Genel ve Bölüm Uyum Rehberi Sunumu

download report

Transcript Genel ve Bölüm Uyum Rehberi Sunumu

TC SAĞLIK BAKANLIĞI AHİ EVREN G.K.D.C.E.A.H. GENEL VE BÖLÜM UYUM REHBERİ

2013

Hazırlayan: Remziye DÜZCAN Eğitim Birim Sorumlusu

İÇERİK

               

Genel ve Bölüm Uyum Eğitimi nedir.?

Genel Uyum Eğitim Sorumluları, Uyum eğitimlerinin önemi, Genel ve Bölüm Uyum Eğitimi hangi bilgileri kapsamalıdır?

Hastanemizin tarihçesi, Hastanemizin fiziki yapısı, Hastanemizin krokisi, Tıbbi Bölümler ve Sunulan Hizmetler, Yönetim kadromuz, Yeni Çalışan Olarak Kişiden Beklentiler, İletişim, Sağlık Çalışanı-Hasta İlişkisi Nasıl Olmalıdır?

Hasta/Hasta Yakınları İle İletişimde Standartlar, Çalışanlar Arasındaki İletişim Standartları, Temel Uyum Eğitimleri E-mail onam formu

T RABZON A HI EVREN G .

K .

D .

C .

E .

A .

H ORYANTASYON REHBERI

Trabzon Ahi Evren Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, tecrübeli ve uzman kadrosundan aldığı güçle, modern tıbbın imkânlarını kullanarak mümkün olan en iyi sağlık hizmetini halkımıza sunma gayretindedir.

G

ENEL VE

B

ÖLÜM

U

YUM

E

ĞITIMI

 Trabzon Ahi Evren Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel ve Bölüm Uyum Eğitimi Rehberi; hastanemizde yeni göreve başlayan çalışanlarımızı, hastanemizin fiziksel yapısı, yönetim yapısı ve işleyişi hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.  Rehber aynı zamanda, hizmet alanları, personelin yeni katılış işlemleri, çalışma saatleri ve nöbet hizmetleri vs. bulunduğu bölümlerden oluşmaktadır. Hazırlanan Genel ve Bölüm Uyum Eğitimi Rehberi’nin kurumumuza yeni katılan çalışanlarımızın uyum sürecinin kolaylaştırmasının yanında hastanemizde halen görev yapan çalışanlarımıza da çalışmalarında rehberlik edeceği düşünülmektedir.

G

ENEL VE

B

ÖLÜM

U

YUM

E

ĞITIMI

 Genel ve Bölüm Uyum Eğitimi:  Hastanede çalışmaya yeni başlayan personele kurumun ve görevlendirileceği bölümün tanıtılması ve kuruma uyumunun kısa sürede sağlanması amacıyla yapılan eğitimdir.  Bu eğitimlerde; Çalışana “kuruma hoş geldin” diyerek kuruma bağlılığı sağlamak, işin gerektirdiği tutum ve bilgilerin edinilmesi, düşünsel ve bedensel becerilerin kazandırılması, bu şekilde çalışanın en kısa zamanda işe uyumun sağlanması amaçlanmaktadır.

G

ENEL VE BÖLÜM

U

YUM

E

ĞITIM

S

ORUMLULARI

Genel uyum eğitimi sorumluları:  Eğitim Komitesi Başkanı: Dr. Levent M. KARANİS  Eğitim Birim Sorumlusu: Remziye DÜZCAN Bölüm uyum eğitimi sorumluları:  Eğitim komitesi Başkanı: Dr. Levent M.KARANİS  İdari ve Mali Hizm. Müd: Davut GEDİKLİ  Sağlık Bakım Hizm.Müd: Nezahat KAMACI  Sağlık Bakım Hizm.Müd.Yard: Gökçen YAVUZ  Eğitim Birim Sorumlusu: Remziye DÜZCAN  Bölüm Sorumluları

U

YUM EĞITIMLERININ ÖNEMI

Kurum Açısından;

 Bireyin iş ortamına uyumunu sağlar.

