Transcript Gotika

Základní škola, Vlašim, Březinská 1702
GOTICKÝ SLOH
Název připomíná Góty, barbarské kmeny, které
napadly a zpustošily Řím.
Lomený oblouk- nad okny, dveřmi, v klenbách.
Linie ve štíhlých tvarech směřující vzhůru –
sepjaté ruce k modlitbě.
12. - 15. století
Začátek: 12. století ve Francii, u nás ve 13.
století
EU-OP VK VY_32_INOVACE_D2
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4.
Charakteristické znaky
Lomený oblouk
 okna, vstupní portály
 má symbolizovat ruce sepjaté k modlitbě
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4.
Charakteristické znaky
Klenby
 žebrová křížová, kroužená, hvězdicovitá
 umožňují překlenout různě široké prostory
 zdi mohou být slabší, okna větší
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4.
Charakteristické znaky
Okna
 oblouky oken často
 vyplňuje tzv.kružba
 jsou zasklená vitrážemi
 kulatá okna –tzv. rozety
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK,
oblast podpory 1.4.
Charakteristické znaky
Opěrný systém
 vnější pilíře (zachycují boční tlak stěn)
 → možnost odhmotnění vnitřních prostor
Zdobné prvky
 štíhlé věžičky tzv. fiály
 kamenné květy
 chrliče
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4.
Církevní stavby – Katedrála sv.
Víta
 Opěrný
systém
Rozeta
 Chrliče
– kruhové
 Interiér klenba
okno
Další církevní stavby
Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře
 Vnější opěrný systém
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4.
Světské stavby
Hrady
Karlštejn
Kost
Křivoklát
Věže
Staroměstská mostecká věž
Mosty
Karlův most v Praze
(Sochy jsou barokní)
Domy
Dům U Kamenného zvonu
v Praze na Staroměstském nám.
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK,
oblast podpory 1.4.
Prašná
Malířské umění
 Hlavní náměty:
 BIBLICKÉ (světci,Ježíš
Kristus)
 Madona od
Mistra
Třeboňského
oltáře
 MADONY (Panna Maria s
Ježíškem)
 PIETY (umírající Ježíš
Kristus)
 Hlavní druhy maleb:
 FRESKY – nástěnné malby
 DESKOVÉ
MALBY
 Pieta od Mistra Vyšebrodského
oltáře
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4.
 Sv. Jeroným – od
Mistra Theodorika
Významní stavitelé a malíři
Stavitelé:
 Petr Parléř
 Matyáš z Arrasu
Malíři:
 Theodorik: autor deskových obrazů na Karlštejně
 nástěnné malby
 Mistr Třeboňského oltáře
 Mistr Vyšebrodského oltáře
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4.
Mistr Theodorik
Mistr Theodorik: deskové obrazy
z kaple sv. Kříže na Karlštejně
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK,
oblast podpory 1.4.
Knižní malba
Tvůrci: tzv. iluminátoři
Bible Václava
IV.
Zlatá bula císaře Karla
IV.
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK,
oblast podpory 1.4.
Sochařství
Náboženské motivy
PIETA
MADONA
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4.
Nábytek
●truhly
●lavice, židle, křesla
●stoly –kulaté, osmihranné
na široké noze
čtvercové, obdélníkové,
s překříženými nohami
●pulty na psaní a čtení
●příborníky
Skříň na
hrnce
Postel
Oblékání
Ženský oděv
 tvarovaný se sukní sahající k zemi
 k rukávům připojeny dlouhé pásy
 pláště volné, poprvé se objevují límce
 později se oděv dělí na sukni, živůtek,
kabátek
 pokrývky hlavy – čepce, zavití (roušky)
Mužský oděv
 plášť, kabátek, nohavice
 pokrývky hlavy – čapka, později baret
 Obuv – uzavřená se zvýšenou špičkou
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK,
oblast podpory 1.4.
Odkazy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Piet
http://www.cmis.cz/dum
a
/http://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1m_svat%C3%A9_Barbor
y
http://www.ckrumlov.info/img.php?img=2590&L
ANG=cz
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTM_VzW5IXZV8
-cdEAyQwVj_0Js9IR3562OlYGk1Ps26I5zxl_L7g
http://www.gvp.cz/~janotova/kaple.ht
m
http://img8.ct24.cz/cache/616x347/article/27/2609/260808.jpg?130711780
0
http://www.kr-stredocesky.cz/NR/rdonlyres/E43D4480-7C144725
http://www.radiocyp.cz/mainframe/node/74
4
http://media.novinky.cz/935/319356-top_foto106qsp.jpg?1338017401
http://www.encyklopedie.ckrumlov.cz/docs/cz/region_histor_sochar.xml?style=printable
http://82.114.195.35:90/ProjektModerniUmeni/St%C5%99edov%C4%9Bk/Projekt%20Gotika/
http://www.fototuristika.cz/tips/detail/47
8http://cs.wikipedia.org/wiki/Starom%C4%9Bstsk%C3%A1_mosteck%C3%A1_v%C4%9B%C5%
E
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu EU – OP VK, oblast podpory 1.4.
http://stredovekyjarmark.webnode.cz/odev/
http://www.svet-bydleni.cz/bydleni-1/gotickynabytek.aspx
http://www.svet-bydleni.cz/bydleni-1/gotickynabytek.aspx
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katedr%C3%A1la_svat%C3%A9ho_V%C3%ADta,_
V%C3%A1clava_a_Vojt%C4%9Bcha
http://www.zsdobrichovice.cz/programy/dejepis/slohy/gotika_cz.ht
m
http://nd04.jxs.cz/664/158/d09fbd1f98_71496600_o2.jp
g
http://www.taniassecret.cz/zlata-koruna-klaster/situovani-klasteru-a-gotickaarchitektura/
http://www.ultreia.cz/domain/ultreia/files/images/jine_poute/francie/chartres/chartres7_roseta.jp
g
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gotick%C3%A1_architektura_v_%C4%8Cesk
u
http://www.vi-hotels.com/images/karlstejnKa.jpg
http://www.vyletnik.cz/images/vylet/uzivatele/vlasta79/krivoklat-2011-05-29-krivoklat-61_1.jpg
http://turistickyatlas.cz/galery/galerie/Hrad_Kost3.jp
g
http://www.vyletnik.cz/mistopisny-rejstrik/praha/praha-1-centrum-stare-mesto-josefovmala/1149-karluv-most/
http://www.ikaros.cz/node/508
2http://www.turistik.sk/cz/kraje/stredocesky-kraj/okres-kutna-hora/kutna-hora/chram-sv-barboryv-kutne-hore/galerie/