Mu* Kamu Hastaneleri Birli*i Sa*l*k Hizmetleri De*erlendirmesi

Download Report

Transcript Mu* Kamu Hastaneleri Birli*i Sa*l*k Hizmetleri De*erlendirmesi

Muş
Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği
……… Devlet Hastanesi
Sağlık Hizmetleri Değerlendirmesi
2015
MUŞ
Muş İl Haritası
ERZURUM
AĞRI
BİNGÖL
BİTLİS
DİYARBAKIR
BATMAN
Mesafe Cetveli
Merkez ilçe
Merkez ilçe
Bulanık
102
Bulanık
Hasköy
18
84
Hasköy
Korkut
28
74
10
Korkut
Malazgirt
128
26
110
100
Malazgirt
Varto
56
95
74
84
121
Varto
Nüfus Bilgileri, TÜİK-2013
İlçe Adı
2011 Yılı ADNKS Nüfusu
2011 Yılı AHBS Nüfusu
179.534
169.275
BULANIK
85.114
81.300
MALAZGİRT
60.261
56.162
KORKUT
26.992
24.697
VARTO
33.746
31.300
HASKÖY
27.613
25.312
Merkez İlçe Toplam
179.534
169.275
İlçe Toplam
413.260
388.046
Güçlendirilmiş İlçe
-
-
Güçlendirilmiş İlçe
-
-
Güçlendirilmiş İlçe Toplamı
-
-
413.260
388.046
Merkez İlçe
GENEL TOPLAM
Muş Nüfus Piramidi, TÜİK-2013
%51,18
65 + ERKEK : %1,65
0-4 YAŞ: %6,51
%48,81
65 + KADIN : %2,22
0-4 YAŞ: %6,16
İl Yaş
Ortalaması
19,42
Nüfusun Yaş Gruplarına Dağılımı % TÜİK-2013
İlçe Adı
Merkez İlçe
Bulanık
Hasköy
Korkut
Malazgirt
Varto
0-4
5-14
15-49
50-64
65+
Toplam
Yaş
Yaş
Yaş
Yaş
Yaş
Nüfus
%
%
%
%
%
22.728
44.329
93.937
12.553
5.987
179.534
11.561
24.274
40.086
5.971
3.222
85.114
3.493
7.614
13.583
1.926
997
27.613
3.471
7.649
12.954
1.941
977
26.992
7.844
17.333
28.579
4.219
2.286
60.261
3.277
7.812
16.682
3.452
2.523
33.746
52.374
109.011
205.821
30.062
15.992
413.260
6.198.957
12.658.222
40.901.904
10.186.298
5.682.003
75.627.384
İl Geneli
Türkiye
Sağlık Kurum ve Kuruluşu Sayıları
Sağlık Bakanlığı
I.Basamak
Sağlık
Kuruluşu
E2-E3
Entegre
İlçe
Hastanesi
53
Üniversite
Devlet
Hastanesi
Eğitim ve
Araştırma
Hastanesi
6
-
Özel
ADSM
Tıp
Fakültesi
Hastanesi
Tıp
Merkezi
Dal
Merkezi
Özel
Hastane
ADSM
1
-
1
-
1
-
Birlik Bünyesindeki Hastane Rolleri
I.Basamak Sağlık Kuruluşu
•
•
•
•
•
•
•
•
1 Adet A2 Hastane
3 Adet C Hastane
1 Adet D Hastane
1 Adet E1 Hastane
1 Adet ADSM
1 Adet Verem Savaş Dispanseri
6 Adet Toplum Sağlığı Merkezi
46 Adet Aile Sağlığı Merkezi
….. Devlet Hastanesi
….. Devlet Hastanesi
Arsa Alanı (m2)
Açılış Tarihi /Kapalı Alanı (m2)
Mevcut Yatak Sayısı
Yatak Başına Düşen Kapalı Alan(m2)
Mevcut Oda Sayısı
Mevcut Yatak/Nitelikli Yatak Sayısı
…… Devlet Hastanesi
KURUM ADI
HASTANE ADI
MUŞ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
…….. DEVLET HASTANESİ
WC- BANYOLU
1 Yataklı Oda Sayısı
2 Yataklı Oda Sayısı
3 Yataklı Oda Sayısı
4 ve Üzeri Yataklı Oda Sayısı
Toplam Nitelikli Yatak Sayısı
TOPLAM YATAK SAYISI
WC- BANYOSUZ
….. Devlet Hastanesi
….. Devlet Hastanesi
Poliklinik Oda Sayısı / Klinisyen Hekim Sayısı
Ameliyathane Salon Sayısı-Mevcut / Aktif
