4 km - Rynek Kolejowy

download report

Transcript 4 km - Rynek Kolejowy

BARIERY TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
”PRZEWOZY REGIONALNE” SP. Z O.O.
1
RUCH PASAŻERSKI
W WOJ. ŚLĄSKIM
W 2010 R.
18,4 mln pasażerów kolei
regionalnych
592 pociągi
uruchamiane
w dobie
1 175, 82 km linii kolejowych,
po których odbywają się
przewozy pasażerskie
150 relacji uruchamianych
w przewozach regionalnych
2
ISTOTNE BARIERY ROZWOJU KOLEI REGIONALNYCH
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
I.
Niskie prędkości handlowe pociągów
II. Mała atrakcyjność lokalizacji przystanków
III. Konkurowanie komunikacji autobusowej z kolejową
3
Istotny dla pasażera jest czas podróży
łącznie z czasem dojścia
przed i po przyjeździe środka
transportu publicznego.
4
Prędkości handlowe pociągów regionalnych
w województwie śląskim
Średnia prędkość handlowa pociągu 41,77 km/h
Najważniejsze relacje
Katowice – Żywiec 39,70 km/h
Katowice – Rybnik 41,90 km/h
Katowice – Wisła Głębce 37,40 km/h
Częstochowa – Gliwice 49,10 km/h
Odcinki o najniższej prędkości handlowej
PODG Bieniowiec – Skoczów 20,40 km/h
Tarnowskie Góry – Bytom 26,10 km/h
Wodzisław Śląski – Chałupki 26,80 km/h
Zebrzydowice – Cieszyn 28,90 km/h
5
Częste historyczne położenie przystanków
umiejscowionych z dala od osiedli
mieszkalnych oraz centrów handlowych
Dąbrowa Górnicza
0,5 km od centrum
Bytom Bobrek
0,75 km od celu/ miejsca
rozpoczęcia podróży
6
Częstochowa Aniołów
4 km od celu/ miejsca rozpoczęcia
podróży
Rząsawa – 4 km
Cykarzew – 2 km
Staropole Częstochowskie – 4 km
Pyskowice – 3 km
Toszek – 3 km
Taciszów – 4 km
Mysłowice Kosztowy
2 km
7
Konkurencyjne połączenia
przewozów kolejowych
i KZK GOP
Konkurencyjne linie przyspieszone
801, 831 Katowice, Piotra Skargi – Gołonóg Zajezdnia
807, 808, 811 Katowice, Piotra Skargi – Tworzeń Huta
Katowice
814 Katowice Piotra Skargi – Gołonóg Dworzec PKP
815 Katowice Piotra Skargi – Zagórze Zajezdnia
820 Katowice Piotra Skargi – Tarnowskie Góry Dworzec PKP
830 Katowice Piotra Skargi – Bytom Dworzec PKP
840 Katowice Piotra Skargi – Gliwice Teatr Muzyczny
870 Katowice Piotra Skargi – Gliwice Plac Piastów
23 linie
przyspieszone
Zasięg terytorialny KZK GOP
Źródło: http://www.kzkgop.com.pl/strony/p-1-geneza.html
8
ROZWIĄZANIA
I.
Modernizacja infrastruktury kolejowej
 remont linii kolejowych;
 dostosowanie lokalizacji przystanków na głównej
linii aglomeracyjnej do miejsc generujących główne
potoki podróżnych;
 lepsza korelacja z transportem indywidualnym.
9
II. Tworzenie węzłów przesiadkowych
 umożliwiających
dogodne
skomunikowanie
z komunikacją tramwajową i autobusową;
 zapewniających zaplecze parkingowe.
III. Opracowanie Planu Zrównoważonego Rozwoju
Publicznego Transportu Zbiorowego
10
SPECYFIKA KOLEI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
 Policentryczny charakter ruchu pasażerskiego
 brak centralnego punktu podróży;
 wymiana podróżnych pomiędzy różnymi
miastami należącymi do Aglomeracji Górnośląskiej.
11
RUCH PASAŻERSKI
Centralny ośrodek
celu podróży
MAZOWIECKIE
ŚLĄSKIE
Brak centralnego
ośrodka celu podróży
12
 Gęsta sieć przystanków i małe odległości
pomiędzy nimi
 niewielkie
odległości
pomiędzy
przystankami
utrudniają odprawę podróżnych w tradycyjny sposób.
Najważniejsze relacje
Średnia
Najmniejsza
odległość między
przystankami w minutach
odległość między
przystankami
w minutach
Katowice - Żywiec
4,6
1,7
Katowice - Rybnik
4,6
2
Katowice - Wisła Głębce
6,17
2,7
Częstochowa - Gliwice
4,15
1,7
13
 Planowane i podjęte działania Przewozów
Regionalnych
 wprowadzenie biletu strefowego;
 zmiana sposobu odprawy
podróżnych, wprowadzenie kontroli
na wzór kontroli stosowanej
w komunikacji autobusowej;
 rozbudowa alternatywnych form
zakupu biletów:
- automaty biletowe,
- system zakupu CallPay.
14
Dziękuję za uwagę.
15