презентацию - Сайт школы 307 | school307.uz

Download Report

Transcript презентацию - Сайт школы 307 | school307.uz

MAVZU:
Algebraik kasrlarni
ko’paytirish va bo’lish
Darsning maqsadi:



1.Ta'limiy maqsadi: Algebraik kasrlarni ko’paytirish
va bo’lish haqida tushuncha berish. O'tilgan
mavzuni amaliy mashqlar yechib mustahkamlash
o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini o'stirish:
2. Tarbiyaviy maqsadi: Yoshlarda matematika
faniga bo'lgan qiziqishni kuchaytirish va
dunyoqarashini kengaytirish, shuningdek fanlararo
bog'lanishni o'quvchilar amaliyotida qo'llab
ishonch hosil qilishga erishish:
3. Rivojlantiruvchi maqsad: O'quvchilarning
matematik tassavurini yanada mujassamlashtirish,
ijtimoiy qobiliyatlarini rivojlantirish va umumiy
dunyoqarashini o'zgartirish.
a c
ac
 
b d bd
a c ad
: 
b d
bc
Kasrlarni ko’paytiring
2
3
2
1 4x y
10 z
,
va 3
2 xy 5 z
3x
2
3
2
1
4 x y 10 z


3
2 xy
5z
3x
1  4 x y  10 z

3
2 xy  5 z  3 x
2
3
2
2
4y z

2
3x
Kasrlarni
ko’paytiring
a b
b  ab
va
2
2
a  ab (a  b)
2
Ko’paytuvchilarga ajratib topamiz
a  b b  ab (a  b)b(a  b)
b



2
2
2
a  ab (a  b) a(a  b)(a  b) a(a  b)
2
Kasrlarni bo’ling
mn m n
va
2 3
2
9m n
27 mn
2
2
mn m n
(m  n)  27 mn
:


2 3
2
2
2
2 3
9m n 27 mn
( m  n )  9m n
( m  n)  3
3


mn(m  n)(m  n) mn(m  n)
2
2
2
Uyga vazifa
1. Tushunchalarni taxlil qiling
№
Tushunchalar
1.
Algebraik kasr
2.
O’zaro teskari sonlar .
3.
Kasrlarni qo’shish va
ayirish .
4.
Kasrlarni ko’paytirish .
5.
Kasralarni bo’lish
Mazmuni
Algebraik
kasrlar
F
A
R
Q
I
Oddiy kasrlar
505-510-misollar
(2,4)
Qo’shimcha adabiyotlar

Axborotnoma(testlar to’plami) asosida
mavziga oid topshiriqlarni yeching
Qo’shimcha ma’lumot uchun
elektron manzillar
www.eduportal.uz
 www.ziyonet.uz

UYGA VAZIFA

Tushunchalarni taxlil qiling, Ven diagrammasi
505-510-misollar
Qo’shimcha adabiyotlar:
Axborotnoma(testlar to’plami)
Qo’shimcha ma’lumot uchun elektron manzillar:
www.eduportal.uz
www.ziyonet.uz
www.istedod.uz

E’tiboringiz uchun raxmat




