Presentasjon av Frode Gallefoss - Aust

Download Report

Transcript Presentasjon av Frode Gallefoss - Aust

Lungerehabilitering
- truet eller i medvind?
Frode Gallefoss
Overlege dr. med.
Lungeseksjonen SSK
Professor UiB
Røykelunger (KOLS og emfysem)
Grense for KOLS
Hva gjorde vi før
samhandlingsreformen?

Røykeavvenning






Individuell
Kurs
Pasientopplæring for astma og KOLS
LMS
Opplæring på sykehjem med korttidsplass
Astma & KOLS Rehabilitering

Organisert trening hos fysioterapeuter etter
Rehab
Astmaskole i Kristiansand
Konklusjon
Astmaskole
er viktig for brukeren
 reduserer legekonsultasjoner med 75%
 reduserer sykmeldingsdager med 70%
 bedrer lungefunksjon (6% på 12 mndr)
 bedrer livskvalitet (16 enheter i SGRQ total score)
 bedrer compliance (inhalasjonssteroider)
er kostnadseffektiv
 astmatikeren blir bedre og det koster mindre enn om
han/hun ikke får opplæring
NPAS
Nasjonal Plan for Astmaskoler
Oppbygning av opplæringspakken
Innledning, holdninger, tilnærming
Organisering
Medisinsk-faglig del
Fellesopplæring med overheads
Individuell opplæring med flip-overs
 sykepleier
 fysioterapeut
Pasienthefte
NPAS
NPAS
Told, but not heard
Heard, but not understood
Understood, but not accepted
Accepted, but not put into practice
Put into practice, but for how long?
Konrad Lorenz
COST-BENEFIT AND
COST-EFFECTIVENESS
OF PATIENT EDUCATION IN COPD
- A RANDOMISED, CONTROLLED TRIAL
Frode Gallefoss
Department of Pulmonary Medicine,
Vest-Agder Central Hospital
Kristiansand,
Norway
Consultations at GP
during the one-year follow-up
Mean (SD)
4
3,4
No
3
of GP
consultations
Control
Intervention
2
1
0,5
(5,5)
(0,9)
0
p<0,001*
* Mann Whitney U test
Proportion of patients in no need
for GP visits
during the one-year follow-up
100
Percentage
73
75
Control
Intervention
50
25
15
0
p=0,001*
* Chi square test
DIRECT, INDIRECT AND TOTAL COSTS
NOK, mean (SD)
12 month follow-up
 E d u c a tio n
C o n tro l
n= 27
0
In te rv e n tio n
n= 26
1 1 0 0 (5 0 )
 M e d ic a tio n
6 7 0 0 (4 4 0 0 )
5 7 0 0 (3 4 0 0 )
 D o c to r v is its
1 0 0 0 (1 0 0 0 )
1 0 0 (2 0 0 )
6 3 0 0 (2 1 0 0 0 )
2 4 0 0 (6 9 0 0 )
 T ra v e l c o s ts
8 9 (2 0 0 )
1 0 0 (3 0 )
D ire c t c o s ts
1 4 0 0 0 (2 3 3 0 0 )
9 6 0 0 (8 5 0 0 )
5 5 0 0 (2 0 2 0 0 )
3 0 0 (1 3 0 0 )
5 0 0 (1 4 0 0 )
7 0 0 (7 0 0 )
5 9 0 0 (2 1 4 0 0 )
1 100 ( 1700)
 H o s p ita l a d m is s io n s
 P ro d u c tio n lo s s
 T im e c o s ts
In d ire c t c o s ts
T o ta l c o s ts
19 900
(3 8 8 0 0 )
10 600
(8 4 0 0 )
Conclusion
A one year follow-up indicates that patient education
with emphasis on self-management in patients with
COPD
•reduced the need for GP visits
•reduced the proportion of patients in need of GP visits
•reduced the need for rescue medication
•was cost-beneficial
•was cost-effective
Hva gjorde vi før
samhandlingsreformen?

Røykeavvenning






Individuell
Kurs
Pasientopplæring for astma og KOLS
LMS
Opplæring på sykehjem med korttidsplass
Astma & KOLS Rehabilitering


Organisert trening hos fysioterapeuter etter
Rehab
TRUET!
Samhandling for et
friskere Norge
E-læringspakke i KOLS
Et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Sørlandet sykehus i
Kristiansand, Kristiansand kommune og brukere.
Egen nettside: sshf.no/kols
Lungerehabiliteringen

Er truet i spesialisthelsetjenesten



 bygges ned i spesialisthelsetjenesten før den
bygges opp i kommunehelsetjenesten
Kompetansen forsvinner fra
spesialisthelsetjenesten
Beskjed: Følg nøye med at det blir bra nok!