Basic Motivation Concepts

Download Report

Transcript Basic Motivation Concepts

Basisbegrippen voor
motivatie
Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 4
1
Leerdoelen
• Het basisproces van motivatie te
beschrijven
• De behoeftenhiërarchie van Maslow uit te
leggen
• Theorie X en Theorie Y met elkaar te
vergelijken
• Motivatiefactoren en hygiënefactoren
tegenover elkaar te zetten
Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 4
2
Leerdoelen
• Aan te geven aan welke kenmerken
ambitieuze mensen graag zien in hun baan
• De soorten doelen samen te vatten die
prestaties verbeteren
• Bekrachtigingstheorie en doelstellingstheorie
met elkaar te vergelijken
• De rechtvaardigheidstheorie uiteen te zetten
• De belangrijkste verbanden in de
verwachtingstheorie uit te leggen
Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 4
3
Het basismotivatieproces
Onbevredigde
behoefte
Spanning
Drijfveer
Zoekgedrag
Bevredigde
behoefte
Spanningsvermindering
Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 4
4
De behoeftenhiërarchie
van Maslow
Zelfverwerkelijking
Respect
Sociale behoeften
Veiligheid
Fysiologische behoeften
Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 4
5
Weinig ambitieus
Theorie X
Werknemers
Werken met tegenzin
Onttrekken zich aan
verantwoordelijkheden
Wijzen en sturen zichzelf
in de juiste richting
Theorie Y
Werknemers
Vinden werken leuk
Aanvaarden
verantwoordelijkheid
Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 4
6
Herzberg’s Twee-factorentheorie
Hygiënefactoren
•Kwaliteit van toezicht
•Beloning
•Bedrijfsbeleid
•Fysieke werkomstandigheden
•Relaties met anderen
•Zekerheid van een vaste baan
Hoog
Ontevredenheid
Pearson
Education, 2002
Motivatiefactor
•Kans op promotie
•Mogelijkheden
•voor persoonlijke groei
•Erkenning
•Verantwoordelijkheid
•Succes
0
Hoofdstuk 4
Tevredenheid
Hoog
7
Behoefte aan
prestaties (nAch)
De
behoeftentheorie
van McClelland
Behoefte aan
macht (nPow)
Behoefte aan
affiliatie (nAff)
Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 4
8
Concrete doelen
Doelstellingstheorie
Moeilijke doelen
Doelen en
participatie
Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 4
9
De Bekrachtigingstheorie
Beloningen
Consequenties
Geen
beloningen
Gedrag
Straffen
Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 4
10
De rechtvaardigheidstheorie
Verhouding
input/uitkomsten
uitkomsten A
Input A
uitkomsten A
Input A
uitkomsten A
Input A
aPersoon
<
=
>
uitkomsten B
Werknemers
beoordeling
Ongelijkheid (Onder-beloond)
Input B
uitkomsten B
Input B
uitkomsten B
Input B
Gelijkheid
Ongelijkheid (Over-beloond)
A is de werknemer, persoon B is iemand uit de categorie
`anderen' bestaande uit mensen met eenzelfde soort baan in
dezelfde organisatie plus vrienden, buren of vakgenoten.
Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 4
11
De verwachtingstheorie
Individuele
inspanning
Individuele
prestaties
Beloningen
van
organisatie
Individuele
doelen
Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 4
12
Vergeet niet dat motivatietheorieën
cultuurgebonden zijn!
Behoeftenhiëarchie
Prestatiedrang
Doelstellingstheorie
Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 4
13