6 - TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Download Report

Transcript 6 - TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

ENGL Genel Kurul Toplantısı Görev Yeri: Görev Tarihi : ISPRA-ITALYA 3-5 Aralık 2012

Ali ALMA Biyolog Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Konu başlıkları • EURL-GMFF Hakkında Genel Bilgi • ENGL Hakkında Genel Bilgi • 18.ENGL Genel Kurulu • Sağladığımız Faydalar

AB GDO GIDA YEM REFERANS LABORATUVARI

AB GDO Gıda Yem Refarans Laboratuvarı; GDO’nun, AB onayı sürecinde, GDO Saptama ve Miktar Tayini yöntemlerinin validasyonundan sorumludur.

GDO‘ lar ile ilgili Avrupa Birliği Mevzuatında Laboratuvarın görev ve sorumlulukları belirlenmiştir.

Bu Laboratuvar, 2004 yılında faaliyete geçmiştir.

Görev ve sorumlulukları

1. Kontrol örnekleri sağlamak.

2. Örnekleme ve analizler konusunda rehber dokümanları hazırlamak (Metot kabul kriterleri, Metot performans kriterleri v.b.).

3. Acil durumlarda (Onaysız GDO'lar AB pazarında tespit edildiği zaman ) problemin çözümü için önlem almak.

4. Uluslararası kabul görmüş metotlar ile karşılaştırma testleri düzenlemek.

5. Yeterlilik testleri düzenlemek.

6. Ulusal Referans Laboratuvarından gelen uzmanlar için kurslar düzenlemek.

7. Gelişmekte olan ülkelerden gelen uzmanlara eğitimler düzenlemek.

GM GIDA YEM AB REFERANS LABORATUVARI

ENGL

Avrupa GDO Laboratuvarları iletişim Ağı (ENGL) Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) içeren ürünlerle ilgili metot geliştirilmesi,metot birlikteliğinin sağlanması ve standart hale getirilmesi için çok önemli bir rol oynamaktadır ENGL 2002 tarihinde kuruldu.

Şu anda 30 ülkeden (27 AB üyesi ülke ve Norveç ile İsviçre ve Türkiye) 100'den fazla Resmi kontrollerde görev alan laboratuvardan oluşmaktadır.

Görevleri

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1829/2003 ve No 882/2004 yönetmeliklerinde belirlenen görevlerinde AB Referans Laboratuvarına destek vermek.

Ülkelerin Resmi kontrol sisteminde yer alan laboratuvarların, GDO tespit, teşhis ve miktar analizlerinde karşılaştıkları zorlukların çözümünde yardımcı olmak.

Deneyim ve bilgi alışverişi için Genel Kurul toplantılarının organizasyonu yapmak.

Genel ve güncel konularda çalışma gruplarının organizasyonlarını yapmak.

Ortak araştırma ve bilgi değişimini sağlamak.

ENGL üyeleri arasında teknoloji transferini sağlamak.

Bilimsel literatür değişimini sağlamak.

ENGLne

t ENGL İç İletişim: ENGLNet - ENGL üyelere sınırlı erişimi sağlayan Share Point sistemine dayanır.

Hazırlanan rehber dökümanlar

ENGL ÜYELİĞİMİZ

Avrupa Komisyonu JRC başkanlığında GDO Laboratuvarları iletişim Avrupa Ağı (ENGL) 100 den laboratuvardan oluşmaktadır Tüm ENGL üyeleri Konsorsiyum Anlaşmasını imzalamıştır. - Amaç (Madde 1) - Üyelik (mad. 2) - Çalışma Programı (mad. 3) - Tarafların Sorumlulukları (madde 4) - Genel Kurul Toplantıları ve Çalışma Grupları (madde 5) - Yönetim Komitesi (Madde 6) - Sekreterya (art.7) - Raporlar (art.8) - Gizlilik (md. 9) - Sorumluluk (md. 10) ...

ENGL 18.Genel kurul toplantısı

•Dr Marco MAZZARA tarafından “Dinamik faaliyet” listesi hakkında bilgi verildi.

•Ayrıca Çalışma Grup Sorumluları tarafından yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verildi ve çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu çalışma grupları; •Metot performans gereklilikleri çalışma grubu, •Örnek hazırlama çalışma grubu, •Validasyon için metot seçimi çalışma grubu, •GDO tespit değerlendirme ve raporlama gruplarıdır.

