Yuklab olish

Download Report

Transcript Yuklab olish

Mavzu: Jamiyatda informatikaning o`rni.

«Informatika» fanining predmeti bir biri bilan uzviy bog’liq uchta tushuncha: algoritmlash, dasturlash va EHMdan tashkil topgan bo’lib, talabalarning algoritmik fikrlash madaniyatini o’stirish, kompyuter savodxonligini oshirish va EHMni o’qish jarayonida, ilmiy texnik ishlash ishlarida, ilmiy izlanishlarda va kelajakdagi muxandislik faoliyatlarida qo’llash bilimlarini berishni nazarda tutadi.

«Informatika» fanining vazifasi talabalarga EHMda qayta ishlov uchun zarur bo’lgan axborotlarni EHMga kiritib tasvirlash yechilayotgan masalani birmuncha sodda bo’laklarga bo’lib, matematik modellash asoslarini o’zlashtirish, asosiy algoritm turlarini, algoritmik tillardan birini mukammal bilish, dastur tuzish va uni natija olish va shaxsiy kompyuterlarda ishlashni iboratdir.

o’rgatishdan

Informatika axborotlarni EHM yordamida tasvirlash, saqlab turish, uzatish va ishlov berish usullarini o’rganadigan fandir. EHMlarni ishlab chiqish va undan foydalanish sohasida katta yutuqlarga erishgan olim V.M.Glushkov ta’biri bilan aytsak: «Yangi asr boshida texnik jixatdan rivojlangan mamlakalarda aksariyat axborot EHM xotirasida joylashgan bo’ladi. XXI asr axborotlardan ana shu axborotlardan foydalanishni bilmagan kishi, XX asr boshida o’qish va yezishni» bilmagan odamga o’xshab qoladi. Bundan kelib chiqqan holda, «Informatika» fanini o’rganish ikkinchi savodxonlik bilan tengdir.

Informatika fani esa ilmiy texnik nuqtai – nazaridan texnikalari iboratdir.

axborotlarning vositalaridan Shuning uchun ustida ishlash, uzatish va qayta ishlashni o’rgatadi. Shuning uchun axborot tushunchasi informatikada odatdagi ta’rifdan farq qiladi. Informatika uchun asosiy masalalardan biri hisoblash foydalanib, axborotni qayta ishlash yo’llarini yaratish, ularni saqlash, qayta ishlash va uzatishdan informatikada axborotlar klassifikatsiyasiga alohida yondoshiladi.

Informatikada analogli) va diskret (yoki sonli) axborotlar bilan ish olib boriladi.

Chunki inson o’zining sezgi organlari orqali ishlaydi.

analog Masalan uzluksiz axborotlar kompyuterlar esa sonli axborot bilan musiqani (yoki bilan, olib ko’raylik. Musiqa va biz uni taralganda u analogli axborot sifatida tarqatiladi tinglaymiz, lekin musiqaning sonli notalarini yozsak, u axborotga aylanadi.

Inson tomonidan yaratilgan ko’pgina uskunalar analogli axborot asosida ishlaydi. Masalan, televizor – bu analogli uskuna. Uning ichida kineskop bor. Kineskop nuri ekran bo’ylab uzluksiz harakatlanadi. Nur kuchaygan sari u tushgan nuqta shunchalik yorishadi. Nuqta yorug’ligining o’zgarishi asta – sekinlik va uzluksizlik bilan amalga oshiriladi. Musiqa o’ynagich, telefon ham analogli qurilmalarga misol bo’la oladi. Kompyuter manitori esa televizorga o’xshaydi, lekin u sonli qurilmadir. Undagi yorug’lik nuri asta sekinlik bilan emas, balki sakrab o’zgaradi. Yorug’lik – yoki bor, yoki yo’q. Lazer kompakt diskli musiqa o’ynagichlar ham sonli hisoblanadi (shuning uchun ularni kompyuterda eshitish mumkin).

90-yillar boshida O’zbekistonda jamiyatni axborotlashtirish konsepsiyasi ishlab chiqiladi. Uning asosiy maqsadi – kompyuter vositalarini tezkor ravishda jamiyatning barcha jabhalariga tatbiq qilishdan iboratdir. Axborotlashtirishning asosiy qismi quyidagilar:  – ishlab chiqarishni butkul avtomatlashtirish va rag’batlashtirish;  – ilmiy izlanishlarni va loyihalashtirishni avtomatlashtirish;   – maktab, kollej, litsey va oliy o’quv yurtlarida kadrlarni o’qitish va tayyorlashni kompyuterlashtirish;  – tashkiliy iqtisodiy boshqarishni axborotlashtirish; – xizmat ko’rsatish;  – sog’liqni saqlash va aholi ishlaydigan hamma sohalarni kompyuterlashtirishdir.

E`tiboringiz uchun rahmat!

Tuzuvchi: M.Shokirova

Navbahor iqtisodiyot va xizmat ko`rsatish kasb-hunar kolleji matematika informatika fani o`qituvchisi