el struja 2

download report

Transcript el struja 2

PATOLOŠKA STANJA IZAZVANA
ELEKTRIČNOM STRUJOM
Prema literaturnim izvorima:
• do 4% svih
industrijskih
incidenata =
incidenti izazvani
električnom strujom
Najrizičnije profesionalne kategorije:
•
•
•
•
 električari
 operateri na visokonaponskoj elektroopremi
 operateri na generatorima
 služba održavanja ovakvih postrojenja
Patologiju ovog tipa može izazvati:
• 1. ATMOSFERSKI elektricitet  udar groma
ili fulguratio
• 2. TEHNIČKI elektricitet i to:
• djelovanjem same struje  strujni udar ili ictus
elektricus (sinonimi elektrisatio, elektrocutio)
• djelovanjem struje pretvorene u toplinu 
električke opekline ili combustio elektrica
• djelovanjem struje pretvorene u svjetlo 
ophtalmia elektrica
Pri fizičkom kontaktu osobe sa
strujnim krugom
• struja traži najkraći
i “najekonomičniji”
put kojim će proći
kroz tijelo i stići do
zemlje
Učinci električne struje na organizam
ovisiti će o:
•  karakteristikama el. struje
•  trajanju njenog djelovanja na
organizam
•  putu prolaza kroz tijelo; i s tim u vezi
•  otporu provođenju struje koji
pružaju pojedina tkiva
Karakteristike el. struje
• Karakteristike
električne struje
relevantne za njenu
bioučinkovitost su
• jakost struje (omjer
napona i otpora u A)
• te tip struje
(istosmjerna ili
izmjenična).
Tako pri
• 0,01 A kontrakcije muskulature
• 0,25 A tetanički grčevi
(respiratorna muskulatura!)
• 0,5 A asistolija (DC)/fibrilacija
ventrikla (AC); kardijalni arest
• 0, 1 A  smrtni ishod
Prelazi li voltaža 10 000 V
• jakost struje je takva da u većini
slučajeva žrtva bude odbačena od
izvora, što umanjuje elektrošok, ali često
uzrokuje mehaničku traumu (tupe
povrede)
Izmjenična struja frekvencije
50-60 Hz (kućanstvo)
Putevi prolaza struje kroz
tijelo:
•
•
•
•
1. ruke - noge - stopala
2. ruka - druga ruka
3. glava - stopala
4. kardijalna regija
Afinitet pojedinih tkiva ka
provođenju el. struje
• Afinitet pojedinih tkiva ka provođenju
elektriciteta u dobroj mjeri ovisi o
sadržaju vode u pojedinom tkivu.
Otpor kože ovisiti će:
• 1. upravo
proporcionalno o
debljini rožnatog sloja
• 2. obrnuto
proporcionalno o
vlažnosti i broju
žlijezda u koži
• 3. obrnuto
proporcionalno o
veličini kontaktne
površine
Nadalje:
• 4. upravo
proporcionalno o
intaktnosti
kontaktne površine
• 5. obrnuto
proporcionalno o
vaskulariziranosti
• 6. obrnuto
proporcionalno o
dlakavosti
Afinitet pojedinih tkiva ka
provođenju el. struje:
•
•
•
•
•
mišići  NAJBOLJI VODIČI
krvne žile  DOBRI VODIČI
živci  LOŠI VODIČI
kosti  LOŠI VODIČI
zglobovi  NAJVEĆI OTPOR
PROVOĐENJU
mišići  NAJBOLJI VODIČI
•rabdomioliza
krvne žile  DOBRI VODIČI
• (elevacija intime,
krvarenja u mediji i
adventiciji)
živci  LOŠI VODIČI
• oslobađanje
acetilholina,
kontrakcije
muskulature do
tetanije
kosti  LOŠI VODIČI
• fisure, frakture
zglobovi  NAJVEĆI OTPOR
PROVOĐENJU
• opekline ili čak
osteoliza do CaCO3
KLINIČKI UČINCI EL. STRUJE NA
POJEDINE VITALNE SUSTAVE
• 1. SRCE :
• ozbiljni poremećaji
srčanog ritma
• angina pectoris
elektrica
• infarkt miokarda
• moguća akutna
dilatacija srca i
