Gatavojoties eksāmenam Latvijas un pasaules vēsturē

Download Report

Transcript Gatavojoties eksāmenam Latvijas un pasaules vēsturē

Gatavojoties
eksāmenam Latvijas un
pasaules vēsturē
Zanda Arnicāne
Stacijas pamatskola
Latvijas Republikas simboli un
to skaidrojums




Saules motīvs- lietots kā ģerbonis
neatkarības cīņu laikā;
Lauva- Kurzeme un Zemgale,
simbolizē spēku, stiprumu,
izturību.
Grifs- Latgale un Vidzeme,
simbolizē gudrību un rosīgumu;
Trīs zelta zvaigznes- Kurzeme un
Zemgale, Latgale un Vidzeme.
Lācplēša kara ordenis

Lāčplēša Kara ordeņa zīme ir balti
emaljēts ugunskrusts ar sarkanu
un zelta apmalojumu. Aversā
centra medaljonā – Lāčplēsis, kas
cīnās ar lāci. Krusta stūros –
sakrustoti zobeni. Reversā
medaljonā ir datums –
„11.novembris 1919”. Krusta zaros
iegravēts – „Par Latviju”.
Triju zvaigžņu ordenis

piešķir pilsoņiem un
ārvalstniekiem par nopelniem
tēvijas labā. Nopelni var būt
pašvaldību, saimnieciskā,
sabiedriskā un kultūras darbā
jebkurā jomā.

dibināts 1924. gada 24. martā, par
piemiņu Latvijas Republikas tapšanai.
Ordeņa devīze ir: "Per aspera ad
astra", kas tulkojumā no latīņu valodas
tas nozīmē: "Caur ērkšķiem uz
zvaigznēm".
Atzinības krusts

Atzinības krusts (Croix de la reconnaissance) 1938. gadā Latvijas Republikā izveidots
apbalvojums "par izcilu Tēvijas mīlestību un par
sevišķiem nopelniem valsts, sabiedriskajā, kultūras,
zinātnes, sporta un izglītības darbā (par nopelniem
uzskatāma uzticīga un uzcītīga kalpošana valsts vai
pašvaldības dienestā, priekšzīmīga un godīga
darba izpilde, ikviena sabiedriska kalpošana, tautas
gara, pašdarbības un saimniecisko spēku
attīstīšana)", pastāvējis līdz Latvijas okupācijai
1940.gadā, atjaunots 2004. gadā.

Ordeņa zīme ir balti emaljēts Maltas krusts ar
zelta apmali. Krusta stūros – 8 zeltīti gredzeni,
kas simbolizē astoņus Kurzemes hercogus,
kuru laikā uzplauka hercogiste. Krusta centrā –
medaljons, tā aversā – Latvijas Republikas
lielais ģerbonis heraldiskās krāsās un
gadskaitlis "1938", reversā – Kurzemes
hercogistes ģerbonis un gadskaitlis "1710". Trīs
krusta galos uz jostas leģendā ir ordeņa devīze:
pour'les honn'etes ge'ns.
Viestura ordenis


Viestura ordenis ir Latvijas valsts
militārs ordenis no 1938. līdz 1940.
gadam un no 2004. gada. Tas veltīts
senās patstāvīgās Latvijas varenības
piemiņai. Abu veidu ordeņu centrā ir
balti emaljēts medaljons ar sarkaniem
burtiem VR (no Vesthardus Rex jeb
valdnieks Viesturs). Ordeņa reversā
lasāma ordeņa devīze "Confortamini et
pugnate" un gada skaitlis , kad sākās
zemgaļu cīņas pret vācu iebrucējiem.
Ordeni piešķīra par militāriem
nopelniem, nopelniem cīņā par
neatkarību, drošības un sabiedriskās
kārtības nodrošināšanā, robežu
aizsardzībā, bruņoto spēku veidošanā,
valstiskas apziņas veidošanā pilsoņos.
Tā devīze ir: "Esiet stipri un cīnieties!"
Naudas zīmes Latvijā
Naudas zīmes
Pastkartes
Pieminekļi Latvijā

