Vlk obecny- dokonaly lovec - Základní škola TG Masaryka

Download Report

Transcript Vlk obecny- dokonaly lovec - Základní škola TG Masaryka

Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Milovice, Školská 112, 289 23 Milovice
projekt v rámci Operačního programu
VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST
Šablona číslo: V/2
Název: Biologie živočichů, Vlk obecný - dokonalý lovec
Anotace: Prezentace je součástí výkladu nové látky o psovitých šelmách. Cílem materiálu je na příkladu vlka obecného vysvětlit žákům
chování a způsob života v přírodě psovitých šelem, jejich přizpůsobení na určité prostředí.
Autor: Mgr. Larisa Horká
Datum: 8. 11. 2011
Jazyk: čeština
Ročník: VIII.
Předmět: Přírodopis
Očekávaný výstup: Žáci odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob
života a přizpůsobení danému prostředí.
Klíčová slova: šelma, kočka, rys, chráněný druh, zornice, srst, zatažitelné drapy, kulatá hlava, lov skokem
Druh učebního materiálu: Prezentace PowerPoint
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Obr. 1
Brainstorming
 Co jste slyšeli o vlkovi?
 Co jste o něm četli?
 Proč se lidé bojí vlků?
 Jak vlk vypadá?
 Kdo mu velmi podobá?
Obr. 2
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
ZNAKY PSOVITÝCH ŠELEM:
► svalnaté tělo porostlé srstí
►mohutný hrudník
►protáhlá hlava
►výrazné špičáky a trháky
►huňatý ocas
►tupé nezatažitelné drápy
Obr. 3
►vysoké štíhlé nohy
Dorozumívání
Obličejová
mimika
Gesta tlamy, uší
a očí
Postavení ocasu
Chování celého
těla, postoj
Vytí
Kňučení
Vrčení
Obr. 4
Štěkot
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Přizpůsobení k prostředí
 Vlci mají dvě vrstvy srsti:
 „pesíky“ chrání před vlhkem
 „podsada“ slouží jako tepelná izolace
 Na vlkovi netaje sníh: dobré
maskování v zimě
 Huňatý ocas používají jako přikrývku v
tuhých mrazech
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Přizpůsobení k prostředí
Srst má mnoho
odstínů: podle
oblasti, kde žijí
Břicho bývá
světlejší
Vlci mají většinou
tmavší hřbet
V severních
oblastech bývají
po celý rok bílí
Obr. 5
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Dokonalý chrup slouží k lovu
Vlci mají 42 zubů,
velmi ostré jsou
řezáky a tesákovité
špičáky
Čelisti vyvíjí obrovský
tlak: mohou
rozkousávat i velké
kosti
Dlouhé „tesáky“ jsou
lehce zaoblené pro
pevné uchopení kořisti
Dobře vyvinuté
Obr. 6
trháky: trhání a
žvýkání kořisti
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Vlčí smečka
Smečku tvoří dominantní pár a příbuzní
jedinci
Páří se hlavní pár: alfa samec a alfa samice
10- 36 jedinců ve smečce
Smečka vlků - nejlépe organizovaná
skupina v říši zvířat
Přísná hierarchie jedinců ve smečce
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Lov ve skupině
umožňuje lovit i
větší zvířata
Lov ve smečce
Kolektivní způsob
lovu- záruka
úspěchu
Při lovu
členové
smečky
spolupracují
Obr. 7
Utočí najednou
ze všech stran
Přizpůsobení k lovu
 Rychlý a vytrvalý běh při sledování kořisti
 Štvaní kořisti i několik hodin
 Dlouhý skok a krok umožňují štíhlé nohy
Při lovu
používají
jenom zuby
Štíhlé nohy
nepoužívá k
úderu
Štvou kořist i
několik hodin
Pronásledují
kořist
„stopováním“
Obr. 8
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Reflexní cvičení
Přiřaďte správné výrazy
Loví ze zálohy
Štve kořist
Má dlouhý krok
Zrak, sluch, čich
Čich, sluch, zrak
Lov- drápy
Nohy neslouží
k úderu
Kořist musí
zakousnout
Obr. 9
Tlapa slouží k
úderu
Lov- zuby
Obr. 10
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Použité zdroje
Uveřejněné odkazy [cit. 2011-11-08]. Dostupné pod licencí Creative Commons na www:
Obr. 2: Quadell. http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Grey_Wolf_7.jpg
Obr. 3: Derek Bakken. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gray_Wolf_in_Minnesota.jpg?uselang=cs
Obr. 4: Gunnar Ries . http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Wolf_610.JPG&filetimestamp=20070326114549
Obr. 5: Martin Mecnarowski.
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Canis_lupus_2_%28Martin_Mecnarowski%29.jpg&filetimestamp=20110114115352
Obr. 6: Bernard Landgraf. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lynx_lynx_poing.jpg
Uveřejněné odkazy [cit. 2011-11-08 ]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW:
Obr. 1: http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Canis_lupus_laying.jpg
Informace čerpáno dne 8. 11. 2011
1. http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlk_obecn%C3%BD
2. http://cs.wikipedia.org/wiki/Psovit%C3%AD
3. Dungel, J. Gaisler, J. ATLAS SAVCŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. 1. vyd. Praha: Academia, 2002, dotisk 2003.
ISBN 80-200-1026-2. s. 112
4. Reichholf, J. PRŮVODCE PŘÍRODOU. SAVCI. 2.vyd. Praha: Knižní klub, 2006.
ISBN 80-242-1637-X. s. 124- 126
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR