Okrąg i koło

download report

Transcript Okrąg i koło

Okrąg i koło
Opracowała: Dorota Bartyś
Narysujmy okrąg...
Ale jak wygląda okrąg?
Co to jest okrąg?
Okrąg to zbiór punktów równoodległych
od punktu zwanego środkiem okręgu.
G
F
A
r
O
r
B
r
C
r
E
D
Promień to odcinek łączący środek
okręgu z dowolnym punktem
na okręgu.
Najczęściej oznacza się go literą r.
Które punkty należą do okręgu?
D
A
F
O
B
C
G
E
Cięciwa i średnica
Koło
Części koła
średnica
promień
środek
cięciwa
Które punkty należą do koła?
D
A
F
O
B
C
G
E