Prezentacia - sadrokarton

Download Report

Transcript Prezentacia - sadrokarton

Aktivita 1 – Suché technológie
Ema Krchňavá
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.








ÚVOD
SADRA,SADROKARTÓNOVÉ DOSKY
SYSTÉMY SUCHÝCH TECHNOLÓGIÍ
MONTOVANÉ STENY
PODHĽADY
PODLAHY
PODKROVIA
DEKORAČNÉ TVAROVANIE DOSIEK
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.

Suché technológie je výstavba ,,nasucho“
V súčasnosti je potrebné, aby bol murár zručný,
mal odborné vedomosti z technologických postupov
montáže a zhotovovania suchých stavieb.

Súčasťou predmetu suché technológie je:
- tvorba a ochrana životného prostredia
- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
- protipožiarne opatrenia
- úspora energií
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
VÝROBA
DR
SSAA D
RAA
SADRY
- je vzdušné spojivo.
Základnou surovinou na výrobu sadry je:
a, SADROVEC CaSO4 x 2H2O – vodnatý síran vápenatý
b, ANHYDRIT CaSO4
– prírodný anhydrit
Tepelným spracovaním sa zo sadrovca uvoľňuje voda:
>100˚C
>160˚C
CaSO4 x 2H2O → CaSO4 x 1/2H2O
→
CaSO4
sadrovec
polhydrát
anhydrit
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
ROZDELENIE SADRY PODĽA:
Chemického zloženia: 1.1.Polhydrátová
– stavebná sadra
polhydrátová stavebná sadra
2.2.Anhydritová
anhydritová– pomalytuhnúca
pomaly tuhnúca
Začiatku a času tuhnutia:
Jemnosti mletia:
1.
A A
1. Rýchlotuhnúca
rýchlotuhnúca
2.
tuhnúca B B
2. Normálne
normálnetuhnúca
3.Pomaly
pomalytuhnúca
3.
tuhnúca
C C
1.1.Hrubo
mletá
hrubo
mletá
2.
2.Stredne
strednemletá
mletá
jemnemletá
mletá
3.3.Jemno
Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z
ESF.
I
II
III
I
II
III
VLASTNOSTI SADRY :
S A D R A JE : - hygroskopická
- chemicky neutrálna
- výstuž v nej koroduje
URÝCHLIŤ TUHNUTIE DOCIELIME PRIDANÍM:
- síranu hlinitého
- síranu draselného
- chloridu sodného
SPOMALŤ TUHNUTIE DOCIELIME PRIDANÍM:
-vápenného mlieka
- glejovej vody
Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z
ESF.
- kyseliny bóritej
SADROKARTÓNOVÉ DOSKY
Zloženie:
sadra
kartón
Jadro dosky tvorí: Rozmery dosiek v mm:
zmes sadry
 rozvláknený
papier
 sklenené vlákno
Kartón:
 špeciálny kartón
obaľuje jadro

hrúbka: 6.5, 9.5, 12.5, 15, 18
 šírka: 1250 ,1200
 dĺžka: 2000, 2500, 2750,
3000
Bežný rozmer dosky:
1250 x 2000 mm
Maloformátový rozmer:
1000 x 1500 mm

Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
RUBOVÁ STRANA: výrobca, dátum výroby, typ, hrúbka, dĺžka, typ
hrany
LÍCOVÁ STRANA: má značky na umiestnenie skrutky
ORIGINÁLNA HRANA: je na pozdĺžnej hrane dosky prispôsobená k
tmeleniu,s vysokou pevnosťou v škáre
Škára umožňuje ľahké uloženie pásky a zaručuje množstvo tmelu pre
dobrú pevnosť v styku
REZNÁ HRANA:je kratšia strana doskyHrana je zrazená na 2/3 hrúbky
dosky pod uhlom 22,5˚.
Pri dorezávaní treba hranu vytvoriť hoblíkom,nožom.
Zachovanie priečnych hrán je dôležité z dôvodu pevnosti spoja a
vylúčenia vzniku trhlín
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.
Zloženie: zmes sadry
voda
celulózové vlákna 8-20 %
Použitie:na konštrukcie so zvýšenými nárokmi na
mechanickú odolnosť
-plávajúce podlahy
-podlahy pre podlahové vykurovanie
-mechanicky odolné priečky
Táto publikácia bola podporená zo
zdrojov EÚ z ESF.