Diyaliz Cihaz Sayısı / Hasta Toplamı
Yoğun Bakım Yatak Sayısı – Erişkin / Yenidoğan
Diş Hekimi Sayısı / Ünit Sayısı
….. Devlet Hastanesi Sağlık İnsan Gücü Dağılımı,
Ekim 2014
……… Devlet Hastanesi
Mevcut
Uzman Hekim
Pratisyen Hekim
Diş Hekimi
Ebe + Hemşire
Sağlık Memuru
ATT Paramedik
Genel İdari Hizmetler Sınıfı
Yardımcı Hizmetler Sınıfı
Genel Toplam
Aktif
PDC Sayı
PDC (%)
Devam Eden Yatırımlar
S.No
1
2
İlçesi
Yatırım Adı
Başlama
Tarihi
Fiziki
Bitiş (Hizmete
Gerçekleşme
Açılış tarihi)
(%)
Yatırımın
Bütçesi
Yüklenici
Kurum
Yatırım
Bedeli
(x1.000TL)
Planlanan Yatırımlar
S.NO
İlçesi
Yatırım Adı
Açıklama
.… Devlet Hastanesi
Mali Durum İzleme Tablosu 2014
Gider
Bütçesi
Ekim 2014
Gelir
Bütçesi
Tahakkuk
Tahsilat
Oran
Toplam
Borç
Borçluluk
Gün Sayısı
….. Devlet Hastanesi Stok Düzeyleri Ekim 2014
Ekim 2014
İLAÇLAR VE
FARMAKOLOJİK
ÜRÜNLER
MEDİKAL MALZEMELER
LABORATUVAR
MALZEMELERİ
LABORATUAR HİZMET
ALIMI
….. Hastanesi Ek Ödeme Gelirleri Ekim 2014
Ek ödemeye
esas gelirler
toplamı
Ekim 2014
Dağıtılabilen
maksimum tutar
Dağıtılan net
tutar
…. Devlet Hastanesi Personel Aylık Ortalama Gelirleri,
TL (maaş + ek ödeme) Ekim 2014
En Düşük
Uzman Hekim
Pratisyen Hekim
Diş Hekimi
Ebe-Hemşire
En Yüksek
Ortalama
…. Devlet Hastanesi Acil Sağlık Hizmetleri Ekim 2014
İlçelerden Merkeze En Sık Sevk Nedenleri
İl dışına En sık Sevk Nedenleri
Sevk Ön tanısı
Vaka
Sayısı
%
Sevk Ön tanısı
Vaka
Sayısı
%
….. Devlet Hastanesi Kapasite Değerlendirmesi
Ekim 2014
Ay
Ekim 2014
Acil Muayene
Sayısı
Poliklinik Muayene
Sayısı
Yatan Hasta Sayısı
Yatak Doluluk
Oranı %
A,B,C Grubu
Ameliyat Sayısı
Toplam Muayene
(Acil ve Diş Dahil)
….. Devlet Hastanesi Hizmetleri Ekim 2014
Muayene oda sayısı
Ekim 2014
Klinisyen uzman sayısı
Fiili Yatak sayısı
Tescilli Yatak Sayısı
Nitelikli Yatak
Sayısı
İl Geneli Doğum ve Sezaryen Oranları, 2012-2013
Toplam
Doğum
Sayısı
Ekim 2014
Toplam Canlı Toplam Ölü
Doğum
Doğum
Sayısı
Sayısı
Sezaryen
Oranı (%)
İlk / Toplam
İlk Sezaryen
Sayısı
Toplam
Sezaryen
Sayısı
…. Devlet Hastanesi Güncel Fotoğrafları
 Varsa ÖRNEK UYGULAMALAR
….. Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri 2014
Uzman
Hekim
….. Hastanesi evde
sağlık hizmeti için çalışan
sağlık personeli sayısı
Hedef konulan hasta
sayısı
Başvuran hasta sayısı
Toplam ulaşılan hasta
sayısı
Başvuran hastalara
yapılan ortalama ziyaret
sayısı
Pratisyen
Hekim
YSP (Ebe hemşire
sağlık Memuru
Şoför
Diğer
Sağlık Bakanlığı
Beyaz Kod Birimi
www.beyazkod.saglik.gov.tr
Beyaz Kod
…. Devlet Hastanesi
beyaz kod başvuru
sayısı 2014
Beyaz kod ekibinde çalışanların
unvanları ile sayıları
Bu konuda görevlendirilmiş
hukukçu çalışan varlığı
Varsa hukukçuların katıldığı
dava sayısı
Takip edilen dava sayısı
Ekim 2014
Örnek dava sonuçları