Kognitive diamant

download report

Transcript Kognitive diamant

Når plager blir sykdom

Kognitiv behandling ved sammensatte lidelser.

Peer H. Staff

Orientering

”Cunning running” Smart løping

Kognisjon Informasjonsbearbeiding • Tre nivåer: – Ubevisst (”tankeløs”) – Bevisst tanke – Metakognisjon (Tanker om hvordan man tenker; ettertanke)

Metakognisjon

• Meta: betyr ”etter” eller ”med” • Altså: Ettertanke • Eller: Tanker om hvorledes man tenker

Samuel Todes

Body and world

Tolkningsmåter mennesket uanstrengt svever mellom: • Erkjent eller opplevd (”perceived”) • Tenkt eller forestilt (”imagined”)

CATS

STRESSOR: • Hendelse • Skade • Sykdom FORVENTNING HJERNE STRESSRESPONS NEGATIV POSITIV

Eriksen HR, Ursin H

Kognitiv ABC

Tankeskjema • A: Activating event – (situasjon) • B: Beliefs – (tanker) • C: Consequensis (følelser og atferd)

Kognitiv ABC forts

Måten man strukturerer sine erfaringer på bestemmer hvordan man føler og handler.

Aktiverende - Oppfatning hendelse Reaksjon

Generell skjemateori

Læringshistorie/Erfaring Fare-/Katastrofeskjema etableres Kritisk hendelse Skjemaet aktiveres Negative automatiske tanker (NAT) • Symptomer • Kognitive feiltolkninger • Atferdsrespons

De 5 grunnfølelsene

• Glede (pasjon) • Frykt (angst) • Tristhet • Avsky • Sinne

Arne Næss

• Om tanker og følelser • Tanken styrer atferden bare følelsene ikke løper av med oss • Følelsene virker i annen potens!

Kognitiv teknikk TANKESKJEMA

Situasjon – Tanke – Følelse – Atferd

SOKRATISK DIALOG (gjennom ord/tanker) Empati (forstå pasientens tilstand) Aksept (av pasientens versjon) Presisere (konkretisere) tankenes gyldighet Atferdseksperimenter Prediksjon og evaluering MÅL

Forandre kognisjoner (positiv responsforventning) Kognitiv restrukturering Forandre atferd (finne løsninger) Mestre stressorer

Kognitiv teknikk - NAT

• Hva er beviset hva bygger du det på?

- hvordan vet du at det er slik?

finnes det en annen måte å se dette på?

- er det en alternativ forklaring?

-hva mener du med ---? - kan du utdype dette?

Kognitiv teknikk forts

- hvis du hadde spurt en annen person ville han/hun vært enig i det?

- hva er det verste som kan skje?

- hvis det du frykter skjer, hva er det som er så farlig ved det?

Den kognitive modell Tidlig erfaring Negative grunnleggende leveregler (primære/sekundære) Triggersituasjoner Kognitive prosesser Atferd Fysiologi Emosjoner

Kognitive diamant (Beck et al, 1979)