Argumenterande text, PowerPoint

download report

Transcript Argumenterande text, PowerPoint

Argumenterande text
Ett argument liknar skottet från ett armborst – det är
lika verksamt vare sig det är en dvärg eller jätte som
skjuter (Francis Bacon)
Insändare
Debattartikel
Krönika
Ledare
Insändare
och
debattartikel
Föra fram en åsikt
Övertyga
Tes: åsikt
Argument
 Insändare
Kortare
Ett ämne
Privatpersoner
 Debattartikel
Längre
Fördjupad
argumentation
Sakkunniga/experter
Motargument
Ej anonymt
 Insändare
Exempel:
 Debattartikel
Exempel:
Disposition för debattartikel
 Inledning
Väcka intresse, bakgrund och tes.
 Argumenterande del
Näst bästa argumentet
Svagaste argumentet
Motargument
Bemöt med ditt starkaste argument
 Avslutning
Betona din tes och viktigaste argument en sista gång.
Avsluta med en uppmaning: ”därför uppmanar jag nu till att …
Hur kan man inleda?
 Exempelinledning: börja med ett exempel
 Debattinledning: hänvisa till en aktuell debatt.
 Citatinledning: börja med ett citat.
 En retorisk fråga: Hur många har inte känt sig nervösa när
man ska tala inför publik?
Arbetsgång – från tanke till text
1. Välj ämne
2. Formulera din tes
3. Gör en argumentlista: samla för- och
motargument
4. Strukturera: använd dispositionsmallen
5. Skriv din text
Olika typer av argument
 Faktaargument
Statistik, undersökningar, auktoriteter
 Händelseargument/exempelargument
Man använder sig av händelser som folk känner till.
Exempelvis en liten flicka som överlevde en krock med en bil tack
vare att hon hade cykelhjälm.
Olika typer av argument
• Känsloargument
Glädje, hopp, medlidande, ilska, fruktan
Språkliga knep
 Liknelse
Man beskriver en egenskap hos någon/något
genom att jämföra.
Zlatan var hungrig som en utsvulten tiger på planen
Flickans läppar var röda som nypon
Språkliga knep
Metafor
 Hos metaforen jämförs inte bara det beskrivna med något, det blir något annat.
Man tar ett ord från ett område och överför det till ett annat.
Kvällstidningarna ligger alltid i startgroparna.
Löfven knockade Reinfeldt i debatten
Tyska landslaget är ett väloljat maskineri
Språkliga knep
 Retorisk fråga
Ska vi behöva lyssna till
sådant?
Finns det fler härinne som känner som
jag då ni ska tala inför en grupp?
Vi är många, beroende på vilken källa
man undersöker hittar man siffror
mellan 10 och 40 procent.
Fula knep för debattörer
 Ensidigt faktaurval
En undersökning i Karlshamn visade att …
 Majoritetsargument
Alla mina kompisar får åka på festival, det är bara jag som inte får
 Generaliseringar
De som är födda på 90-talet är så bortskämda.
 Personangrepp
Ska du säga att programledaren är dålig, du som inte ens vågar prata inför två
personer