Spojky - Základní škola TG Masaryka Milovice

Download Report

Transcript Spojky - Základní škola TG Masaryka Milovice

Základní škola a mateřská škola T.G. Masaryka Milovice, Školská 112,
28923 Milovice
projekt v rámci Operačního programu
VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST
Šablona číslo: III/2
Název: Tvarosloví na 2.st. ZŠ, Spojky
Anotace: Prezentace seznamuje se spojkami, rozlišuje spojky souřadící a podřadící
Autor: Mgr. Jana Vojtěchová
Datum vytvoření DUM:22.10.2011
Jazyk: čeština
Ročník: VI., VII.
Předmět: Český jazyk a literatura
Očekávaný výstup: Žáci vyhledávají spojky a používají je ve větách, rozlišují spojky podřadící a souřadící
Klíčová slova: spojky, podřadící a souřadící spojky
Druh učebního materiálu: PPT prezentace
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Vojtěchová. Dostupné na www.zsmilovice.cz,
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
Tvarosloví 13
Spojky
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Vojtěchová. Dostupné na
www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
Spojky dělíme na :
Souřadící
(a, i, nebo, ale, však, avšak…)
Podřadící
(že, když, aby, protože…)
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Vojtěchová. Dostupné na
www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
Spojky souřadící spojují:
Souřadné členy v několikanásobném větném
členu
(Ze sportů má nejraději kopanou a hokej.)
 Souřadné věty hlavní
(Pavel šel hrát kopanou a Jitka začala plést
svetr.)
 Souřadné věty vedlejší
(Jestliže si pospíšíme a tramvaj nebude mít
zpoždění, dostaneme se na nádraží v čas.)

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Vojtěchová. Dostupné na
www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
Spojky podřadící připojují:

Větu vedlejší k její větě řídící
(Přeji si, aby to vyhrál.)

Závislý větný člen ke členu řídícímu
(Mlčel jako ryba.)
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Vojtěchová. Dostupné na
www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
Spojky
Spojky souřadící slouží k vyjádření
vzájemných významových poměrů, spojky
podřadící uvozují nejčastěji vedlejší věty.
 Spojky mohou být u obou spojovaných vět
nebo větných členů (ani - ani, buď - nebo,
sice – ale)
 Ve větě nebývají spojky větnými členy

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Vojtěchová. Dostupné na
www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
Spojky mohou být:

Jednočlenné: že, až, protože

Dvojčlenné: i když, třebas i
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Vojtěchová. Dostupné na
www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
Vyber slova, která lze použít jako spojovací
výrazy. Každou z nich použijte v souvětí.
1
protože
kdo
proč
v
ačkoliv
který
jaký
všichni
nebo
desátý
jenž
s
co
tmavý
vesele
kde
byl
když
ani
odkud
chce
pěkně
nad
poněvadž
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Vojtěchová. Dostupné na
www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
Zdroje

1 Kolčavová Klára Mgr.: Procvičujeme češtinu Český jazyk
5.ročník, nakl. Prodos, 2008 ISBN 978-80-7230-220-8

Štěpán Blažek, Přehled učiva českého jazyka, nakladatelství
Nová škola 2002, ISBN 80-85607-58-1
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Vojtěchová. Dostupné na
www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.