 Çalışanların belirsizlik ve bilgisizlik nedeniyle deneme yanılma yöntemiyle öğrenmeye çalışmalarına, kuralları bozmalarına ve mevcut düzeni aksatmalarına engel olur.

 Verimliliğinin arttırılmasında önemli bir rol oynar.

 Belirsizlik ve bilgisizlikten doğan şikâyet ve yakınmaları önler.

 Kurumda sunulan hizmetin verim ve kalitesini yükseltir.

 Bilgi, beceri ve davranışlarında kalıcı değişiklikler yaratarak, daha bilgili, daha becerikli, hedeflenen davranışları sergileyen nitelikli personel yetiştirilmesini sağlar.

U

YUM EĞITIMLERININ ÖNEMI

Yeni Personel açısından;

 İşe girdiği ilk andan itibaren işin yapılması için gerekli temel bilgileri kazanır.

 Yapacağı işin koşulları, uyacağı kurallar, hasta ve çalışan güvenliği hakkında bilgi sahibi olur.

 Motivasyonu artırarak etkin çalışmaya başlamasını sağlar.

 Kendine güven kazanır.

 İş yerine bağlılığını ve verimliliğini artırır. Aidiyet duygusunun gelişmesine yardımcı olur.

 Kafasındaki iş ve kurum çalışanları hakkındaki endişe ve çekincelerini giderir.

 Kendini kurumun bir parçası olarak görmesini ve kendine önem verildiğini hissetmesini sağlar.

G ENEL VE B ÖLÜM U YUM E ĞITIMI HANGI BILGILERI KAPSAMALIDIR ?

            

Genel Uyum Eğitimleri;

Hastanenin tarihçesi Hastanenin fiziki yapısı Hastane krokisi Hasta ve yakınları ile iletişimde standartlar Yeni çalışan olarak kişiden beklentiler Hastanede bulunan bölümler ve sunulan hizmetler

Hasta ve yakınlarına taahhütler

Yönetsel yapı ve yöneticiler Çalışma koşulları İzinler Hastaneye ulaşım Hastane iletişim Bilgileri konularını kapsamaktadır

G ENEL VE B ÖLÜM U YUM E ĞITIMI HANGI BILGILERI KAPSAMALIDIR ?

Bölüm Uyum Eğitimleri Eğitimleri;

 Bölüm yönetici ve çalışanları  Bölümün faaliyetleri ve işleyişi  Bölümün fiziki yapısı  Çalışanların mesleki kategorilerine göre görev yetki ve sorumlulukları  Bölüm ile ilgili yazılı düzenlemeler  Bölüm ile ilgili Sağlıkta Kalite Standartları  Hastane bilgi yönetim sisteminde çalışan tarafından çalışacağı bölümle ilgili modülün eğitimini kapsar.

     

TARIHÇE

Hastanemiz binası 1970 -1986 yılları arasında Tıp Fakültesi olarak hizmet vermiştir. 1986 yılında Tıp Fakültesinin yeni binasında hizmete açılmasıyla belli bir dönem boş kalmış, 1990 yılında Sağlık Meslek Lisesi olarak hizmet vermeye başlamıştır. 1999 yılında Trabzon ili ve çevre illere hizmet verecek, Kalp Damar Cerrahisi Merkezi olarak planlanmış, 20.12.2001-20.12.2007 tarihleri arasında onarımı tamamlanmıştır. 19 Ocak 2009 tarihinde Ahi Evren Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi olarak hizmet vermeye başlamış, 23 Ocak 2009 tarihinde resmi olarak hizmete açılmıştır. 29 Şubat 2009 tarihinde hastanemize Eğitim ve Araştırma Hastanesi statüsü verilmiş ve aynı yıl hastanemiz Kardiyoloji, Kalp Damar Cerrahisi ve Çocuk Kardiyoloji Dallarında ihtisas verme yetkisi almıştır. Hastanemiz 1 Ekim 2009 tarihi itibarı ile Trabzon Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile birleşmesi sonucu, Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak son şeklini almıştır ve hâlen hizmet vermeye devam etmektedir

