Technology and Work Design

Download Report

Transcript Technology and Work Design

Technologie en functieontwerp
Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 14
1
Leerdoelen
• De verschillen en overeenkomsten tussen
re-engineering
en
Total
Quality
Management aan te geven
• De gevolgen te beschrijven van flexibele
productiesystemen voor degenen die er
werken
• Aan
te
geven
wie
de
gevolgen
ondervinden
van
verouderende
werknemersvaardigheden
• Het taakkarakteristieken-model (JCM) te
beschrijven
Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 14
2
Leerdoelen
• Het model voor sociale
informatieverwerking af te zetten tegen
het taakkarakteristieken-model (JCM)
• Uit te leggen hoe werk verrijkt kan
worden
• Te verklaren hoe taken/banen kunnen
verouderen
Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 14
3
Technologie op het werk
Re-engineering
van
werkprocessen
Total Quality
Management (TQM)
• kwaliteit en continue
procesverbetering
• minder variatie
• meer uniformiteit
Pearson
Education, 2002
• identificeren van
distinctieve competenties
• kernprocessen beoordelen
• horizontale processen
Hoofdstuk 14
4
Re-engineering versus TQM
TQM
Re-engineering
• Continue verandering
• Radicale verandering
• Verbeteren
• Herontwerpen
• Bottom up
•Top down
Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 14
5
Flexibele productiesystemen
Processen
Medewerkers
• Flexibele technologieën • Hogere vaardigheden
• Procesintegratie
• Empowerment
• Lagere kosten per
• Besluitvorming
• eenheid
Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 14
6
Technologie en verouderde
werknemersvaardigheden
• Kennis en
vaardigheden
• Routinetaken en
automatisering
• Re-engineering van
werkprocessen
Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 14
7
Theorieën over
taakkarakteristieken
Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 14
8
Theorie van de
vereiste taakattributen
variatie
kennis en
vaardigheden
Pearson
Education, 2002
autonomie
verantwoordelijkheid
vereiste sociale
interactie
vrijwillige
sociale
interactie
Hoofdstuk 14
9
Variatie
Job
Taakidentiteit
characteristics
Taakbelang
model
Autonomie
(JCM)
Feedback
Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 14
10
Voorbeelden van hoge en lage taakkarakteristieken
Karakteristiek
• Hoog
•Laag
• Hoog
•Laag
• Hoog
• Laag
• Hoog
•Laag
• Hoog
• Laag
Voorbeeld
Variatie in vaardigheden
De eigenaar/monteur van een garage die elektrische reparaties uitvoert, motoren
verbouwt, werkzaamheden aan chassis verricht en met klanten omgaat
Een werknemer in een autofabriek die acht uur per dag autolak opspuit
Taakidentiteit
Een timmerman die een meubelstuk ontwerpt, het hout uitkiest, het meubel maakt en
perfect afwerkt
Een werknemer in een meubelfabriek die tafelpoten maakt aan de draaibank
Taakbelang
Patiënten verzorgen op de intensive-care afdeling
Vloeren dweilen in een ziekenhuis
Autonomie
Een telefooninstallateur die zijn werk zelf indeelt, zelfstandig bezoeken aflegt en de beste
techniek uitkiest voor een installatie
Een telefoniste die binnenkomende gesprekken volgens een gedetailleerde
standaardprocedure moet afhandelen
Feedback
Een werknemer in een elektronicafabriek die een modem in elkaar zet en test
Een werknemer in een elektronicafabriek die een modem in elkaar zet en doorstuurt naar
iemand van de kwaliteitscontrole, die het apparaat test en zonodig bijstelt
Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 14
11
Het model van taakkarakteristieken
Kenmerken
van taken
•Variatie in
vaardigheden
•Taakidentiteit
•Taakbelang
Autonomie
Feedback
Kritische
psychologische
condities


Ervaren

zinvolheid van

het werk


Ervaren

verantwoordelijkheid 
voor werkresultaten 


Kennis van

de feitelijke

werkresultaten

Persoonlijk
resultaat en
werkprestaties
Sterke innerlijke
motivatie
Kwalitatief
goed werk
Hoge
arbeidssatisfactie
Weinig
verzuim en
verloop
Behoefte werknemer
aan persoonlijke
groei
Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 14
12
Het sociale
informatieverwerkingsmodel
Objectieve
situatie
Pearson
Education, 2002
Waarnemen
Hoofdstuk 14
13
Herontwerp van taken
Taakverbreding
Taakroulatie Taakverrijking
Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 14
14
Richtlijnen voor
taakverrijking
Voorgestelde actie
Kerndimensies taak
Taken combineren
Variatie vaardigheden
Natuurlijke werkeenheden
creëren
Taakidentiteit
Cliëntrelatie
opbouwen
Taakbelang
Verticaal uitbreiden
Autonomie
Feedbackkanalen
openen
Feedback
Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 14
15
Een nieuwe kijk op banen
De baan zelf is
aan het verdwijnen
Part-time en
tijdelijk werk
Minder zekerheid en
voorspelbaarheid
Meer fexibiliteit
en autonomie
Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 14
16