ohmov zakon

download report

Transcript ohmov zakon

Ohmov zakon

-Ohm je eksperimentalno istraživao (1826. g.) vezu između napona na krajevima vodiča i jakosti struje.

- zaključak istraživanja: Električna struja koja prolazi vodičem proporcionalna je naponu na krajevima vodiča, a obrnuto proporcionalna otporu tog vodiča.

-Grafički prikaz ovisnosti električne struje o električnom naponu nazivamo strujno-naponskom karakteristikom (I-U karakteristika) materijala.

-Za vodiče koje je Ohm proučavao taj graf ima oblik pravca- linearna ovisnost struje o naponu, a materijali su omski vodiči.

- Za materijale kao što je npr. željezo strujno naponska karakteristika nije linearna- to su neomski vodiči.

-Vodiči u kojima se velik dio električne energije pretvara u druge oblike energije, nazivaju se otpornici.

- simbol otpornika u strujnom krugu Primjena: -Koristi se za stvaranje poznatog naponsko- strujnog odnosa u električnim krugovima.

- Za ograničavanje struje- ako je u seriji s nekom drugom komponentom kao npr. svjetleća dioda- struja se ograničava na poznatu i dozvoljenu vrijednost.

- Kao prigušivač- mreža više otpornika, a služe za smanjenje napona signala.

PAD NAPONA- razlika potencijala na krajevima otpornika- dio napona koji se troši u pojedinim otpornicima.

GUBITAK NAPONA- padovi napona u vodovima- beskoristan gubitak energije- električna energija se pretvara u toplinsku.

KRATKI SPOJ- zbog toplinskog učinka električne struje ošteti se izolacija vodiča rastalni osigurači- rastalna žica se tali čim struja prijeđe predviđenu vrijednost.

Spajanje otpornika -Serijski spoj- kraj jednog priključen na početak drugoga itd.

 rezultantni otpor je jednak zbroju pojedinih otpora: -Paralelni spoj- početak prvog spojimo s početkom drugog, trećeg.. Isto je i s krajem otpornika.

 recipročna vrijednost rezultantnog otpora jednaka je zbroju pojedinačnih recipročnih vrijednosti pojedinih otpora:

Snaga i rad električne struje

Rad električne struje: Snaga električne struje: Svaki element strujnog kruga ima električki otpor: izvor, vodiči i mjerni instrumenti. Takav otpor nazivamo

unutrašnjim otporom

.