METOD NAPONA *VORA

download report

Transcript METOD NAPONA *VORA

RJEŠAVANJE SLOŽENIH ELEKTRIČNIH KOLA
ODREĐENOM METODOM
METOD NAPONA ČVORA
2
3
4
5
6
7
OSNOVNE FORMULE KOJE SMO DO
SADA NAUČILI
Na ovoj slici je prikazan Omov Trokut koji nam prikazuje Omov
zakon.
Iz
Omovog
zakona
je
vidljivo
slijedeće:
- povećanjem napona povečava se jačna struje u kolu
- povečanjem otpora smanjuje se jačina struje u kolu
- smanjenjem napona smanjuje se jačina struje u kolu
- smanjenjem otpora povečava se jacčna struje u kolu
10
TRANSFORMACIJA TROKUT - ZVIJEZDA
Ra 
Rb
R1
R3
R1  R2  R3
R2
R1  R2  R3
Rc 
R1
R2
R3
R1  R2  R3
TRANSFORMACIJA ZVIJEZDA-TROKUT
1
1
1
1
=
+
+
R0
RA
RB
RC
R1 =
R2 =
R3 =
RA
RB
R0
RB
RC
R0
RA
RC
R0
SERIJSKI SPOJ IZVORA
Slika
Serijski spoj izvora
Slika Serijski protuspoj izvora
n
E   Ei
i 1
SERIJSKI SPOJ NAPONSKIH IZVORA
Serijski spoj
izvora koristi
se kada je
potreban veći
napon
potrošača od
napona koju
može dati
jedan izvor.
PARALELNI SPOJ IZVORA
Slika Paralelno spajanje izvora
U = U1 = U 2 = I R
U 1 = E1 - I 1 Ri1
U 2 = E 2 - I 2 Ri 2
I=
I1
+
I2
I0 =
E1  E 2
Ri1  Ri 2
Slika Prikaz struje izjednačenja
PARALELNI SPOJ NAPONSKIH IZVORA
Paralelni spoj
izvora koristi se
kada je
potrebna veća
struja
potrošača od
struje koju
može dati
samo jedan
izvor.
Za zatvoreni krug koji grade grane
s naponskim izvorima, struja je:
16
17
18
20
21
22
23
24