Elektromotorne sile

download report

Transcript Elektromotorne sile

Mihailo Gojkovic Aleksandar Velimirovic

Italijanski fizicar . Bavio se izucavanjem elektricnih pojava . Prvi je formulisao uslov za proticanje elektricne struje I funkcionisanje elektricnih kola .Otkrio kontaktni napon(Voltin efekat )objasnio hemijske izvore struje(Voltin elemenat),proizveo elektricno praznjenje izmedju ugljenih elektroda (Voltin luk).Njegovo ime nosi I jedinica.

 Elektromotorna sila je u elektrotehnici velicina kojom se izrazava rad potreban za razdvajanje nosilaca naelektrisanja u nekom izvoru elektricne struje ,pri cemu sila koja deluje na naelektrisanja na krajevima izvora nije direktna posledica polja.

 Prakticno govoreci – pod pojmom EMS (Elektromotorna sila) podrazumeva se napon na krajevima izvora kada nema struje.Cim se kolo zatvori I potece struja tada se na krajevima izvora pojavljuje napon koji je manji od EMS ovog izvora.Ovo je posledica unutrasnje otpornosti samog izvora na kojoj ce se I pojaviti pomenuti pad napona.

 Elektromotorna sila se definise kao kolicina izvrsenog rada (A) pri transformaciji energije I kolicine eliktriciteta (Q) koja pri tome protekne kroz generator E= A / Q  Jedinica za elektro motornu silu je volt (V) isto kao i za potencijal i za napon.

  Elektricna struja tece kroz provodnik ako u provodniku postoji elektricno polje , odnosno ako izmedju krajeva provodnika postoji razlika potencijala .

S obzirom da naelektrisanje prelazi sa jednog kraja na drugi razlika potencijala se smanjuje i kada se potencijali izjednace prestaje usmereno kretanje naelektrisanih cestica .  Da bi struja tekla proizvljno dugo treba stalno odrzavati razliku potencijala izmedju provodnika . To znaci da da ako se nosioci struje krecu kroz provodnik P sa leva na desno onda nosioce naelektrisanja treba neprestano treba odvoditi sa desnog kraja provodnika na levi .  Ovakvo kretanje naelektrisanja moguce je samo u kolu u kome postoje uredjaji kroz koje se nosioci struje krecu u suprotnom pravcu od delovanja elektrostaticke sile , I takvi delovi kola se nazivaju

strujni izvori .

 Sastavni deo svakog izvora struje je provodnik u kojem se razdvajaju naelektrisane cestice . Ovaj proces moze se izvrsiti I nekim hemijskim ili toplotnim procesom ili delovanjem svetlosti ili magnetnog polja …..

 Razdvojena naelektrisanja na polovima izvora raspolazu elektrostatickom energijom koju zovemo elektricna energija .

 U izvorima struje se unutrasnja , svetlosna , mehanicka ili neka druga energija pretvara u svetlosnu .

Izvori struje

 Elektricna struja tece dokle god se potencijali ne izjednace.Da bi struja trajno proticala potrebno je da se odrzava razlika potencijala.Uredjaji pomocu kojih se to postize su izvori elektricne struje.

 Do kraja 18. veka znalo se samo za elektricitet proizveden trenjem I elektrostatickom indukcijom.

 Alesandro Volta je primetio da izmedju plocica razlicitih metala,potopljenih u rastvor sumporne kiseline postoji odredjena potencijalna razlika ( napon).Kad se te plocice povezu provodnikom kroz njega protice elktricna struja.

 Kod hemijskih izvora struje elektricna struja se dobija na racun hemijske reakcije .

 U izvorima elektricne struje nastaje razdvajanje pozitivnih I negativnih naelektrisanja I usmeravanje njihovog kretanja.Razdvojene naelektrisane cestice dolaze na odredjene delove izvora koji se nazivaju polovi izvora struje. Kod svakog izvora jednosmerne elektricne struje postoje dva pola – pozitivni (+) I negativni (-).

 Osnovna karakteristika svakog izvora elektricne struje je elektromotorna sila.

 Izvor elektricne struje,potrosac I prekidac ,medjusobno povezani provodnicima cine kolo elektricne struje ili elktricno kolo.

 Crtezi na kojima se pomocu simbola predstavljaju elektricni uredjaji nazivaju se elektricne seme.

 Simbol izvora jednosmerne elektricne struje :

 Kada se prekidac zatvori omoguceno je kretanje elektrona kroz kolo,pa se onda kaze da kroz kole tece elektricna struja.

   Smer proticnaje struje : -tehnicki smer- od pozitivnog ka negativnom polu elektricnog izvora (suprotno od kretanja elektrona ) -fizicki smer struje izvora ) – poklapa se sa smerom kretanja elektrona (od negativnog ka pozitivnom polu elektricnog

Strana sila u izvoru struje  Razdvajanje naelektrisanih cestica u izvorima struje vrsi se delovanjem tzv. stranih sila.Teorijski strana sila moze biti bilo koja sila ,samo ne elektrostaticka.Pod dejstvom stranih sila nosioci struje krecu se kroz izvor I gomilaju na jednom njegovom kraju-samim tim drugi kraj izvora (p)ostaje negativno naelektrisan.Tako se dobijaju polovi izvora sila.

 Izmedju njih postoji elektricno polje ,pa na nosioce struje deluju I elektrostaticke sile .One deluju u suprotnom smeru od smera delovanja stranih sila.

 Razdvajanje naelektrisanja u izvoru prestaje onda kada elektrostaticka sila ima isti intenzitet kao strana sila.Tada izmedju polova izvora postoji odredjena razlika potencijala ,karakteristicna za svaki pojedini izvor struje.

KRAJ