HASTANEMİZ FİZİKİ YAPISI A BLOK GÖĞÜS HASTALIKLARI 3.KAT GÖĞÜS HASTALIKLARI SERVİSİ 4 ANESTEZİ ve REANİMASYON Y.B.Ü. 2.KAT 1.KAT İDARİ KAT ZEMİN KAT GÖĞÜS HASTALIKLARI SERVİSİ 2 TBC SERVİSİ LABORATUVARLAR GÖĞÜS CERRAHİSİ SERVİSİ HASTANE YÖNETİCİ BAŞHEKİM İDARİ ve MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ KALİTE YÖNETİM BİRİMİ PERSONEL ŞUBE İSTATİSTİK GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİKLERİ DİŞ POLİKLİNİĞİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ KAN ALMA DANIŞMA ve YÖNLENDİRME GÖĞÜS CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİ DİYETİSYEN MUTFAK SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ GÖĞÜS HASTALIKLARI SERVİSİ 3 GÖĞÜS HASTALIKLARI SERVİSİ 1 BRONKOSKOPİ ÜNİTESİ BAŞHEKİM YARDIMCILARI SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜR YARDIMCISI İDARİ ve MALİ HİZMETLER MÜDÜR YARDIMCISI BİLGİ İŞLEM RÖNTGEN GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİKLERİ HASTA KAYIT PSİKOLOG ÇALIŞAN HAKLARI BİRİMİ S F T ALLERJİ POLİKLİNİĞİ

HASTANEMİZ FİZİKİ YAPISI B BLOK KARDİYOLOJİ ve KALP DAMAR CERRAHİSİ 8.KAT YEMEKHANE 7.KAT 6.KAT 5.KAT 4.KAT 3.KAT 2.KAT 1.KAT ANJİOGRAFİ SERVİSİ KALP DAMAR CER SERVİSİ 2 KALP DAMAR CER SERVİSİ 1 KARDİYOLOJİ 2 KARDİYOLOJİ 1 KORONER YOĞUN BAKIM 2 KLİNİK ŞEFLERİ ANESTEZİ AĞRI POLİKLİNİĞİ *ORGAN BAĞIŞ BİRİMİ EKO ZEMİN KAT KARDİYOLOJİ POLİKLİNİKLERİ KAN ALMA -1. KAT -2. KAT HASTA KAYIT HASTA HAKLARI AMELİYATHANE ANJİYOGRAFİ ÜNİTESİ TOMOGRAFİ-USG MORG-GASILHANE EĞİTİM BİRİMİ ENFEKSİYON KONTROL BİRİMİ BERBER SAĞLIK KURULU KARDİYOLOJİ POLİKLİNİĞİ FİZYOTERAPİST ARŞİV EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ EFOR PEDİATRİK POLİKLİNİĞİ KALP DAMAR POLİKLİNİKLERİ KARDİYOLOJİ BEBEK BAKIM VE EMZİRME ODASI CERRAHİSİ HOLTER E K G GÜVENLİK MERKEZİ DANIŞMA-YÖNLENDİRME SANTRAL K V C YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ KORONER YOĞUN BAKIM (1) ÜNİTESİ ACİL SERVİS ECZANE ULTRASONAGRAFİ

TIBBİ BÖLÜMLER VE KARDİYOLOJİ SUNULAN HİZMETLER

 Egzersiz Stres Testi (Efor Testi)              EKO Transözofageal (Yemek Borusu Yoluyla Ekokardiyografi) Kalp Kateterizasyonu Ve Anjiyografi Mitral Balon Valvüloplasti (Mitral Kapağı Balon İle Genişletme Tedavisi) Elektrofizyolojik Çalışma Ve Kalp Ritim Bozukluklarının Kateter Ablasyon Yöntemi İle Tedavisi İlaç Kaplı Stent Kalıcı Kalp Pili Takılması Geçici Kalp Pili Atriyal Septal Defekt / Patent Foramen Ovale Ve Patent Duktus Arteriosus’un Trans Kateter Yöntemle Kapatılması Periferik Arter Hastalığının Girişimsel(Balon Ve Stent İle) Tedavisi Kapalı Yolla Aort Kapak Değişimi (Tavi) Aort Balon Valvüloplasti (Aort Kapağını Balon İle Genişletme) Perkutan Koroner Girişimler(Koroner Balon Ve Stent Tedavisi)

