نورپردازی در آب

Download Report

Transcript نورپردازی در آب

‫نورپردازی در آب‬
‫دانشجویان‪:‬‬
‫مریم بیگدلی‬
‫آذین میرزاوند‬
‫نورپردازي آبنماها ‪ ،‬آبشارها و آب هاي ساكن‬
‫در نورپردازی فواره ها نورافکن نزدیک به فواره ودر نقطه‬
‫فرود مجدد آب به استخرکارگذاشته می شوند‪.‬‬
‫در نزدیك فواره از نورافكن باریك تاب استفاده مي شود تا‬
‫صعود آب نورپردازي شود‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫در نقاط فرود آب‬
‫نورافكن ها در عمق ‪10‬‬
‫سانتي از سطح آب‬
‫كارگذاشته مي شود تا‬
‫چشم انداز مواج شدن‬
‫آب در نقاط فرودجذابتربه نظرآید‪.‬‬
‫‪3‬‬
4
‫پیشنهاد‪CIE 94‬براي نورپردازي فواره هاي عمودي‬
‫• براي فواره با ارتفاع پرتاب ‪ 3‬متر ‪ :‬نورافكن باریك تاب ( ‪ 3‬عدد ‪ 150‬وات)‬
‫• براي فواره با ارتفاع پرتاب ‪ 3‬تا ‪ 6‬متر ‪ :‬نورافكن باریك تاب ( ‪ 6‬عدد ‪ 150‬وات)‬
‫• براي فواره با ارتفاع پرتاب ‪ 7‬تا ‪ 10‬متر ‪ :‬نورافكن باریك تاب ( ‪ 9‬عدد ‪ 250‬وات)‬
‫‪6‬‬
‫فواره های مورب‬
‫پيشنهاد ‪CIE 94‬‬
‫براي نورپردازي فواره هاي مورب‬
‫‪9‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫براي فواره با پرتاب ‪ 3‬متر ‪ :‬در نقطه پرتاب ‪ :‬نورافكن باریك تاب ( ‪ 1‬عدد ‪ 250‬وات)‬
‫در نقطه فرود ‪ :‬نورافكن باریك تاب ( ‪ 1‬عدد ‪ 250‬وات)‬
‫براي فواره با پرتاب ‪ 3‬تا ‪ 6‬متر ‪ :‬در نقطه پرتاب ‪ :‬نورافكن باریك تاب ( ‪ 2‬عدد ‪ 250‬وات)‬
‫در نقطه فرود ‪ :‬نورافكن پهن تاب ( ‪ 2‬عدد ‪ 250‬وات)‬
‫براي فواره با پرتاب ‪ 7‬تا ‪ 10‬متر ‪ :‬در نقطه پرتاب ‪ :‬نورافكن باریك تاب ( ‪3‬عدد ‪ 250‬وات)‬
‫در نقطه فرود ‪ :‬نورافكن پهن تاب ( ‪ 2‬عدد ‪ 500‬وات)‬
‫‪10‬‬
‫نورپردازی آبشارها‬
‫‪11‬‬
12
‫نورافكنها در پاي دیوار آبشار كار گذاشته میشوند‪.‬‬
‫ارتفاع آبشار و حجم آب ‪ ،‬در انتخاب توان و میزان نور خروجي‬
‫مؤثراست‪.‬‬
‫معموالً از منابع نوري خطي استفاده مي شود‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫نورپردازي حوضچه ها و گياهان آبزي‬
‫‪14‬‬
‫نورپردازي آب هاي ساكن‬
‫‪15‬‬
16
‫مقادير شدت روشنايي پیشنهادي در ‪CIE 94‬براي نورپردازي سطوح با توجه به روشنايي‬
‫محيط و جنس سطح‬
‫‪17‬‬
‫مقادير شدت روشنايي پيشنهادي در ‪CIE 94‬براي نورپردازي سطوح با توجه به روشنايي‬
‫محيط و جنس سطح‬
‫‪18‬‬
‫روشنايي در استخرهاي سرپوشیده عمومي‬
‫براي استخرهاي سرباز یا سرپوشیده‪ ،‬استخر باید مجهز به چراغ هاي‬
‫زيرآبي یا چراغ هاي مناسبي در فضاي پیرامون یاهر دوي آنها‬
‫باشد‪ ،‬به طوري كه تمام قسمت هاي كاسه استخر و معابر پیرامون‬
‫آن به وضوح براي تمامي افراد قابل رویت باشد‪.‬‬
‫شدت روشنایي موردنیازدرسطح آب و حاشیه پیرامون كاسه استخر معموال‬
‫بین ‪ 540-215lux‬است كه براي تأمین شدت روشنایي یاد شده مي توان‬
‫از انواع چراغ هاي آويز و زيرآبي با رنگ هاي مختلف استفاده كرد‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫شدت روشنایي در موتورخانه استخرها در كف موتورخانه باید‬
‫‪ 320lux‬باشد‪ .‬در برخي دیگر از كدها نیز حداقل مقدار‬
‫شدت روشنایي موتورخانه استخر بر روي سطوح تجهیزات‪ ،‬كنترل كننده‬
‫ها و كلیدها ‪215lux‬اعالم شده است ‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫روشنايي در استخرهاي قهرماني‬
‫‪21‬‬
‫نور استخر باید كافي و طوري از باال به آب بتابد كه در سر تا سر استخر نور‬
‫مناسب وجود داشته باشد‪،‬براي دید بهتر شناگران از چراغهاي كه در دیواره‬
‫داخلي استخر نصب مي شود ولتاژ آن حدود ‪ 12‬ولت است استفاده مي دشود‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫مساله دیگري كه در استخرهاي قهرماني با پوشش تلویزیوني وجود‬
‫دارد‪ .‬تأمین شدت روشنایي مناسب براي فیلمبرداری از رقابت‬
‫ها است‪.‬‬
‫به طوریكه براي دستیابي به این هدف‪ ،‬شدت روشنایي سالن استخر‬
‫باید براي تیم فیملبرداري مناسب باشد ‪.‬‬
‫برمبناي استاندارد فدراسیون جهاني شنا )‪ ،(FINA‬حداقل شدت روشنایي در فاصله‬
‫سطح استخر براي رقابت هاي‬
‫)‪ 1m (3.28ft‬باالتر از روي آب‬
‫بین المللی باید ‪ 500‬لوکس‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫براي استخرهاي ویژه مسابقات المپیك نیز به دلیل اهمیت داوري‪،‬‬
‫فیلمبرداري و غیره شدت روشنایي اختصاصي كاسه استخر‬
‫از سطح ‪ 1‬متر از آب ‪ ،‬در فاصله قائم ‪ ،‬نباید از ‪ 1500‬لوکس‬
‫کمتر باشد‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫منابع‬
‫سازمان بهره وری انرژی ایران‬
‫انواع پارک ها و نکات کلیدی در روشنایی و نور پردازی آنها ؛ نویسنده ‪ :‬زهرا حصاری‬
‫‪Whstruc.com‬‬
‫‪Lastsecond.ir‬‬
‫‪www.rozanehonline.com‬‬
‫‪Parsianhom.com‬‬
‫‪25‬‬