prezentace odboru 55 Národní fond

Download Report

Transcript prezentace odboru 55 Národní fond

Rozpočet EU
změny vyplývající z Lisabonské
smlouvy
Obsah
• Roční rozpočet EU
– Rozpočtová procedura dle LS
– Praktické dopady
Roční rozpočet EU
• Ruší se rozlišení povinných a nepovinných
výdajů => zvýšení pravomocí Parlamentu;
• Změna celé rozpočtové procedury (viz dále);
Původní rozpočtová procedura
Komise
Rada
EP
únor
Zásady Rady
Priority EP
březen
Trialog o rozpočtových prioritách
leden
duben /
květen
APS
PDB
1. čtení v Radě
červenec
Trialog, dohodovací řízení
1. čtení v EP
říjen
2. čtení v Radě
listopad
Trialog, dohodovací řízení
2. čtení v EP
prosinec
Finální rozpočet
Rozpočtová procedura dle LS
Komise
Rada
EP
únor
Zásady Rady
Priority EP
březen
Trialog o rozpočtových prioritách
leden
duben /
květen
APS
Návrh rozpočtu
červen
Trialog – první diskuse nad výší rozpočtu
červenec
čtení v Radě
čtení v EP
říjen
Dohodovací výbor (21 dnů)
listopad
Formální přijetí
prosinec
Finální rozpočet
Formální přijetí
Rozpočtová procedura dle LS (1)
• březen => trialog k rozpočtovým prioritám;
• duben / květen => Komise předkládá návrh rozpočtu
(dříve PDB);
• červnový trialog => první debata nad výší rozpočtu;
• červenec => Rada stanovuje svou pozici k návrhu
rozpočtu (dříve 1. čtení v Radě)
– možné zrušení červencového ECOFINu;
• říjen (3. týden) => EP přijímá pozměňující návrhy k
pozici Rady (dříve 1. čtení v EP)
– hl. změna => pouze jediné čtení rozpočtu v Radě i EP;
Rozpočtová procedura dle LS (2)
• konec října => svoláván Dohodovací výbor
– do 21 dnů (polovina listopadu) by mělo být dosaženo
dohody mezi EP a Radou nad „společným návrhem“;
– v průběhu této lhůty => vyjednávání mezi institucemi
především formou trialogů (3 úrovně => technický
trialog, neformální trialog a trialog);
– Rada při vyjednáváních zastoupena předsedy
Rozpočtového výboru, případně COREPERu;
– v případě nedosažení dohody do konce trvání
Dohodovacího výboru => Komise vydá nový návrh
rozpočtu;
Rozpočtová procedura dle LS (3)
• počátek listopadu => rozpočtový ECOFIN (v rámci
Dohodovacího výboru)
– snaha dosáhnout na úrovni ministrů / náměstků dohody
s EP o společném návrhu;
– v případě neúspěchu => pokračování vyjednávání
prostřednictvím trialogů do konce trvání Dohodovacího
výboru;
– případná dohoda formalizována výměnou dopisů mezi
EP a Radou;
• 2. pol. listopadu => společnou dohodu by měly následně do 2
týdnů schválit obě složky rozpočtového orgánu;
• prosinec => oficiální vyhlášení rozpočtu předsedou EP.
Praktické dopady
• Změna schvalovací procedury u transferů
– dosud různá procedura u transferů k povinným výdajům,
nepovinným výdajům a smíšeným;
– povinné výdaje => rozhodovala Rada po konzultaci EP;
– nepovinné výdaje => rozhodoval EP po konzultaci Rady;
– smíšené transfery => Rada i EP mohly částku snížit, platila
částka nižší; pokud jedna instituce transfer zamítla,
neuskutečnil se;
– nyní bude EP a Rada rozhodovat o všech výdajích (postup
jako u smíšených transferů);
Děkujeme za pozornost
odbor 55 – Národní fond