Diplomski sveučilišni studij Matematika – smjer nastavnički

download report

Transcript Diplomski sveučilišni studij Matematika – smjer nastavnički

Diplomski sveučilišni studij Matematika
–
smjer nastavnički
PMF, Matematički odsjek, 17.5.2012.
Kvota: 60 +2
Popunjenost: 2009./1010. 28
2010./2011. 47
2011./2012. 51 (64 prijavljenih)
Trajanje: 4 semestra, 120 ECTS
Akad. zvanje: Magistar/Magistra edukacije matematike
Mogućnosti zaposlenja: osnovne i srednje škole
i drugdje gdje se traže matematičari
Struktura studija
Metodički predmeti (Metodika 1,2,3,4, Prakse u OŠ i
SŠ, Primjena računala, Evaluacija u matematičkom
obrazovanju) – 59 ECTS
Pedagoško-psihološko-didaktički predmeti (Didaktika
1,2, izborni pedagoški 1,2, izborni psihološki) – 19 ECTS
Matematički predmeti (Povijest matematike, Nacrtna
geometrija, standardni i napredni izborni – 4 kolegija) –
32 ECTS
Diplomski rad – 10 ECTS
Predispozicije koje nigdje ne pišu:
• ljubav prema nastavničkom poslu
• umješnost komunikacije, vođenja i organiziranja
• želja za stalnim obrazovanjem i usavršavanjem
• otvorenost prema novim postupcima, načinima rada,
tehnologiji
O predavačici
Dr. sc. Sanja Varošanec – redovita profesorica na
Matematičkom odsjeku, Zavod za geometriju
-diplomirala na PMF-Matematičkom odjelu 1986. na smjeru
profesor matematike, usmjerenje Algebra i Analiza
-magistrirala 1990., doktorirala 1994.
-Zaposlenja:
1986. OŠ P. Preradović,
od 1987. na PMF-Matematičkom odjelu
(pripravnik-postdiplomand, docent 1996.,
izv. prof. 2001., red. prof 2006.,
red. prof (trajno) 2011.)
-Područje znanstvenog rada: matematička analiza –
nejednakosti (analitičke, na različitim prostorima), objavila
50-tak članaka u znan. časopisima
-Članica uredništva znan. časopisa Mathematical Inequalities
and Applications (prvi hrvatski matematički znanstveni časopis
na SCIE listi)
-Sudjelovala na nizu konferencija, recenzentica za 15-tak
časopisa
-Nastavni rad na fakultetu – predavanja i vježbe iz 19
predmeta – (Matem. analiza, Projektivna geometrija, Uvod u
diferencijalnu geometriju, Nacrtna geometrija, Elementarna
matematika, metodike, metodičke prakse itd)
- voditeljica preko 160 diplomskih radova
-Dužnosti: satničarka, voditeljica 3. i 4. godine dodiplomskih
prof. smjerova, članica razredbenog povjerenstva, prodekanica
za nastavu na MO
-Stručni rad – vezan uz usavršavanje nastavnika matematike
-održala preko 50 predavanja na stručnim aktivima
nastavnika matematike, na kongresima i susretima
nastavnika,
-19 godina u državnom povjerenstvu za matematička
natjecanja,
-objavila 28 stručnih radova, 9 knjiga (matematička
natjecanja) i 11 udžbenika iz matematike za srednje škole
(tehničke, različite strukovne)
-Organizacijski odbori Kongresa i Susreta nastavnika RH
-1997.-1999. predsjednica Hrvatskog matematičkog društva