TIBBİ BÖLÜMLER VE SUNULAN HİZMETLER KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

  Çıkan aort / arkus aort replasmanı Çocuk kalp ameliyatı      Embolektomi Endovasküler işlemler Hemodiyaliz amaçlı a-v fistüller İnfrarenal abdominal aort anevrizması aortailiak ve aortafemoral lezyonlar Kalp kapaklarının değişim/onarım, cerrahisi         Karotis endarterektomi Koroner arter by-pass greft Periferik vasküler girişimler Perikardiyektomi cerrahisi Torakal/torakoabdominal aort anevrizma –diseksiyon tamiri Variköz ven cerrahisi Vsd (ventriküler septal defekt)kapatılması Asd (atriyal septal defekt)kapatılması

TIBBİ BÖLÜMLER VE SUNULAN HİZMETLER ÇOCUK KARDİYOLOJİ

 Egzersiz Stres Testi (Efor Testi)  EKO  Transözofageal (Yemek Borusu Yoluyla Ekokardiyografi)  Perikardiyosentez  Kalp Kateterizasyonu Ve Anjiyografi  Mitral Balon Valvüloplasti (Mitral Kapağı Balon İle Genişletme Tedavisi)  Aort Balon Valvüloplasti  Pulmoner Balon Valvüloplasti  Atriyal Septal Defekt / Patent Foramen Ovale Ve Patent Duktus Arteriosus’un Trans KateterYöntemle Kapatılması  Aort Balon Valvüloplasti (Aort Kapağını Balon İle Genişletme)  Aort koartastyon stent uygulaması

TIBBİ BÖLÜMLER VE SUNULAN HİZMETLER GÖĞÜS HASTALIKLARI VE TÜBERKÜLOZ

 Allerji deri (prıck)  Bronkoskopi  Sigara bırakma polikliniği

TIBBİ BÖLÜMLER VE SUNULAN HİZMETLER GÖĞÜS CERRAHİSİ

 Akciğerin hidatik kist hastalığı cerrahi tedavisi  Ampiyem tedavisi için tüp torakostomi uygulaması  Bronkoskopi  Spontan/sekonder pnomotoraks (bül ligasyonu) torakotomi yolu ile cerrahi tedavisi  Plevral effüzyon için tüp torakostomisi  Mediastinoskopi  Bt eşliğinde trucut transtorasik akciğer biyopsi  Hemotorax için tüp torakostomisi uygulaması  Pnömotorax için tüp torakostomisi  Akciğer karsinomunun torakotomi yolu ile cerrahi tedavisi