letalni ishod
2. PLUĆA
• upala,
• emfizem
• nekroza
3. CNS, LEĐNA MOŽDINA
• elektronarkoza i
cerebralni
elektrošok,
• neurološki ispadi
uslijed edema i
krvarenja,
• degenerativne
promjene
4. OKO
• krvarenja,
• katarakte prednjeg
pola leće sa
radijarnim širenjem
plaka i ljuštenjem
zonularne lamele,
• sljepoća uslijed
ablacije retine
5. UHO
•
• gluhoća zbog
nekroze kosti
5. BUBREG
• sekundarna
mioglobinurija zbog
rabdomiolize
• začepljenje i nekroza
bubrežnih tubula
• akutna renalna
insuficijencija
• uremija
6. EKSTREMITETI
• paraliza uslijed
destrukcije mišića
7.KOŽA
električni biljezi
• specifičan okrugli ili ovalni defekt uvučenog
dna, a izdignutog ruba, jasno ograničen, žutosmeđe boje, ponekad relativno "bezazlenog"
izgleda, a da se pri tom zapravo radi o nekrozi
dubljih slojeva kože.
• Ovakve nekroze u pravilu NE supuriraju, ali
teško cijele, zaostaju izraženi cikatriksi
• Uvijek treba potražiti "ulaznu" i "izlaznu"
ranu, što pomaže i u zaključivanju o putu
prolaza struje kroz tijelo.
Komplikacije i sekvele:
•  posttraumatski miozitis i
rabdomioliza
•  akutne i kasne neurološke lezije
•  aritmije i smetnje provođenja
•  sepsa (najčešća letalna komplikacija
kod preživjelih)
• PTS
1. PREKINUTI TIJEK
STRUJE!!!
• ako je moguće, isključiti izvor, ako ne,
prekinuti strujni krug nevodljivim
predmetom). Odstraniti nagorjelu
odjeću.
2. KARDIOPULMONALNA
REANIMACIJA NA LICU MJESTA
3. HITNA
HOSPITALIZACIJA
• (!!! kod pomicanja
žrtve i u transportu
biti ekstremno
oprezan, jer je
moguće da je došlo i
do spinalne lezije)
Hospitalni tretman:
• 1. U opservaciji
zadržati nekoliko
dana (moguće su
kasne sekvele !!!),
objektivizirati status
svih vitalnih
organskih sustava,
posebice ciljnih
2. Posebice pratiti :
 srčanu akciju
 respiratornu funkciju
 razinu mioglobina u urinu
 razinu CPK (kod mišićnih lezija
može biti 1000)
•  hematokrit, volumen plazme,
diurezu
•  acidobazni status i balans elektrolita
•
•
•
•
POSEBICE PRATITI:
•  osteomuskularni status (moguće
okultne frakture, mioliza - dg: RTG,
scintigrafija)
•  neurološki status (mogućnost
centralnih i/ili perifernih lezija
Suportivna th.:
•  konzervativni ili kirurški tretman
opeklina
•  antibiotici
•  tetanus "booster" ili antitoksin pp.
•  otopina Ringerova laktata i.v. (održati
diurezu!)
•  promptna korekcija acidoze i
elektrolitskog disbalansa
Prevencija:
•  poštivanje svih
sigurnosnih mjera
glede instalacije,
uzemljenja i
isključivanja izvora
•  ograđivanje i
postavljanje
znakova upozorenja
zabrana pristupa
ostalim djelatnicima
Odjela i alat od nevodljivog
materijala, obuka iz PP
Mechanisms of Injury
Direct Strike
Flashover Phenomenon
Step Potential
Splash Phenomenon
Blunt Trauma
Udar groma ili fulguratio
 impuls istosmjerne struje ekstremno visokog
napona (nekoliko milijuna V)  potpuna
karbonizacija ili teške kombustije,
karakteristični arborescentni biljezi i biljezi od
metalnih predmeta
• kontakt je obično kraći nego kod udara
tehničkog elektriciteta, lezije su
multisistemske, sa strane srca treba očekivati
asistoliju prije nego fibrilaciju ventrikla