Powerpoint Presentatie Hoofdstuk 17

Download Report

Transcript Powerpoint Presentatie Hoofdstuk 17

Verandering en
ontwikkeling binnen de
organisatie
Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 17
1
Leerdoelen
• Krachten te beschrijven die aanzetten tot
verandering
• Geplande veranderingen te definiëren
• Lewins veranderingsmodel in drie fasen
samen te vatten
• Bronnen
van
weerstand
tegen
verandering te verklaren
Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 17
2
Leerdoelen
• Technieken te noemen om verzet tegen
verandering te overwinnen
• Een definitie te geven van
organisatieontwikkeling (OO)
• Symptomen van werkstress te
identificeren
• Bronnen van innovatie samen te vatten
Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 17
3
Karakter
personeelsbestand
Technologie
Concurrentie
Krachten die
aanzetten tot
verandering
Economische
crises
Pearson
Education, 2002
Maatschappelijke
trends
Wereldpolitiek
Hoofdstuk 17
4
Geplande veranderingen
leiden en begeleiden
Acceptatie
in de
organisatie
Pearson
Education, 2002
Veranderen van
werknemergedrag
Hoofdstuk 17
5
Het veranderingsproces volgens Lewin
Ontdooien
Veranderen
Opnieuw bevriezen
Het scenario `kalme zee'
Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 17
6
Gebrek aan
voorspelbaarheid
Gebrek aan
stabiliteit
Het scenario
`stroomversnellingen'
Virtuele
chaos
Pearson
Education, 2002
Constante
veranderingen
Hoofdstuk 17
7
Verzet tegen verandering
Individueel verzet
Economische
factoren
Gewoonte
Veiligheid
Angst voor
het onbekende
Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 17
Selectieve
informatieverwerking
8
Verzet tegen verandering
Verzet van organisaties
Structuurinertie
Beperkt terrein
van verandering
Groepsinertie
Bedreiging van
de huidige
middelentoewijzing
Bedreiging van
gevestigde
machtsrelaties
Bedreiging van
de expertise
Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 17
9
Verzet tegen verandering overwinnen
Informatie en
communicatie
Inspraak
Onderhandelen
Begeleiding en
ondersteuning
Manipulatie en
schijninspraak
Dwang
Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 17
10
Verandering leiden door
organisatieontwikkeling
Werkteam
Veranderingsinspanning te
beschouwen als een
voortdurend proces
Inspraak en samenwerking
Culturele veranderingen
Het veranderen van
de organisatiecultuur
Gedragswetenschappers
als change agents
Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 17
11
Structuurreorganisatie
Structuuringrepen
Nieuwe
beloningssystemen
De organisatiecultuur
veranderen
Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 17
12
Taak-technologieingrepen
• Herontwerp van functies
• Sociotechnische systemen
• Kwaliteit van het arbeidsleven
Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 17
13
Organisatieontwikkeling gericht op de
verandering van de houding en het
gedrag van organisatieleden
• Sensitivity training
• Enquêtefeedback
• Procesadvies
• Teambuilding
• Intergroepontwikkeling
Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 17
14
Stress verminderen
prestatiedoelstellingen
tijdmanagementprogramma
lichamelijke
activiteiten
herontwerp
van functies
communicatie
personeelscounselors
Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 17
betrokkenheid
van
werknemers
15
Wat is een lerende
organisatie?
 Definitie
 Voordelen
 Kenmerken
Pearson
Education, 2002
Hoofdstuk 17
16
Wat kunnen managers doen om lerende
organisaties te maken van hun bedrijf?
Formuleer
een strategie
Herontwerp
de structuur
van de
organisatie
Pearson
Education, 2002
Vorm de cultuur
van de
organisatie om
Hoofdstuk 17
17