TIBBİ BÖLÜMLER VE SUNULAN HİZMETLER ANESTEZİ VE REANİMASYON

 Girişimsel - medikal kronik ve nöropatik ağrı tedavisi  Genel ve spinal anestezi

RADYOLOJİ

 Röntgen Çekimleri  Tomografi  Ultrasonografi/renkli doppler ultrasoografi

TIBBİ BÖLÜMLER

VE

SUNULAN HİZMETLER

BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA

 Tüm vücut örneklerinin biyokimyasal değerlendirmesi

MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

 Tüm vücut örneklerinin Mikroskobik ve kültür değerlendirmesi  Eliza

ENFEKSİYON HASTALIKLARI DÂHİLİYE

TIBBİ BÖLÜMLER

VE

SUNULAN HİZMETLER

DİŞ HEKİMLİĞİ

 Diş çekimi  Diş dolgusu  Kanal tedavisi  Diş taşı tedavisi

PSİKOLOG FİZYOTERAPİST

YÖNETİM KADROMUZ

HASTANE YÖNETİCİSİ BAŞHEKİM DOÇ. DR. CELAL TEKİNBAŞ

BAŞHEKİM YARDIMCILARI Uzm. Dr. Yılmaz BEKTAŞ Dr. Levent KARANİS

İDARİ ve MALİ HİZMETLER MÜD Davut GEDİKLİ

MÜDÜR YARDIMCISI Orhan AYDIN

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜD Nezahat KAMACI

MÜDÜR YARDIMCISI Gökçen YAVUZ

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ Uzm. Dr. Özlem B. SARAL

YENİ ÇALIŞAN OLARAK KİŞİDEN BEKLENTİLER

 Mesleki donanımı ve yeterliliği olan,  Belirlenmiş kanun ve kurallara uygun davranan  Görev yetki ve sorumluluklarının bilincinde,  Devlet malına zarar vermeyen ve onları tasarruflu kullanmaya özen gösteren,  İletişime açık ve uyumlu,  Özgüveni yüksek ve hızlı karar verebilen,  Sürekli yeniliklere ve gelişime açık,  Hizmet içi eğitimlere katılımda gönüllü,

YENİ ÇALIŞAN OLARAK KİŞİDEN BEKLENTİLER

 Hasta haklarını ve sorumluluklarını bilen ve önemseyen  Hasta güvenliğini ve memnuniyetini önemseyen ve bu konulardaki kurallara uyan,  Çalışan haklarını ve güvenliğini önemseyen ve bu konuda bilgilerini güncel tutan,  Hizmet verdiği insanlara, yöneticilerine ve çalışma arkadaşlarına saygılı, kişiler arası iletişimini sürekli geliştiren,  Deontolojik ve etik kuralları önemseyen,  Hangi meslek grubundan olursa olsun, göstereceği iyi veya kötü bir davranışın tüm kuruma mal edileceğini unutmayan,  Empati kurabilen ve bugün hizmet veren, yarın hizmet alan pozisyonda olabileceğini unutmayan kişiler olması,vb..özellikler yeni çalışandan beklentilerimizdir.

İLETİŞİM

 İletişim yönetilebilen bir olaydır ve doğru iletişim sorunların çoğunu çözer.

Doğru İletişimin Kuralları:

 Muhatabın gereksinim ve beklentilerini doğru algılamak  Doğru tepkiyi belirlemek  Mesajı en uygun şekilde sunmak  Geri bildirimleri değerlendirmek 

Doğru İletişim:

 Ulaşılabilirlik  Güvenilirlik  Saygı duymak,  Empati kurmak  Zaman ayırmak, bilgi vermek, yol göstermek  Eğiten, Cesaret Veren, Yol Gösteren, Yüreklendiren

SAĞLIK ÇALIŞANI-HASTA İLİŞKİSİ NASIL OLMALIDIR?

      Selamlaşma Rahatlatma Tanışma Hastayı Dinleme Sorular Sorma İşlem        

İlk Fırsatta Deneyin!!!

Hastanızı Ayakta Kapıda Karşılayın Onunla Göz Teması Kurun, Gülümseyin Onu Selamlayın OnaYer Gösterin Yakın Durun Kendinizi Tanıt Nazik Ve Sevecen Davranın Empati kurun, Duygularını Anlayın

YANLIŞ İLETİŞİM

 Asık Surat  Hastayı Azarlamak, Suçlamak  Sert Ses Tonu, Göz Teması Kurmamak  Zaman Ayırmamak, Sabır Göstermemek  Soruları Yanıtlamamak,  Az Konuşmak

Mesleki Otoritemizi, Kişisel Alçak Gönüllülüğümüzle Dengelemeliyiz Genellikle; Sevginin Dilinden Herkes Anlar..

