Transcript ***** 1

Darsning mavzusi : 2 GA KO’PAYTIRISH VA 2 GA BO’LISH Darsning maqsadi : Ko’paytirish jadvali bilan tanishtirish . Ikkidan 3 marta olsak olti bo’lishini tushuntirish . Ko’paytirish amalining qulayligini misollar orqali ko’rsatish . Misollar yechishda ko’paytirish jadvalidan foydalanishni o’rgatish .

O’quvchilarni matematik amallardan ko’paytirish − X (·) va bo’lish (:) amali bilan tanishtirish.

Kompyuterlarda quyidagi misollarni berib o’quvchilar bilimini sinash : 2x6= 2x8= 2x4= 2x3= 2x7= 2x9= 2x5= 2x2= Drasning borishi : Tashkiliy qism . Uy vazifasini tekshirish . 591 – 592 masala , misollarni tekshirib baholash . Quyidagi she’rni yod oldirib yangi mavzuni nima haqida ekanligini tushuntirish .

Matematikani sevamiz , Masala misol yechamiz .

Qo’shamiz , ayiramiz O’ylaym.iz va sanaymiz . Bugun diqqatni jamlang.

: Yangi amal o’rganamiz.

Rasmlarga siz qarang , Ko’paytirib , bo’lamiz Jadvalni yod olamiz , Bilimni oshiramiz .

Rasmlar orqali yangi mavzuni tushuntiraman .

2+2=4 2•2= 2+2+2=6 2•3= 2+2+2+2+2=10 2•5= 2+2+2+2=8 2•4=

2+2+2+2+2+2=12 2•6= 2+2+2+2+2+2+2+2=16 2•8= 2+2+2+2+2+2+2+2+2=18 2•9=

594-misollarni yeching: 2•6+2= 2•7+2= 2•8+2= 2•9+2=

14 16 18 20

Bufetga keltirishdi Bir kunda sotishdi

2 l 2 l 2 l

7 litr

2 l 2 l 2 l

Yana necha litr sharbat qolgan ?

Yechilishi: 1) 2•6= 2) -7=

596-Misol 80-(67-60)= 73 42+50= 92 93 7+86= 26+17= 43

UYGA VAZIFA

597-Masala 598-Misol