Endometrial Kalınlığın IVF Başarısındaki Yeri

Download Report

Transcript Endometrial Kalınlığın IVF Başarısındaki Yeri

Endometrial Kalınlığın IVF
Başarısındaki Yeri
Yrd. Doç. Dr. Mehmet SAKINCI
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın
Hastalıkları ve Doğum AD
Endometrial Reseptivitenin
Değerlendirilmesi
•
•
•
•
Endometrial Biyopsi
Histeroskopi
Scanning elektron mikroskopi
Ultrasonografi
Ultrasonografi
•
•
•
•
Endometrial kalınlık
Endometrial görünüm
Endometrial hacim
Doppler ile Uterin ve subendometrial kan
akımı analizi
Endometrium Kalınlığı
• 1-4 mm menstrüel dönem, 4-8 mm
midproliferatif dönem, 8-14 mm geç folliküler
faz, 7-14 mm sekretuar faz
• Başarılı bir embryo implantasyonu için en az
7-8 mm’lik endometrium kalınlığı mutlaka
gereklidir
 Oliveira JB, et al. Endometrial ultrasonography as a predictor of pregnancy
in an in-vitro fertilization programme after ovarian stimulation and
gonadotrophin-releasing hormone and gonadotrophins. Hum Reprod 1997
 Schild RL, et al. Endometrial receptivity in an in vitro fertilization program as
assessed by spiral artery blood flow, endometrial thickness, endometrial
volume, and uterine artery blood flow. Fertil Steril 2001
• 4 mm endometrium kalınlığında başarılı implantasyon
olduğunu bildiren yayınlar vardır
 Sundstrom P. Establishment of a successful pregnancy following in-vitro fertilization
with an endometrial thickness of no more than 4 mm. Hum Reprod 1998
 Check JH, et al. Successful delivery despite conception with a maximal
endometrial thickness of 4 mm. Clin Exp Obstet Gynecol 2003
• Sınır değeri en az 6 mm, hatta 7-8 mm olarak kabul
eden yayınlar çoğunluktadır.
• ROC eğrisinin kullanıldığı 2 farklı çalışmada başarılı bir
implantasyon için hCG gününde endometrial kalınlığın
sınır değeri 8 mm’nin üzerinde hesaplanmıştır.
 McWilliams GD, Frattarelli JL. Changes in measured endometrial thickness
predict in vitro fertilization success. Fertil Steril 2007
 Basir GS, et al. Evaluation of cycle-to-cycle variation of endometrial responsiveness
using transvaginal sonography in women undergoing assisted reproduction.
Ultrasound Obstet Gynecol 2002
Stimülasyonun Hangi Gününde Ölçülen
Endometrial Kalınlık Daha Önemli
•
•
•
•
•
•
hCG günü
hCG’den bir gün önce
hCG’den bir gün sonra
OPU günü
ET günü
Stimulasyonun 6. günü endometrial kalınlığın
bazal endometrial kalınlık ile karşılaştırılması
 McWilliams GD, Frattarelli JL. Changes in measured endometrial
thickness predict in vitro fertilization success. Fertil Steril 2007
Richter KS, et al. Relationship between endometrial thickness and embryo
implantation, based on 1294 cycles of in vitro fertilization with transfer
of two blastocyst-stage embryos. Fertil Steril 2007
• hCG günündeki endometrial kalınlık arttıkça
gebelik oranları da artmaktadır. Bu ilişki hasta
yaşından ve transfer edilen embryoların
kalitesinden bağımsızdır.
• İyi kalitede blastokistler transfer edildiğinde 67 mm endometrium kalınlığında bile %50’ye
yakın gebelik oranları elde edilmiştir.
Endometrium kalınlığı ince diye ET iptal
edilmemelidir.
Kalın Endometrium
• 14 mm’nin üzerindeki endometrium kalınlığında
gebelik oranlarında azalma görülmemiştir.
• Klinik gebelik, devam eden gebelik ve canlı doğum
oranları endometrium kalınlığı arttıkça artmaktadır.