HASTA/HASTA YAKINLARI İLE İLETİŞİMDE STANDARTLAR

 Hastanemiz web sayfasına internet üzerinden ulaşılabilmektedir.

 Hastanemiz A ve B blok girişinde genel hastane krokisi bulunmaktadır.

 Ayrıca B blok danışma yönlendirme bölümünde yönlendirme panosu bulunmaktadır..

 Hasta kayıt işlemlerinin yapıldığı birim bulunmaktadır.

 Hastalarımızın hekim seçme hakkı vardır.

 Hasta hakları birimi bulunmaktadır.

HASTA/HASTA YAKINLARI İLE İLETİŞİMDE STANDARTLAR

 Karşılama, danışma ve yönlendirme hizmeti verilmektedir.

 Karşılama, danışma ve yönlendirme hizmeti sunan birim bulunmaktadır.

 Bu birimde; hastane bilgi rehberi, tanıtıcı broşür, telefon ve bilgisayar bulunmaktadır.

 Bu birimde çalışanlar, diğer hastane çalışanlarından ayırt edilebilecek kıyafet giymektedirler.

 Tüm hastane personeline ve danışma–karşılama ve yönlendirme elemanlarına yılda en az iki kez olmak üzere“hasta hakları, hasta memnuniyeti ve iletişim becerileri” eğitimleri planlanmaktadır. Gerçekleştirilen eğitimlerin etkinliği değerlendirilerek gerek duyulduğunda eğitimler tekrarlanmaktadır.

HASTA/HASTA YAKINLARI İLE İLETİŞİMDE STANDARTLAR

 Hastanemizin acil servis, kan alma üniteleri ve polikliniklerinde bulunan bilgilendirme panoları ve ekranlarından;  tetkik sonuç verme süreleri,      hastalıklar, beslenme, sigaranın zararları, egzersiz, akılcı ilaç kullanımı,   el hijyeninin önemi, organ bağışı gibi konularda bilgilendirme yapılmaktadır.

HASTA/HASTA YAKINLARI İLE İLETİŞİMDE STANDARTLAR

Hastanemizde engellilere yönelik uygulamalar yapılmaktadır.

 Hastanemizin A blok ve B blok giriş bölümlerinde engelli vatandaşlara yönelik hazırlanmış hastane krokileri bulundurulmaktadır.

 Engelli hastalarımızla en kolay şekilde iletişime geçerek muayene olabilmeleri için işaret dili eğitimi almış eleman bulundurulmaktadır.

HASTA/HASTA YAKINLARI İLE İLETİŞİMDE STANDARTLAR

 Hastaya hizmet verecek olan bölüm çalışanları hasta/hasta yakınına kendini tanıtmaktadır.

 Hemşire çağrı sistemi bulunmaktadır.

 Yatan hastalara ve yakınlarına tedavi sürecinde ve taburcu olurken eğitimler verilmektedir.

 Hastane yönetimi tarafından taburcu olan hastalara evlerinde ziyaret gerçekleştirilmektedir.

 Hastalar hastalıkları ve tedavileri hakkında doktoru tarafından bilgilendirilmektedir.

 Hastanın bilgilendirilmesi ve rızasının alınmasına yönelik düzenleme bulunmaktadır.

 Hasta memnuniyeti anketleri uygulanmaktadır.

 Hasta ve yakınlarının görüşleri alınıp ve değerlendirilmektedir.

 Görüşler internet üzerinden de bildirilebilmektedir.

ÇALIŞANLAR ARASINDAKİ İLETİŞİM STANDARTLARI

Aramıza yeni katılan çalışanlarımızın uyumlarını kolaylaştıracak sosyal ve psikolojik desteğin sağlanması amacıyla;  Yöneticilerle ve diğer çalışanlarla tanıştırılması,  Uyum sürecinin başlangıç aşamasında eğitim birim sorumlusu eşliğinde hastane çevresi dahil tüm birimlerin gezdirilerek tanıtılması,  Başka illerden gelen çalışanlarımıza kısaca ilimizin özelliklerinin anlatılması gibi uygulamalar yapılmaktadır.  HBYS (hastane bilgi yönetim sistemi) üzerindeki duyuru ekranından işleyişle ilgili değişikliklerin yanı sıra, doğum, cenaze, düğün, toplantı, yemek, önemli hafta ve gün kutlamaları gibi sosyal duyurular yapılarak çalışanlar haberdar edilmektedir.

