TÜRK*YE HALK SA*LI*I KURUMU BULA*ICI HASTALIKLAR DA*RE

Download Report

Transcript TÜRK*YE HALK SA*LI*I KURUMU BULA*ICI HASTALIKLAR DA*RE

T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
MERS-CoV
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
BULAŞICI HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
CORONAVİRÜSLER
• İnsanlarda dolaşımda olan Coronavirüsler
– HCoV-229E
– HCoV-OC43
– HCoV-NL63
– HKU1-CoV
• SARS-CoV
• MERS-CoV (Yeni Coronavirüs)
2
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
MERS-CoV
•
•
•
•
•
İnsandan insana bulaşma
Virüsün kaynağı
Bulaş Yolu
Kuluçka dönemi
Bulaştırıcılık süresi
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Ülke
Suudi Arabistan
Ürdün
Birleşik Krallık
Fransa
Almanya
Tunus
İtalya
TOPLAM
Vakaların epidemiyolojik
bağlantılarının olduğu diğer
ülkeler:
MERS-CoV
(03.06.2013 itibariyle)
Bildirilen MERS-CoV (+)
Vaka Sayısı
MERS-CoV (+) olduğu
bildirilip hayatını kaybeden
kişi sayısı
38
24
2
2
4
2
2
1
2
1
2
0
3
0
53
30
Birleşik Arap Emirlikleri, Katar
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Ülkemizde Yürütülen Çalışmalar
• Yeni Coronavirüs Bilim Kurulu (Ekim 2012)
• Grip Bilim Kurulu (Nisan 2013)
• 03.06.2013 tarihi itibariyle 112 olası vaka
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Vaka Tanımları
• MERS-CoV olası vaka tanımı:
– Akut ciddi solunum yetmezliği ve/veya akciğer infiltrasyonları olan ve
son 10 gün içerisinde vaka görülen ülkelere seyahat öyküsü bulunan
vakalar
• MERS-CoV kesin vaka tanımı:
– Olası vaka tanımına uyan olgulardan laboratuvar yöntemlerle Yeni
coronavirüs saptanan olgular
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Olası Vaka Tespit Edildiğinde
• Klinisyen olası vaka ile karşılaştığında MERS-CoV
Olası Vaka Bilgi ve Laboratuvar İstem Formunu 3
nüsha halinde düzenleyip imzalar ve HSM’ne
uygun olarak alınan numune ile birlikte iletilir
• HSM, formlardan birini HSM’de tutar, birini
numune ile birlikte uygun koşullarda Referans
Laboratuvarına iletir diğerini de THSK Bulaşıcı
Hastalıklar Daire Başkanlığı’na fax ya da e-mail ile
iletir.
• İl Temas Noktası: HSM tarafından doldurulacaktır
• THSK Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı:
• [email protected]
• Fax: 0 312 432 29 94
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Örnek Alımı ve Taşınması
• Alt solunum yolu örnekleri = Trakeal aspirat, bronkoalveolar lavaj, plevral sıvı
– Steril, vida kapaklı ve sızdırmaz kaplara 2-3 ml alınmalıdır. Alındıktan hemen sonra buzdolabında (2-8 derece arası)
muhafaza edilmeli ve en fazla 72 saat içerisinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Eğer ulaştırma süresi 72 saati geçerse, -70
derecede muhafaza edilmeli ve kuru buz ile gönderilmelidir.
• Üst solunum yolu örnekleri = Boğaz - burun sürüntüsü, nazofaringeal sürüntü
– Alt solunum yolu örnekleri alınamadığı durumlarda alınabilir
– Viral taşıyıcı ortamlarda (virocult veya benzeri) gönderilmelidir.
– Viral taşıma vasatı Halk Sağlığı Müdürlüklerinden temin edilecektir
• Başka bir viral taşıyıcı ortam kullanılması söz konusu ise laboratuvar ile temasa geçilmelidir.
• Örneklerin uygun koşullarda ve sürede ulaştırılmalıdır
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Göz Önünde Bulundurulması Gereken Bilgiler
• Hastalık kısıtlı da olsa insandan insana bulaşabilmektedir
• Vakaların çoğu erkektir
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Göz Önünde Bulundurulması Gereken Bilgiler
• Vakalar immün sistemi baskılanmış kişilerde atipik semptomlar
taşıyabilmektedir.
• Hastalık kendisini hafif semptomlarla da gösterebilmektedir.
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Göz Önünde Bulundurulması Gereken Bilgiler
• Olası vakalardan alt solunum yolu örnekleri alınmalıdır.
• Genel toplumda sürekli bir bulaşma olduğuna dair bir kanıt
yoktur.
• Hastanelerde enfeksiyon kontrol önlemlerinin titizlikle
uygulanması çok önemlidir.
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Göz Önünde Bulundurulması Gereken Bilgiler
• Altta yatan tıbbi durumlara bağlı artan duyarlılığın, bulaşmada
rol oynayabileceği düşünülmektedir.
• Henüz belirlenmemiş olan enfeksiyon kaynağı Orta Doğu’da
geniş bir alanda halen aktiftir.
• Virüsün patojenitesi yüksektir.
• Henüz MERS-CoV’a özel tedavi yoktur.
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Teşekkür Ederim
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı