T.C SA*LIK BAKANLI*I *DAR* VE MAL* **LER DA*RE BA*KANLI*I

Download Report

Transcript T.C SA*LIK BAKANLI*I *DAR* VE MAL* **LER DA*RE BA*KANLI*I

1
İÇERİK
‣ ÇKYS Tanımı ve Faydaları
‣ ÇKYS Web Sitesi
http://www.saglik.gov.tr/SBWEBUYGULAMA/ana-sayfa
‣ İKYS Modülü
‣ MKYS Modülü
‣ SKYS Modülü
‣ YTS Modülü
‣ TSİM Modülü
‣ Karar Destek Sistemi (KDS) http://ckyskds.saglik.gov.tr/analytics/
‣ ÇKYS / HİTAP
‣ Personel Bilgi Formu http://sbu2.saglik.gov.tr/personelislemleri/
‣ Çağrı Programı http://yazilimdestek.saglik.gov.tr/
2
Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi

Sağlık Bakanlığının, tüm personelinin, kurumlarının, bina bilgilerinin,
malzemelerinin kayıt altına alındığı, bu bilgiler ışığında kaynakların
verimli kullanımı, planlanması ve yönetilebilmesini sağlayan bu
sistemde ayrıca Özel Sağlık Kuruluşları da kayıt altına alınmaktadır.
Bakanlığımız Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi;