ÇALIŞANLAR ARASINDAKİ İLETİŞİM STANDARTLARI

 Çalışanların görüşleri alınmakta ve değerlendirilmektedir. Görüş - öneriler intranet üzerinden veya DİLEK ve ÖNERİ FORMU ile 8. Kat yemekhane önündeki dilek - öneri kutuları aracılığı ile Kalite Yönetim Birimine bildirilmekte ve değerlendirilmektedir.

 Hastane yöneticileri haftalık periyotlarla yaptıkları hastane turunda personelle iletişime geçerek sorunları yerinde dinlemektedir.

ÇALIŞANLAR ARASINDAKİ İLETİŞİM STANDARTLARI

 Hastanemizde iletişim, özellikle doktor-doktor arası konsültasyon süreçlerinde, hemşire doktor arası sözel istem alım sürecinde ve hemşire-hemşire arası nöbet teslim süreçlerinde hasta güvenliği açısından risk oluşturmaktadır.

 Bu süreçlerde, hata kaynaklarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;

ÇALIŞANLAR ARASINDAKİ İLETİŞİM STANDARTLARI

Sözel/telefonla İstem Alımına Yönelik Uygulamalar:  Sözel İstem;  Steril girişimler, hastaya acil ilaç verilmesi gibi zorunlu durumlar dışında uygulanmamalıdır.

 Sözel istem alımı sırasında mutlaka doğrulama yapılmalıdır  Sözel istem kayıt altına alınmalıdır.

 İşlemin doğru hastaya yapılması sağlanmalıdır.(Doğrulama işlemi hasta kol bandından yapılır)  Yüksek hata potansiyeli nedeni ile, kemoterapi ilaçları ve yüksek riskli ilaç listesinde yer alan ilaçlar için (resüsitasyon durumları hariç) sözel/telefon talimat kabul edilmez.

ÇALIŞANLAR ARASINDAKİ İLETİŞİM STANDARTLARI

Kısaltma ve Sembollerin Kullanımında Standardizasyon:  Hastanemizde kullanılmaması gereken kısaltma ve sembollere ilişkin liste oluşturulmuştur.

 Liste tüm sağlık çalışanları tarafından biliniyor ve uygulanıyor olmalıdır.

KULLANILMAMASI GEREKEN KISALTMALAR ASA KCL MS, MSO4 MgSO4 S.G

S.S

IU U µg D5 1.0 mg .5 mg cc SC ANLAMLARI Asetil salisilik asit Potasyum Klorür ampul Morfin sülfat Magnezyum sülfat Suda glikoz Serum Sale Uluslar arası ünite Unite Mikrogram %5 Dekstroz 1 mg 0.5 mg cubic centimeter Subkütan OLUŞABİLECEK HATALAR DOĞRU KULLANIM Anestezi değerlendirme testi ile karışabilir HCL ile karışabilir Magnezyum Sülfat ile karıştırılabilir Morfin sülfat ile karıştırılabilir Konsantrasyon karışıklığına neden olabilir Yüksek risk gurubundaki ilaçtır IV (intravenöz) yada ‘10’ ile karıştırılabilir “0 veya4 “ rakamları ile karıştırılabilir İlacın ismi tam olarak yazılmalıdır İlacın ismi tam olarak yazılmalıdır İlacın ismi tam olarak yazılmalıdır İlacın ismi tam olarak yazılmalıdır İlacın ismi tam olarak yazılmalıdır İlacın ismi tam olarak yazılmalıdır Uluslar arası ünite yazılmalıdır Unite kullanılmalıdır mg ile karıştırılabilir mcg kullanılmalıdır Konsantrasyon karışıklığına neden olabilir 10 mg olarak algılanabilir Nokta görülmediğinde 5 mg olarak anlaşılabilir Sıfır rakamı ile karışma riski bulunuyor Yazım sırasında SL ile karışma riski bulunuyor.

