Astma og allergi hos barn

Download Report

Transcript Astma og allergi hos barn

Astma og allergi hos barn

Ulf Wike Ljungblad, Overlege Barnesenteret SiV Tønsberg

Barn er ikke små voksne

• Respirasjon: Halvering av radius øker luftvegsmotstanden 16 ggr. 2 2

Barn er ikke små voksne

• • Umodent immunforsvar Luftveisallergier utvikles først etter et par år

Fremmedlyder

Pipelyder i utpust, kan være astma, men sjeldent som det eneste symptom.

Doktor bør også høre på barnet! 4

Symptomer på astma

• • • • • • • Natthoste utenom forkjølelse Forkjølelser som alltid setter seg i brystet Langtrukne forkjølelser, «alltid forkjølet» Hyppige lungebetennelser Hoste ved anstrengelse Tungpustenhet med piping i pusten Effekt av astmamedisiner!

Hva kan det være ...

OM DET IKKE ER ASTMA?

Stridor på innpust: Tranghet i luftveger over brysthulen. Falsk krupp.

7

Falsk krupp

• • • • • • • Forkjølelse (virusinfeksjon) Hevelse i veggen på første del av pusterør Kommer ofte en stund etter man lagt barnet ned Blir værre når barnet kaver seg opp Blir bedre når man tar opp barnet Astmamedisiner hjelper ikke!

Bruk filmkamera/mobiltelefon

Malaci

• • • «Mykt brusk» Kan ligne på astma Astmamedisiner hjelper ikke

Tracheobronkomalaci mistenkes ved

• • • • • HOSTE: Kronisk, atypisk, ”våt” PIPELYDER, STRIDOR SURKLING og TUNGPUSTENHET Gjentatte bronkitter/pneumonier/atelektaser ”Astma” uten respons på behandling 10

Refluks av surt maveinnehold

• • • • • • Finnes ofte sammen med astma Mye gulping, svelger Større barn klager over ont i halsen Dårlig tannstatus Dårlig effekt astmabehandling 24 timmers pH-måling i spiserøret

Bronkiolitt

• • • Barn under ett år Forkjølelse i de små luftrøren Hyppigare med astma senere

Bronkiolitt

• • • • • • • Hoste Hvesende forlenget utpust Rask pust Inndragninger Pustestopp Redusert almentilstand Moderat feber

Snufsing

• Barn < 6 mndr er obligate nesepustere.

14

Allergisk rhinitt-høysnue

• Allergisk rhinitt er forbundet med høyere forekomst av astma.

15

Stønning og nesevingespill

• • • Stønning er en naturlig form for CPAP Kan forekomme ved lungebetennelse Sykdom i alveolene 16

Inndragninger og rask pust viser at barnet er besværet i pusten • • Jugulært Interkostalt • Respirasjonsfrekvens over 60 er patologisk 17

Astma hos barn < 5 år

www.ginasthma.com

• Astma er en kronisk inflammatorisk tilstand i luftvegene som er forbundet med hyperreaktivitet som gir tilbakevendende episoder med piping, tungpustenhet, tetthet i brystet og hoste. 18

Astma hos barn

Atopi er tilstede hos de fleste barn med astma > 3 år 19

Risikofaktorer forbundet med utvikling av astma • Mugg(alternaria):Sensibilisering risikofaktor for utvikling og alvorlighetsgrad av astma. Forekommer inne og ute.

Dyrehår: Bør unngås om reaksjon Midd: Det hjelper ikke å unngå dette på forhånd 20

Risikofaktorer forbundet med utvikling av astma • Forurensing RØKING i svangerskapet og passiv røking tidlig i livet gir større risiko for pipete pust og for redusert lungefunksjon senere i livet VEDFYRING kan gi økt risiko for astma og for anstrengelsesutløst astma TRAFIKKFORURENSING gir økt piping de første 3 år 21

Risikofaktorer forbundet med utvikling av astma • STRESS i familien i løpet av første leveår er forbundet med piping hos spedbarn og også med astma hos 6-8 åringer • Keisersnitt øket risiko • Paracetamol i svangerskapet og som febernedsettende i første leveår gir økt astmarisiko 22

Oppsummering risikofaktorer:

• Unngå forurensing og særlig tobakksrøk • Unngå unødvendig bruk av antibiotika hos små barn • Ha det trivelig og morsomt 23

Prevalens av astma

• • • 15-20 % av førskolebarn 10-12% av norske skolebarn 3-9 % av voksne • Siste 20 år økende forekomst 24

www.astmakontrolltest.com

• • • • Symptomer på dagtid: Piping, hoste, besværet pust Begrensing av aktivitet Nattlige symptomer/oppvåkning Behov for akuttmedisin 25

• • • • Aerochamber Optichamber Discus Turbohaler

Inhalasjoner

26

Behandlingstrinn barn 0-5 år • • • Trinn 1: Ventoline ved behov Trinn 2: Lav dose ICS Trinn 3: Dobling av ICS/ Singulair Følges av fastlege ICS: Inhalasjonssterioder 27

ICS pr døgn

• • • Lav dose ICS < 200 per døgn Medium ICS < 200-400 per døgn Høy ICS > 400-500 per døgn • • • Eks Pulmicort 100 X2 Flutide 125 X 2 Flutide 250 X 2 28

Akuttbehandling

• • • • • Ventoline spray: 2 puff på kammer med maske hvert 20. minutt den første timen. Maksimum 10 puff på 24 timer Ventoline inhalasjonsvæske 1 mg/ml: En ampulle ( 2,5 mg) hvert 20. min den første timen Atrovent: 2 puff hvert 20. min den første timen Prednisolon 1-2 mg/kg daglig 3-5 dager Dobling av inhalasjonssteroider har ikke vist effekt !

29