Sygeplejeindikatorer og terminologi

Download Report

Transcript Sygeplejeindikatorer og terminologi

Sygeplejeindikatorer og terminologi hvordan hænger det sammen i sygeplejen og
hvad skal vi bruge dem til ?
Tak for indbydelsen!
Inge Madsen
Norma Lang Challange:
”if we can not name it :
You can not control it,
finance it,
Teach it,
research it
or put it into policy..”
Stav til..
Rejsen … hvor kom vi fra og hvor skal
vi hen?
• ICNP 1990
• NIP 1999
• Clearing House 2008
http://www.dsr.dk/dsr/upload/3/0/813/Klaringsrapport.pdf
FORMÅL
”At beskrive og give metodisk inspiration til, ved hjælp af
indikatorer, at:
@ dokumentere
@ overvåge
@ sammenligne
og forbedre den sygeplejefaglige kvalitet”
MÅL MED
KLARINGSRAPPORTEN
Introducere metoder og terminologi
bidrage til at kvalitetsudviklings sker med et fælles grundlag og
en fælles metode
At give den kliniske sygeplejerske et redskab til vurdering af
kvaliteten af sygepleje (sammenligning)
Brug af evidens
Opgør med nuværende dokumentationsform
Synliggøre sygepleje gør en forskel
Mål med indikatorer
Bedre sygeplejefaglig
kvalitet
Dialog m.h.p. prioritering
Indsigt til borgerne
Hvad er en indikator ?
”Biologisk
havdyr der vælger opholdssted med så
præcis følsomhed over for fx temperatur,
saltholdighed, brintionkoncentration m.m. at de
herigennem afgiver vigtige oplysninger om miljøets
fysiske, kemiske og biologiske karakter”.
Men inden da…
Stav til..
Center for kliniske retningslinjer
-Et nationalt Clearinghouse for
sygepleje
www.kliniskeretningslinjer.dk
Klinisk Retningslinje:
”systematisk udarbejdede udsagn, der kan bruges
af fagpersoner og patienter, når de skal træffe
beslutning om passende og korrekt sundhedsfaglig
ydelse i specifikke kliniske situationer ”
Principper for organisationen
• Ejes af Dansk Sygepleje Selskab - dasys
• Medlemsfinancieret - sygehuse & UC
• Decentralt fokus og initiativ
• Centralt fokus via forskning og nye områder
• Kompetenceudvikling i dansk sygepleje
• Den årlige dokumentationskonference grundlag for opdatering
Genfinde
Genkende og
Genbruge data
Papir eller elektronisk
dokumentation
Stav til….
Har vi bare skriftsprog . Får vi være enige!
(Ulla Gerding)
Florence Nightingale,
1859
Hensigten er ikke at indsamle
dyngevis af ”interessante”
kendsgerninger og oplysninger om
dette eller hint, men at redde liv og
befordre sundhed og
velbefindende…
Patienten har en sygdom det delegerede område
Hoftenær fraktur
Apopleksi
Ernæringsproblemer
Patienten er syg det selvstændige
område
Mobilitetsproblemer
Resultat
Smerteproblemer
Eliminationsproblemer
Proces
Terminologi
terminologi, (af lat. terminus 'grænse, afgrænsning' og -logi), sæt
af fagudtryk, der repræsenterer begrebsstrukturen inden for et vist
fag- eller aktivitetsområde, fx et håndværk eller en sportsgren.
Fagudtryk benævnes også termer og er oftest ord eller
ordforbindelser,
Klient er ikke bare en klient..
Smerter
Kroniske smerter
Gigtsmerter
Kræftsmerter
Akutte smerter
Migræne
Tandpine
Operations
smerter
Migræne
Ung
Gammel
Gift
Gravid
Ikke
gravid
Ugift
Lavtlønnet
Højtlønnet
Begreb …..
Begreb definition..
Vi behøver ordning på vores begreber…
Sådan hænger det sammen…
Terminologi
Standard for
informationsmodel
Kliniske
retningslinjer
Indikatorer
Klinisk Kvalitets database
TResultatet af vores lille undersøgelse.
Throm-bo–phle-bi-tis
√
Kilde: sks klassifikationen
Tak for opmærksomheden !
[email protected]