İlacın ismi tam olarak yazılmalıdır Doz miktarı tam olarak yazılmalıdır Doz miktarı tam olarak yazılmalıdır ml kullanılmalıdır.

subkütan ya da cilt altı yazılmalıdır.

ÇALIŞANLAR ARASINDAKİ İLETİŞİM STANDARTLARI Kritik Test Sonuçlarının İletilmesi:

 Hastanemizde Panik değer bildirim sürecine yönelik düzenleme bulunmaktadır.

 Panik değerler belirlenmiş, HBYS üzerinde tanımlanmış ve Panik değer tespiti durumunda HBYS üzerinde çalışanı uyarıcı sistem bulunmaktadır.

Doğrulama:

 Hasta ile ilgili her türlü bilginin, bir sağlık çalışanından diğer sağlık çalışanına iletilmesi esnasında iletilen tüm bilgiler doğrulanmalıdır.

 Doğrulama işlemi özellikle sözel istem alımı ve kritik test sonuçlarının iletilmesi esnasında mutlaka uygulanmalıdır.

ÇALIŞANLAR ARASINDAKİ İLETİŞİM STANDARTLARI

Hemşire nöbet teslimlerine yönelik düzenleme yapılmıştır  Nöbet teslimleri,  Nöbeti devreden ve devralan hemşireler arasında,  Önce deskte, sonra hasta başında yapılmakta ve  Hasta bakım sürecindeki bilgileri kapsamaktadır.

TEMEL UYUM EĞİTİMLERİ BAŞLAYIŞ

 Hastanemize açıktan veya naklen tayinle gelen personellerin göreve başlayışları personel şube tarafından ÇKYS üzerinden yapılmaktadır.

 Göreve yeni başlayan personelin bilgileri HBYS personel bilgi modülüne kaydedilir.

Personel bilgi modülünde çalışanların;

 Fotoğrafı, Çalıştığı bölüm, Kan grubu, İletişim bilgileri, İzin ve rapor bilgileri, Eğitim durumu, Sertifikaları, Hizmet içi eğitimleri, Yabancı dil bilgisi güncel olarak yer almaktadır.

 Kişiden a-mail adresi alınırken “ a-mail onam formu” doldurulup, imzalattırılarak kayıt altına alınır.  a-mail adresini vermek istemeyen veya adresi olmayan kişilerden, formun ilgili bölümü doldurularak imza alınır.

E – MAİL ONAM FORMU

TC KİMLİK NO ADI – SOYADI ÜNVANI GÖREVİ GÖREV SÜRESİ GELDİĞİ KURUM TELEFON NUMARASI E - MAİL ADRESİ Yok Not: Tarafınızdan istenen kişisel bilgiler ve e- mail adresi kurumsal özellikte olup, gerekli durumlarda ve bilgilendirme amaçlı kullanılacaktır.

Yukarıda belirtmiş olduğum kişisel bilgiler ve e- mail adresimin doğruluğunu onaylıyorum.

Tarih: ……… / ………./ 20……..

İmza

TEMEL UYUM EĞİTİMLERİ

 Daha sonraki aşamada personel ve yemekhane tanıtım kartının çıkarılması işlemleri başlatılır.

 Yeni başlayan personel HBYS şifresi almak için bilgi işleme yönlendirilir.

 Maaş işlemleri için mutemetliğe, uyum eğitimi alması için de eğitim birimine yönlendirilir.

 Eğitim birim sorumlusu tarafından yeni işe başlayan personele meslek bazında uyum eğitimleri verilir.  Eğitim birim sorumlusu ve ilgili birim sorumluları tarafından bölüm uyum eğitimleri verilir ve imza altına alınarak eğitim biriminde dosyalanır.