsykologi
11
2.4 Indhold
• Dag 3
– Fokus på SSA’ens arbejdsrammer i psykiatrien
– Besøg af SSA fra botilbud
(dobbeltdiagnosticerede)
– Fokus på voldsforebyggelse og konfliktdæmpende
adfærd
12
Læringselement 2.5
• Den psykiatriske patient/borger med demens
• Vi arbejder med mål fra Psykiatrisk
Sygdomslære og Farmakologi, Sygepleje,
Forebyggelse og Rehabilitering samt KKD
• Varighed 2 dage
13
2.5 Indhold
• Dag 1
• Dag 2
– Repetition af CNS
– Oplæg om demensformer
•
•
•
•
•
Sygdomslære
Symptomer
Undersøgelse
Behandling
Psykofarmaka
– Gruppearbejde med
helhedsbeskrivelser
– Repetition af rehabilitering
• Rehabilitering og demens
– Oplæg om følgende
emner:
•
•
•
•
•
•
Ergonomiske principper
Hjælpemidler
Reminiscens
Kommunikation
Velfærdsteknologi
Aktivitetsanalyse
– Gruppearbejde ud fra
ovenstående emner
– Inddragelse af Future Lab
14
Læringselement 2.6
• Den psykiatriske patient/borger med skizofreni
– Projekt
• Alle skoleperiodens mål er i spil
• Varighed 6 dage
–
–
–
–
–
–
Dag 1: Oplæg om skizofreni + intro til projekt
Dag 2: Projektskrivning
Dag 3: Projektskrivning
Dag 4: Projektskrivning
Dag 5: Aflevering kl. 12 + forberedelse af præsentation
Dag 6: Præsentation (forskellige metoder anvendes)
15
Læringselement 2.7
• Evaluering og praktikforberedelse
• Varighed 1 dag
• Indhold:
– Evaluering af hele skoleperioden
– Evaluering af egen læring
– Praktikforberedelse
• Gennemgang af praktikmål, niveau osv.
• Forberedelse til forventningssamtale
– Besøg af brugerlærer
– Film
– God praktik 
16