Transcript Document

MAVZU:
“Og’zaki qo’shish va ayirish”
MAQSAD:
1. Og’zaki hisoblash malakasini oshirish; oddiy
masalalar yechish;
2. Bolalarda matematika faniga qiziqish o’yg’otish;
3. Xotirani va fikrlashni rivojlantiruvchi korreksion
mashqlar.
DARSNING BORISHI:
1.Tashkiliy qism.
2. Korreksion mashqlar.
O’ng qo’limda besh barmoq,
Chap qo’limda besh barmoq
Ikkalasi esh barmoq.
BOSH BARMOQ,
BARMALDOQ,
HO’JATERAK,
MIRZATERAK,
KICHIK POLVON
MASALA.
Masalani yeching:
Daryoda 3 ta baliq suzib yurgan edi.
Yana 2 ta baliq qo’shildi.
Baliqlar nechta bo’ldi?
Qanday fikr yuritamiz?
3+2=5
Masalani qaytaring.
Masala sharti qanday?
Nimani topish kerak?
Masalani qanday yechamiz?
Masala yechimini tuzing.
Javobini ayting va tekshiring
?
-Qani ayting bolalar,
Baliq nima qiladi?
-Baliq suvda suzadi.
-Qushlar nima qiladi?
-Qushlar parvoz qiladi.
-Quyon nima qiladi?
-Quyon sakrab yuradi.
-Sizlar nima qilyapsiz?
-Bizlar bilim olyapmiz.
Kesmalarning uzunligini toping.
5
sm
>
Kesmalar nechta?
5 sm Ularning uzunligi tengmi?
Qaysi kesma uzunroq?
1-kesmani uzunligini o’lchaymiz.
3 sm
Necha santimetr?
2-kesmani o’lchaymiz.
Necha santimetr?
3 sm
Kesmalarni solishtiramiz.
Xulosa chiqaring.
Dars yakuni:
Dars sizga yoqtimi? Nima uchun?
Uyga vazifa:
1dan 10 gacha oldinga va orqaga sanash.
10 ta misol va 1 ta masala tuzib kelish.