Nina S Skeivoll - og avhengighetsbehandling

download report

Transcript Nina S Skeivoll - og avhengighetsbehandling

Nina Skeivoll Lis-lege ARA pol, Kr.sand , PUT

1

         Risikofaktorer for rusbruk Beskyttende faktorer Tidlige tegn på mulig rusbruk Hvor mange ungdommer gjelder det?

Helsemessige konsekvenser av rusbruk Cannabis og kognitive effekter Arbeidsmetoder i PUT Gode erfaringer Utfordringer 2

         Psykiske plager Holdning til rusmidler Oppvekstvilkår Venner Skole Personlighetstrekk Endrings- og overgangsfaser Kulturell bakgrunn Miljø 3

       Godt samspill voksen-voksen, voksen-barn Rimelig grensesetting som forklares Positive relasjoner til jevnaldrende Positiv kontroll over følelser Kreativitet/hobbyer Godt selvbilde Tydelige normer 4

        Brå forandringer i adferdsmønstre.

Tap av interesse for skole, fritidsaktiviteter.

Uventet eller påfallende skifte av venner.

Mer hyppige og langvarige fravær fra hjemmet.

Fortrolighet til foreldre blir dårligere.

Økt oppfarenhet og irritabilitet.

Økt pengebehov.

Sterke meninger om autoriteters fremstilling av rusmisbrukere og stoff.

5

       Vekttap. Dårlig matlyst.

Kvalme, oppkast.

Generell redusert allmenntilstand.

Små eller store pupiller.

Røde, blodsprengte og/eller tårefylte øyne.

Stadig rennende nese.

Merker etter nålestikk, arr, blåmerker, særlig i albueledd, underarmer, hender.

6

     SIRUS rapport: Årlige undersøkelser blant 15 20 åringer.

Alkohol : 60% av 15-16 åringer har drukket noen gang, 10 % drikker mye om gangen.

Cannabis 10% bruker, 30% tilbudt, over 50% har bekjente som røyker cannabis.

Andre rusmidler: 1-2 % ( 4 % beroligende midler) Sammenheng cannabis/alkohol og andre rusmidler.

7

   Belønningssystemet Psykisk avhengighet Heroin vs kokain 8

     Cannabis: angst, depresjon, psykose, nedsatt kognitiv fungering Amfetamin: Økt BT og puls, hjerneblødning, psykose, ukritisk, voldelig Blandingsmisbruk: Benzo+ alkohol/ benzo+opiater/opiater+alkohol=fare for respirasjonsstans Paradoksal rusvirkning: Flunipam+alkohol Obs anabole steroider 9

     Kronisk bruk svekker utvilsomt kognitive funksjoner, spesielt hukommelse og eksekutive funksjoner. Klar dose-respons sammenheng.

Vedvarer i minst 3 uker etter siste inntak.

Emosjonelle plager vedvarer flere måneder.

Kliniske implikasjoner 10

Endringshjulet

Tilbakefall Føroverveielse Vedlikehold Overveielse Handling Forberedelse KPH kompetanse program

    Kjernefilosofiens 3 regler: Hvis det ikke er i stykker, så ikke reparer det.

Så snart du vet hva som virker, gjør mer av det.

Hvis det ikke virker, så ikke gjør det om igjen. Gjør noe annet.

 Mirakelspørsmålet 12

    Kjernegrupper/ansvarsgrupper Aktuelle samarbeidspartnere: pårørende, kommunens individuelle hasjavvenningsprogram, barnevern med offentlige og private barnevernstiltak ,MST, fastlege, ABUP, skolehelsetjeneste, skole, politi Familieteamet, ARA Konsultasjonsteamet 13

   Ansvarsgrupper der alle gjør jobben sin og arbeider tett.

Opphevet taushetsplikt i gruppen.

Enighet om mål.

14

     Liten erfaring med de yngste Ventelister og fristbrudd Avgiftningsplasser for de yngste Når de ikke vil Tvang-hjelperen blir ”fienden” 15

    Rusmidlernes biologi, Om hjernen, sprut og stof, Henrik Rindom, Sundhedsstyrelsen DK Fra bekymring til handling, En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet, Helsedirektoratet 2010 SIRUS- rapport nr 5-2009 Kognitive effekter av kronisk cannabisbruk: Nyere forskning og kliniske implikasjoner, Helga Tveit og Kjell Karlsen, Tidsskrift for norsk psykologforening 2010-47 16