Kockovite selmy u nas - Základní škola TG Masaryka Milovice

Download Report

Transcript Kockovite selmy u nas - Základní škola TG Masaryka Milovice

Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Milovice, Školská 112, 289 23 Milovice
projekt v rámci Operačního programu
VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST
Šablona číslo: V/2
Název: Biologie živočichů, Kočkovité šelmy u nás
Anotace: Prezentace slouží jako textový a obrazový materiál k výuce řádu Šelmy. Cílem materiálu je seznámit žáky se zástupci
kočkovitých šelem v ČR, jejich způsobem života, charakteristickými znaky a odlišnostmi. Prezentace může být použita jako součást
třífázového modelu učení E-U- R.
Autor: Mgr. Larisa Horká
Datum: 4.11.2011
Jazyk: čeština
Ročník: VIII.
Předmět: Přírodopis
Očekávaný výstup: Žáci rozlišují a porovnávají jednotlivé skupiny živočichů, určují vybrané živočichy, zařazují je do hlavních
taxonomických skupin. místech výskytu sladkovodních ryb, vysvětlují význam
klíčových
slov a pomocí otázek systematizují získané vědomosti
Klíčová slova: šelma, kočka, rys, chráněný druh, zornice, srst, zatažitelné drapy, kulatá hlava, lov skokem
Druh učebního materiálu: Prezentace PowerPoint
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost,
financovaného
z ESF
a státního
rozpočtu
Autorem
materiálu a všech
jeho částí, není-li
uvedeno
jinak,
je LarisaČR
Horká.
Obr. 2
Obr. 1
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Podčeleď: MALÉ
Evokační cvičení : zařaďte šelmy na
obrazcích do systému
KOČKY
Skupina
A
OSTROVID
DIVOKÁ
Skupina
B
KOČKA
RYS
KOČKOVITÉ
KOČKOVITÉ
ŠELMY
ŠELMY
SAVCI
SAVCI
STRUNATCI
STRUNATCI
ŽIVOČICHOVÉ
ŽIVOČICHOVÉ
EUKARYOTA
EUKARYOTA
ŽIVÉ ORGANISMYObr. 2
Obr. 1
ŽIVÉ ORGANISMY
Obr. 3
Doména:
Eukaryota- jaderní organismy
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
MALÉ KOČKY U NÁS
KULATÁ HLAVA
VÝRAZNÉ ŠPIČÁKY A TRHÁKY
ZATAŽITELNÉ DRÁPY
PRUŽNÁ PÁTEŘ
SVALNATÉ TĚLO
VELMI RYCHLÍ BĚŽCI NA KRÁTKOU
VZDÁLENOST
NEOSRSTĚNÁ PLOCHA KOLEM
NOZDER- LYSÝ ČENICH
TLAPKA MÁ 5 POLŠTÁŘKŮ
LOVÍ SKOKEM Z ÚKRYTU
Obr. 1, 3, 4, 5, 6
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
RYS OSTROVID
V českých zemích byl vyhuben v 19.st.
 Do Beskyd se vrátil ze Slovenska
 Stálá populace: Šumava, Pošumavívysazen člověkem
 Vyskytuje se také v Hrubém a Nízkém
Jeseníku a na území CHKO Labské
pískovce
 Husté lesy středních horských poloh