 Richter KS, et al. Relationship between endometrial thickness and embryo
implantation, based on 1294 cycles of in vitro fertilization with transfer
of two blastocyst-stage embryos. Fertil Steril 2007
• 14 mm’nin üzerindeki endometrium kalınlığı IVF
başarısı üzerinde olumsuz etkilere sahiptir.
 Weissman A, Gotlieb L, Casper RF. The detrimental effect of increased
endometrial thickness on implantation and pregnancy rates and outcome in an
in vitro fertilization program. Fertil Steril 1999
Endometrial Görünüm
• Hipoekoik yapı:
Proliferatif faz; merkezi
ekojenik çizgi
• Homojen hiperekojen
yapı: Sekretuar faz;
merkezi ekojen çizgi yok
• Geç proliferatif fazda trilaminar endometriumhiperekojen endometrium karşılaştırılması
• hCG günü ve OPU gününde triple-line
görüntüsü olan hastalar ile hiperekojen
görüntüsü olan hastaların karşılaştırılması
• ET günü homojen hiperekojen endometrium
• Midluteal fazda homojen hiperekojen yapının
görülmemesi
Endometrial Hacim
(İmmediately before ET)
3D Power Doppler ile Subendometrial Kan
Akım Analizi
Wu et al
(vascularization flow index [Endometrial
Perfüzyon İndeksi])
• Tek embryo transfer edilen IVF-ICSI
sikluslarında hCG gününde yapılan 3D ultrason
ve power doppler anjiografi endometrial
reseptivitenin değerlendirilmesinde
kullanılabilir. ( Hamile grupta endometrial
hacim ve VFI yüksek bulunmuştur)
İnce Endometriumun Nedenleri
• Asherman Sendromu: Postpartum küretaj, D/C,
uterin cerrahi, uterin arter embolizasyonu,
enfeksiyonlar
• Klomifen sitrat
• Endometrial enfeksiyon, kronik endometrit
• Septik abortus
• Myoma uteri
• Adenomyosis
• DES maruziyeti
• İdiopatik
İnce Endometriumun Tedavisi
•
•
•
•
•
•
•
Düşük doz aspirin
Estrojen
Vajinal sildenafil sitrat
Vitamin E
Pentoksifilin
L-Arginine
GnRH agonist
Düşük Doz Aspirin
• Düşük doz aspirin endometrial kalınlık,
görünüm ve kan akımını düzeltir
 Weckstein LN, Jacobson A, Galen D, et al. Low-dose aspirin for oocyte donation
recipients with a thin endometrium: prospective, randomized study. Fertil Steril 1997
 Kuo HC, Hsu CC, Wang ST, Huang KE. Aspirin improves uterine blood flow in the
peri-implantation period. J Formos Med Assoc 1997
• Düşük doz aspirinin bu parametrelerde bir
etkisi yoktur
 Check JH, Dietterich C, Lurie D, et al. A matched study to determine whether low-dose
aspirin without heparin improves pregnancy rates following frozen embryo transfer
and/or affects endometrial sonographic parameters. J Assist Reprod Genet 1998
 Urman B, Mercan R, Alatas C, et al. Low-dose aspirin does not increase implantation rates
in patients undergoing intracytoplasmic sperm injection: a prospective randomized study.
J Assist Reprod Genet 2000
GnRH Agonist
 Qublah H, Amarin Z, Al-Quda M, et al.
Luteal phase support with GnRH-a improves implantation and
pregnancy rates in IVF cycles with endometrium of less than
7mm on day of egg retrieval. Hum Fertil (Camb) 2008
Sonuçlar
• Endometriumun sonografik incelenmesi
endometrial reseptivitenin değerlendirilmesi için
hala elimizdeki yegane araç
• İnce endometriumun tedavisinde, deneysel
tedaviler dışında henüz kanıta dayalı kesin bir
algoritm yok
• İmplantasyon konusunda bilgilerimiz hala yetersiz
• Mikromimari, biyokimyasal ve moleküler
belirteçler konusunda daha fazla çalışmalara
ihtiyaç var