1997 yılında Client / Server (istemci / Sunucu) mimaride yazılmıştır.
2003 yılında Internet teknolojisi gelişmesi ile Uygulama Sunucusu
üzerinden 5 pilot ilde web tabanlı olarak kullanıma açılmıştır.
2004 yılında tüm İSM lerin kullanımına açılmıştır.
2006 yılında SGB, TSM ve Hastanelerin kullanımına açılmıştır.
2012 yılında TKHK, THSK, TİTCK ve YHGM kullanımı için düzenleme
yapılmıştır.
3
Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi
FAYDALARI
‣Bakanlığın sahip olduğu kaynakları yönetmek izlemek,
Kaynak planlamasına destek sağlamak.
‣Ekonomik kazanç elde etmek. Verimliliğin artırılmasına
katkıda bulunmak.
‣Diğer Projelere ve Paydaşlara veri alt yapısı teşkil etmek.
‣Destek verdiği projelere veri bütünlüğü sağlamak.
‣Sahip olduğu merkezi veritabanı
sistemler sayesinde bir çok iş
yürütülmesini sağlamak.
ve entegre olduğu
ve işlemin online
4
EBYS
SGK
Elektronik
Belge
Yönetim
Sistemi
MERNİS
Medula
ÇKYS
( Çekirdek Kaynak
Yönetim Sistemi )
Web servisleri
İKYS
YTS
(Yatırım Takip
Sistemi)
(İnsan Kaynakları
Yönetim Sistemi)
PBS
Personel
Bilgi sistemi
DBB
Doktor
Bilgi Bankası
Sağlık
Personeli
Bilgi Bankası
(Ebe
Hemşire v.b )
Aile
Hekimliği
Maaş
sorgulama
İş-Zekası
Karar Destek
Sistemi
(KDS)
AHBS,
E-saglik,
TSİM,
MHRS
Diğer uyg.
SKYS
MKYS
(Özel Sağlık Kurumları
(Malzeme Kaynakları
Yönetim sistemi)
Yönetim Sistemi)
Web servisleri
HBS
Hastane
Bilgi Sistemleri
5
Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi
ÇKYS web sitesi üzerinden;
ÇKYS hakkında yayınlanan haber ve duyurulara
ulaşılabilmektedir.
http://www.saglik.gov.tr/SBWEBUYGULAMA/ana-sayfa
6
7
Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ (İKYS)
Sağlık Bakanlığının tüm personel hareketlerinin yapıldığı, takip
edildiği, Tüm sağlık personelinin diploma tescillerinin
yapıldığı Personel Planlama, Standart Kadro ve PDC
kontrollerin yapıldığı Personele ait tüm işlemelerin takip
edildiği sistemdir.
Bahse konu bilgiler diğer paydaşlar ile paylaşılmaktadır.
8
Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi
MALZEME KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ (MKYS)
Bakanlığımıza bağlı tüm kurumların malzeme takibinin
yapıldığı ÇKYS ana modülüdür. MKYS ile tüm kurumların
depolarındaki taşınırlar görülebilmekte, fiyatlar ve ihtiyaç
fazlası malzemeler izlenebilmektedir.
İKYS ile entegre olarak zimmet kontrolü ve Malzeme Çıkışı
MKYS üzerinden yapılmaktadır.
Bakanlığımıza ciddi ekonomik kazanımları vardır.
9
Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI YÖNETİM SİSTEMİ (SKYS)
Özel Sağlık Kuruluşlarının (ÖSK) takip edildiği Ruhsatlandırma
süreci, Hekim Kadroları, Çalışan Hekimler, Hakim Başlatma,
Sağlık Kuruluşu Mahal listeleri, Sağlık Kuruluşu donanımları,
Faaliyet izin belgeleri takip edildiği modüldür.
Özel sağlık kuruluşunda çalışacak hekimler ile ilgili 30 gün
bildirimi için muvafakat hekimin ayrılacağı kurumdan (halk
sağlığı için il halk sağlığı müdürlüğünden, kamu hastaneler
kurumu için il genel sekreterlikten) aldığı üst yazı ile müdürlük
SKYS kullanıcısının SKYS ye girmesi ile gerçekleşecektir.
10
Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi
YATIRIM TAKİP SİSTEMİ (YTS)
Sağlık Bakanlığına bağlı tüm binaların kodu, mahal bilgileri
ve tapu bilgileri, yangın denetimleri, Deprem analizleri,
Fatura tüketimleri ikame bilgilerini yer aldığı, Sağlık
Bakanlığının yatırımlarının takip edildiği ÇKYS’nin ana
modülüdür.
11
Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi
TEMEL SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ MODÜLÜ (TSİM)
Yeni gelişen enformasyon teknolojilerinin
Sağlık İstatistikleri alanında kullanılması için 1997 yılında
dağıtık veri tabanına göre kullanıma giren
“Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM)” projesi Ocak 2005
tarihinden itibaren WEB tabanlı merkezi bir yapıda yeniden
tasarlanıp geliştirilmiştir.
‣Yeni Hastane Bilgi Formu
‣Yeni Ağız ve Diş Sağlığı Bilgi Formu
‣Periton Diyalizi Merkezleri Tıbbi Bilgi Formu
‣Hemodiyaliz Merkezleri Tıbbi Bilgi Formu
‣Diyaliz Hastaları Ölüm Bilgi Formu
Kamu Hastaneler Birlikleri tarafından kullanılan formlardır.
12
Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi
KARAR DESTEK SİSTEMİ (KDS)
Personel İstatistikleri
‣ Türkiye Geneli Personel İstatistikleri
‣ İl Geneli Personel İstatistikleri
‣ Yönetici Personel Sorgulama
‣ Münhal Kadro Hazırlama İşlemleri Sorgulama
MKYS
‣ MKYS Stok Fazlası Sorgulama
‣ Malzeme Satın Alma Sorgulama
‣ Malzeme Genel Sorgulama
‣ İhtiyaç Fazlası Sorgulama
13
14
15
Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi
ÇKYS / HİTAP
Hizmet Takip Projesi (HİTAP) Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK)
personele ait hizmet bilgilerini takip etmek amacıyla yapmış
olduğu bir projedir. Bu proje sayesinde, personel özlük, intibak,
askerlik, sigortalılık statüleri, ek gösterge konularındaki tüm
verilere anında ulaşabilecektir. Personel SGK’ya hizmet ve sevk
belgesi göndermeden en geç bir saat içinde çevrimiçi olarak
hizmet alabilecek, emeklilik işlemlerini de aynı gün
tamamlayabilecektir.
16
Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi
ÇKYS / İKYS / Sicil Ana Menüsü / Raporlar altında yer
alan HİTAP Rapor ekranından rapor türü seçilerek
görüntülenebilmektedir.
Rapor türü detayları;
Hitap nüfus alanında düzenlenmesi gerekenler
Hitap hizmet cetvelinde düzenlenmesi gerekenler
Hitap unvan alanında düzenlenmesi gerekenler
Hitap borçlanma alanında düzenlenmesi gerekenler
Hitap kurs alanında düzenlenmesi gerekenler
Hitap okul alanında düzenlenmesi gerekenler
Hitap askerlik alanında düzenlenmesi gerekenler
Hitap tazminat alanında düzenlenmesi gerekenler
Başlıkları altında toplanarak “excel’e aktar” butonu ile
çalışmaktadır.
17
Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi
PERSONEL BİLGİ FORMU (PBF)
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında kadrolu veya sözleşmeli
görev yapan personelin
‣ Özlük
‣ Memuriyet hareketleri
‣ Hizmet puanı
‣ Tahsil
‣ İzin
‣ Yetkinlik
bilgilerinin yer aldığı, gerektiğinde tanımlama, sorgulama ve
takibinin yapılmasını sağlayan Personel Bilgi Formu projesi
hazırlanmıştır.
http://sbu2.saglik.gov.tr/personelislemleri/
18
Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi
19
Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi
Genel Bilgiler
20
Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi
Yetkinlik Beyan Ekranı
21
Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi
Memuriyet Hareketleri
22
Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi
Yönetici Ekranı
23
Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi
ÇKYS Çağrı Programı
ÇKYS kullanıcılarının, sistemi kullanım esnasında karşılaştığı
problemler için hazırlanmış bir uygulamadır. Kullanıcılar T.C.
Kimlik Numaraları ile üye olarak sorunlarını ilgili modül
üzerinden açacakları çağrılarla iletebilmektedir.
Kullanıcı oluşturma işlemi sırasında şifreler ÇKYS’ de kayıtlı
olan e-posta adresine gönderilmektedir.
http://yazilimdestek.saglik.gov.tr/
24
Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi
25
Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi
Destek Talebi Oluşturma Ekranı
26
Teşekkür ederim…
M. Şakir TOPRAK
[email protected]
27