Piemineklī attēloti Latvju strēlnieki (un
Latvju tauta – dziedātāja, Tēvzemes
sargi un Darbs ( attēlo zvejnieku un
amatnieku, starp kuriem nostājies
zemnieks, kurš tur rokā ar ozollapām
rotātu izkapti, kas simbolizē spēku un
vīrišķību), iekalts Kārļa Skalbes
veltījums Tēvzemei un brīvībai Uz
sānu paneļiem ir divi bareljefi —
1905.gads un Cīņa pret
bermontiešiem uz Dzelzs tilta.
Pieminekļa aizmugures daļā atrodas
vēl divas skulptūru grupas — Gara
darbinieki un Ģimene. Latvija,
Lāčplēsis, Važu rāvēji un Vaidelotis.
Obeliska galā ir 9 metrus garš no vara
veidots Brīvības tēls- jauna sieviete,
kura tur rokās trīs apzeltītas
zvaigznes, kas simbolizē brīvību un
Latvijas novadus, veidolā; arī tēla josta
ir apzeltīta.
Uzvaras piemineklis

Uzvaras piemineklis ir celts par godu
Padomju Savienības Sarkanās armijas
cīnītājiem, kuri atbrīvoja Latviju no
nacistiskās Vācijas un pašmāju
buržujiem.
Brāļu kapi

Abās pusēs ieejas vārtiem divas
jātnieku skulptūru grupas. Liepu
gatve savieno vārtus ar galveno
terasi, kuras centrā novietots 1
metru augsts mūžīgās uguns
altāris, bet abās pusēs ozolu
birzis. Ansambli noslēdz 6 metrus
augsta siena ar Latvijas apriņķu
un pilsētu vēsturiskajiem
ģerboņiem. Pie sienas atrodas
četri senlatviešu karavīru tēli, kas
simbolizē Latvijas novadus Kurzemi, Zemgali, Vidzemi un
Latgali, bet tās centrā uz 9 metrus
augsta sienas masīva paceļas
monumentāla figūra "Māte
Latvija", kas noliekusi vainagu pār
kritušajiem dēliem.
Vienoti Latvijai




Piemineklis ar sievieti, kura rokā tur
paceltu zeltītu krustu, un uzraksts uz
tā pamatnes „Vienoti Latvijai”
simbolizē 1920. gada janvārī no
boļševiku varas atbrīvoto Latgali,
brīvības un vienotības idejas.
Piemineklis „Vienoti Latvijai” pirmoreiz
tika atklāts 1939. gada 8. septembrī.
Pieminekļa veidotājs – tēlnieks Kārlis
Jansosns.
Jau Padomju okupācijas sākumā,
1940. gadā, no Latgales Māras rokām
pazuda krusts, bet drīz – arī pats
piemineklis. 1943. gada 22. augustā
piemineklis atjaunots vēlreiz atgriezās
savā vietā, tiesa gan, tikai uz
septiņiem gadiem – 1950. gada jūnijā
padomju varas iestādes to nogāza
otrreiz.
Latgales Māra savā vietā
Rēzeknes centrālajā ielā atkal
atgriezās 1992. gada 13. augustā, to
veidoja Andrejs Jansons
Piemineklis Latgales partizānu
pulka kritušajiem karavīriem 19191920

K. Jansona veidotais piemineklis,
tautā bieži saukts "Balvu
Staņislavs" atklāts 1938.gada
14.augustā. Padomju okupācijas
laikā to gāza, taču 1993.gada
11.novembrī to atklāja no jauna,
taču šoreiz partizāna tēlu veidojis
A.Jansons, pirmā pieminekļa autora
dēls, sadarbībā ar I.Folkmani.
Kartes
Paldies par uzmanību!
2011./2012.m.g.