castice - Základní škola TG Masaryka Milovice

Download Report

Transcript castice - Základní škola TG Masaryka Milovice

Základní škola a mateřská škola T.G. Masaryka Milovice,
Školská 112, 28923 Milovice
projekt v rámci Operačního programu
VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST
Šablona číslo: III/2
Název: Tvarosloví na 2.st. ZŠ, Částice
Anotace: Prezentace seznamuje s částicemi, jejich dělením podle původu, slouží k procvičení vyhledávání
částic v textu
Autor: Mgr. Jana Vojtěchová
Datum vytvoření DUM:5.11.2011
Jazyk: čeština
Ročník: VI., VII.
Předmět: Český jazyk a literatura
Očekávaný výstup: Žáci dokáží vyhledat částice v textu, samostatně je popužívat ve větách
Klíčová slova: částice
Druh učebního materiálu: PPT prezentace
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Vojtěchová. Dostupné na www.zsmilovice.cz,
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
Tvarosloví 14
Částice
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Vojtěchová. Dostupné na
www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

Stojí na začátku věty, kterou uvozují
(Ať hned přijdeš!)

Nebo před členem, který vytýkají,
zdůrazňují apod.
(To jsem si věru nemyslel!)
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Vojtěchová. Dostupné na vice.cz, OP
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
Částice podle původu:

Nevzniklé ze žádných jiných slovních druhů
(Ať, kéž, nechť …)

Vzniklé z jiných slovních druhů
- ze zájmen (to)
- z příslovcí (vážně)
- ze spojek (že, aby)
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Vojtěchová. Dostupné na vice.cz, OP
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
Částice

Ve větě nebývají částice větnými členy

Výjmečně jsou podmětem
( Zaznělo hlasité ano.)
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Vojtěchová. Dostupné na vice.cz, OP
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
Podle částic poznáme druh věty,
který naznačují.
rozkaz
Tak se ukaž!
přání
Kéž jsou Vánoce!
zvolání
Ať se ti to podaří!
otázka
Že se ti tam chce jít?
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Vojtěchová. Dostupné na vice.cz, OP
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
Vyhledej ve větách částice
Ať se vám počasí vydaří!
Kéž bychom to vyhráli!
Zboží přijde asi v pondělí.
Však já to zjistzím!
Nikdo neříká ano.
Tak už to vzdej!
Že vás vytahám za uši!
Zdalipak svůj slib splní?
Autorem materiálu
a všech jeho částí,
není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Vojtěchová. Dostupné na vice.cz, OP
Jirka
bohužel
prohrál.
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
Zdroje
Štěpán, Blažek: Přehled učiva českého jazyka, nakladatelství
Nová škola 2002, ISBN 80-85607-58-1
Kvačková Jaromíra: Opakujeme češtinu v 7.ročníku 1.díl, nakl.
Nová škola, 2011, ISBN 978-80-7289-160-3
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Vojtěchová. Dostupné na vice.cz, OP
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.