•Akreditasyon için esnek kapsam teknik rehberi hazırlıkları hakkında bilgi verildi.

•Süt mısırlarda ve mısır gluteninde DNA izolasyonu çalışmaları hakkında bilgi verildi.

•Çok işlem görmüş gıda ve yemlerde, Bt Pirinç sekans analiz çalışmaları hakkında bilgi verildi.

•Önceden hazırlanmış GDO analiz plakalarının validasyon çalışmalarına başlandığı belirtildi.

ENGL’nin

SA

Ğ

LADI

Ğ

I YARARLAR

ENGL’ nin sağladığı teknik destek ve işbirliği sayesinde GMO analizlerinde; 1.

Metot validasyonu 2.

3.

Metot verifikasyonu, Ölçüm belirsizliği ve yeni metotların geliştirilmesi, gibi çalışmalarda 4.

laboratuvarımıza önemli katkılar sağlamıştır.

Önceden hazırlanmış GDO analiz plakalarının validasyon çalışmalarına katılımız sağlandı.

5. EURL tarafından yeterlilik testlerine yılda 2 kez katılımımız sağlanmaktadır.

TÜRK AKRED

İ

TASYON KURUMU

Akreditasyonu talep edilen deney metodlar 3

/Test methods subjected to accreditation

3

:

Deney Alanı - Deneyi Yapılan Malzemeler/Ürünler 4

Testing Field Tested Materials/Products 4

Gıda yem ve Tohumlarda Gıda yem ve Tohumlarda Gıda yem ve Tohumlarda Gıda yem ve Tohumlarda Gıda yem ve Tohumlarda Gıda yem ve Tohumlarda Gıda yem ve Tohumlarda Gıda yem ve Tohumlarda Gıda yem ve Tohumlarda Gıda yem ve Tohumlarda Gıda yem ve Tohumlarda Gıda yem ve Tohumlarda Gıda yem ve Tohumlarda Gıda yem ve Tohumlarda Deney Adı /Name of Test

Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standartlar, işletme –içi metodlar)

Testing Method (national, international standards, in-house methods)

MON 40-3-2 Soya nın Kantitasyonu İçin Event-Spesifik Real Time PCR Yöntemi MON 89788 Soya nın Kantitasyonu İçin Event-Spesifik Real Time PCR Yöntemi A 20704 Soya nın Kantitasyonu İçin Event-Spesifik Real Time PCR Yöntemi Bt 11 Mısırın Kantitasyonu İçin Event-Spesifik Real Time PCR Yöntemi MON 810 Mısıın Kantitasyonu İçin Event-Spesifik Real Time PCR Yöntemi

NK603 MON863 Mısıın Kantitasyonu İçin Event-Spesifik Real Time PCR Yöntemi MON 88017 DAS1507 DAS52 122 Bt 176

Mısıın Kantitasyonu İçin Event-Spesifik Real Time PCR Yöntemi Mısıın Kantitasyonu İçin Event-Spesifik Real Time PCR Yöntemi Mısıın Kantitasyonu İçin Event-Spesifik Real Time PCR Yöntemi Mısıın Kantitasyonu İçin Event-Spesifik Real Time PCR Yöntemi Mısıın Kantitasyonu İçin Event-Spesifik Real Time PCR Yöntemi MIR 604 Mısıın Kantitasyonu İçin Event-Spesifik Real Time PCR Yöntemi 89034 Mısıın Kantitasyonu İçin Event-Spesifik Real Time PCR Yöntemi

35S/NOS/FMV Real Time PCR Yöntemi ile tespiti EURL Validated method ISO 24276 ISO 21570 EURL Validated method ISO 24276 ISO 21570 EURL Validated method ISO 24276 ISO 21570 EURL Validated method ISO 24276 ISO 21570 EURL Validated method ISO 24276 ISO 21570 EURL Validated method ISO 24276 ISO 21570 EURL Validated method ISO 24276 ISO 21570 EURL Validated method ISO 24276 ISO 21570 EURL Validated method ISO 24276 ISO 21570 EURL Validated method ISO 24276 ISO 21570 EURL Validated method ISO 24276 ISO 21570 EURL Validated method ISO 24276 ISO 21570 EURL Validated method ISO 24276 ISO 21570 ISO 24276 ISO 21569 Eurofins kit manual

Bu tür toplantılara devamlılığın sağlanmasının çok yararlı olacağı kanaatindeyim.

Teşekkür ederim