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Charakteristické
znaky
Krátké tělo
- Vysoké nohy, mohutné
tlapy
- Velká kulatá hlava,
velké oči
- Krátký ocas s černým
koncem
- Na uších jsou štětičky z
dlouhých chlupů
-
Obr. 1
Silně ohrožený druh
Obr. 1
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
RYS OSTROVID
Způsob života
Největší kočkovitá šelma
Evropy
Loví v noci, občas i ve dne
Ve dne odpočívá v hustých
křovinách, dutinách, …
Teritorium: 10-25 km2 /i 50 km2/
Značení území močí:
pachové látky
Samotář, samice vrhá 2-3 koťat
Obr. 4
Patří mezi pravé
masožravce
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Obr. 5
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
KOČKA DIVOKÁ – NEJVZÁCNĚJŠÍ SAVEC U NÁS
Nejdokonalejší
smysly: sluch a
zrak
Méně
významným
smyslem je čich
Čich slouží k
rozpoznávání
členů skupiny
Barevné vidění
Obr. 6
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Kulatá hlava /větší než u
kočky domácí/, svislé
zorničky
Oči směřují dopředu
Krátké čelisti, 30 zubů
Zbarvení: šedohnědé až
šedožluté
Hmatové vousky delší než
u kočky domácí
Kriticky ohrožený druh
Vztyčené uši /kratší než u
kočky domácí/
Obr. 2
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
POTRAVA:
Drobné druhy hlodavců
Zajíci a podobní savci
Ptáci, obojživelníci, hmyz
Obr. 7
• Teritorium značí močí a trusem; rádi se sluní; samotář
• Loví v noci, ve dne je v úkrytu: opuštěné nory, dutiny stromů
• Páření koncem února, březost 63-68 dní, vrhá 3-5 koťat
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
VENNŮV DIAGRAM
REFLEXE: Vennův diagram
1. Vyberte z nabídky a zařaďte do grafu
odlišné a společné znaky koček
Nabídka:
Zvláště chráněný (kriticky ohrožený) druh
Kratší ocas než polovina délky těla /podobná uťatému/
Delší ocas než polovina délky těla
Nohy a ocas: výrazné pruhy
4 černé pruhy na ocásku
Společné
Kočka
divoká:
Kočka domácí:
Uši větší, kratší chlupy
znaky:
/odlišné znaky/ /odlišné znaky/
Zatažitelné drápy
Mohutnější lebka
Kulatá hlava
Svislé zorničky
Barevné vidění
Menší hlava
Kratší hmatové chlupy
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li
Výborný zrak a sluch
uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na
www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro
Huňatý ocas s černou špičkou
konkurenceschopnost, financovaného z ESF
Ocas se postupně zužuje
a státního rozpočtu ČR
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
2. ZKONTROLUJTE SPRÁVNOST
ŘEŠENÍ
Kočka divoká:
- chráněný druh
- kratší ocas
- nohy: výrazné
pruhy
- 4 pruhy na ocasu
- mohutnější lebka
- huňatý ocas s
černou špičkou
-
Společné
znaky:
- zatažitelné drápy
- kulatá hlava
- svislé zorničky
- barevné vidění
- výborný zrak
a sluch
-
Kočka domácí:
- delší ocas
- ocas se zužuje
- menší hlava
- kratší hmatové
vousky
- uši větší, kratší
chlupy
-
3. Další odlišné a společné znaky doplňte samostatně
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Použité zdroje:
Uveřejněné odkazy [cit. 2011-11-04]. Dostupné pod licencí Creative Commons na www:
obr. 1: Bernard Landgraf. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lynx_lynx_poing.jpg
obr. 2: Michael Gäbler.
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Felis_silvestris_silvestris.jpg
obr. 3: derivative work. Jiří Janoušek (talk•gallery•CS.WP) Biological_classification_L_Pengo.svg: Pengo.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Biological_classification_L_Pengo_cs.svg
obr. 4: Mpiet. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lynx_lynx2.jpg
obr. 5: Aconcagua. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lynx_Nationalpark_Bayerischer_Wald_01.jpg
obr. 6: Alena Houšková.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Felis_silvestris_Ko%C4%8Dka_divok%C3%A1_ZOO_D%C4%9B%C4%8D%C3
%ADn.jpg
obr. 7: Schorle. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wildkatze_MGH.jpg?uselang=cs
Informace čerpáno:
1. Dungel, J. Gaisler, J. ATLAS SAVCŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. 1. vyd. Praha: Academia, 2002, dotisk
2003. ISBN 80-200-1026-2. s. 114-116
2. Reichholf, J. PRŮVODCE PŘÍRODOU. SAVCI. 2.vyd. Praha: Knižní klub, 2006.
ISBN 80-242-1637-X. s.172-178
3. http://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C4%8Dkovit%C3%A9_%C5%A1elmy
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR