Stavba tela ryb - Základní škola TG Masaryka Milovice

Download Report

Transcript Stavba tela ryb - Základní škola TG Masaryka Milovice

Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Milovice, Školská 112, 28923 Milovice
projekt v rámci Operačního program
VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST
Šablona číslo: V/2
Název: Biologie živočichů, Stavba těla ryb
Anotace: Prezentace je zaměřena na vnější stavbu těla ryb, funkce její důležitých orgánů a útvarů. Práce může být použita jako součást
třífázového modelu učení ve dvou na sebe navazujících fázích: Uvědomění si významu a Reflexe.
Autor: Mgr. Larisa Horká
Datum : 23. 09. 2011
Jazyk: čeština
Ročník: VII.
Předmět: Přírodopis
Očekávaný výstup: Žáci rozlišují základní části těla ryb, porovnávají jejich tvary a vysvětlují funkce jednotlivých ústrojů, objasňují
způsob života a přizpůsobení vybraných ryb danému prostředí.eznamují se s
Klíčová slova: ploutev, šupiny, skřele, postranní čára, souměrné- nesouměrné ploutve
Druh učebního materiálu: Prezentace PowerPoint
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Stavba těla ryb
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Vnější
stavba těla
ryby
Základní
části těla
Tvar těla
vysoké a ze
stran
zploštělé
vřetenovité
hadovité
šípovité
hlava
ústa, oči,
čichové
jamky,
skřele
trup
od okraje
skřele až k
řitnímu
otvoru
ocas
ploutve
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
1. Čichové jamky:
stahováním
a povolováním svalů nasávají
přední otvory vodu,
„ochutnávají“ ji
2. Vousky:
• přívěsky na hlavě a
v okolí úst
• zkoumání prostředí
• vyhledávání potravy
Obr. 1
HLAVA RYBY
Skřele:
• párový plochý orgán, který se
nachází mezi hlavou a trupem
• kostěná destička
• chrání žábry před vnějším
poškozením
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Zrak slouží k orientaci v prostoru, vyhledávání
potravy, odhalování nebezpečí i pro
komunikaci s jedinci vlastního druhu
Obr. 2
Oči:
• kulovitá čočka bez víčka
• jsou pohyblivá
• ryby vidí zhruba na vzdálenost
5 až 10 m
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
• Navzájem se překrývají
ŠUPINY RYB
• Chrání tělo před
mechanickým poškozením
• Mohou určovat stáří ryby
• Vyrůstají ze škáry
• Rostou po celý život ryby
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Běžné typy šupin
Obr. 3
Obr. 4
*Ganoidní šupinyvývojově starší
skupiny ryb
Ktenoidní
Cykloidní
/hřebenité/:
/okrouhlé/:
šupiny mají ozubený
vnější okraj: okoun,
candát
šupiny mají hladký vnější
povrch: kapr, losos
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Postranní čára
„ Smyslový orgán, jehož pomocí ryby vnímají pohyby
ostatních živočichů ve vodě.“ ¹
Vnímaní hloubky a proudění vody, orientace v
zakalených vodách i za tmy.
Obr. 6
1. Čihař, J. Naše ryby, str. 9
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Ploutve- kožní útvary vyztužené
kostěnými paprsky
prsní
parové
břišní
Ploutve
hřbetní
ocasní
neparové
řitní
*tuková
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Funkce ploutví
- rovnováha a pohyb
- obrana u ostnoploutvých ryb
- úprava trdliště
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Typy ploutví
1. Párové: udržování rovnováhy a
změna pohybu
2. Nepárové ploutve:
hřbetní: funkce kormidla
!!! dvě části mají ostnoploutví /řád/
řitní: slouží k udržení směru pohybu
tuková ploutvička: kožní útvar bez paprskůlososovití , lipanovití, sumečkovití
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
* Tuková ploutvičkapstruh obecný
** Dvě části hřbetní
ploutve- candát
obecný
/řád: ostnoploutví/
Obr. 7
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Porovnej hřbetní ploutev našich ryb
obr. 9
Obr. 10
9. Lín obecný
10. Cejn velký
Obr. 11
11. Kapr obecný
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Ocasní ploutve: uplatňuje se při pohybu ryb
souměrná:
nesouměrná:
kapr obecný
u nás jeseteři
Souměrná ploutev
štiky obecné
Obr. 13
Nesouměrná
ploutev
jesetera
Obr. 12
Uťatá
ploutev
pstruha
obecného
Obr. 14
Okrouhlá ploutev
sumce obecného
Obr. 15
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Zopakujte stavbu těla ryby
1.
2.
3.
Obr. 16
A
D
H
B
E
G
C
F
I
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Zkontrolujte své odpovědi
hlava
trup
ocas
Obr. 17
A -vousky
D - prsní ploutev
H - ocasní ploutev
B - oko
E - břišní ploutev
G- hřbetní ploutev
C - skřele
F - řitní ploutev
I - čichové jamky
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Odpovězte na otázky:
1. Jaké ryby mají cykloidní šupiny?
KAPROVITÍ, LOSOSOVITÍ
2. Jaký řád ryb má dvě části hřbetní ploutve?
OSTNOPLOUTVÍ: candát, okoun
3. K čemu ryby potřebuje čichové jamky?
ZKOUMAJÍ VODU: nasáváním ji „ochutnávají“
4. Jaká ploutev slouží jako kormidlo?
HŘBETNÍ PLOUTEV
5. Čím jsou vystuzeny ploutve ryb?
JSOU VYSTUŽENY KOSTĚNÝMI PAPRSKY
6. Jakou funkcí plní skřele?
CHRÁNÍ ŽÁBRY PŘED VNĚJŠÍM POŠKOZENÍM
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Použité zdroje:
Uveřejněné odkazy [cit. 2011-09-23]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW:
Obr. 2:
Algirdas at the Lithuanian language Wikipedia.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leucisus_cephalus_galva,_2006-07-01.JPG?uselang=cs
Obr. 6:
Piet Spaans Viridiflavus.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:RutilusRutilusScalesLateralLine.JPG
Uveřejněné odkazy [cit. 2011-09-23]. Dostupné jako volné dílo na www:
Obr. 1, 11: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cyprinus_carpio_GLERL_1.jpg?uselang=cs
obr. 5:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cycar_u0.gif?uselang=cs
obr. 7:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:G%C3%B6s,_Iduns_kokbok.jpg
obr.8, 14:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salmo_trutta_GLERL_1.jpg?uselang=cs
obr. 9:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tinca_tinca1.jpg?uselang=cs
obr. 10:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Braxen,_Iduns_kokbok.jpg?uselang=cs
obr. 12:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Esox_lucius1.jpg?uselang=cs
obr. 13:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acipenser_ruthenus1.jpg?uselang=cs
obr. 15:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silurus_glanis1.jpg
obr. 16, 17 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Common_carp.jpg
Převzato z odborné literatury:
obr. 3, 4: Lišková, E. BIOLOGICKÁ ŠKOLNÍ TECHNIKA. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova -Pedagogická fakulta, 2010.
ISBN 978-80-7290-449-5. s. 46.
Citovano z odborné literatury:
1. ČIHAŘ, J. NAŠE RYBY. 2. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, 2003.
ISBN 80-7181-904-2. s. 9
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR