Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā

download report

Transcript Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība

“LATRAPS”

100 % Latvijas zemnieku kontrolēts uzņēmums 100 % uzņēmums ar Latvijas kapitālu

LPKS “LATRAPS” dibināšanas pamatidejas

LATRAPS” dibināts - 2000. gadā • Realizēt rapšus/graudus bez starpniekiem, attīstot eksporta iespējas; • Vienojošais faktors – ticība, ka zemnieki pašu spēkiem var atrisināt lauksaimniecības problēmas un veicināt tās attīstību.

• Apgādāt kooperatīva biedrus ar ražošanai nepieciešamajām izejvielām; • Veikt rapšu/graudu pirmapstrādi, uzkrāšanu un uzglabāšanu;

300 200 100 0 700 600 500 400

LPKS ’’LATRAPS’’ biedru skaita pieaugums 12 70 181 255 295 346 362 383 465 547 577 607 647 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 19.07.2012

T.Sk Vairāk kā 150 Biedru no Austrumlatvijas

Piederība kooperatīvam

• Atvērts ikvienam graudu/rapšu audzētājam; • Iestāšanās maksa 250 LVL; • Papildus biedru naudas nav jāmaksā; • Viens biedrs ir viena balss.

LATRAPS šodien...

... nostiprinājis darbību ar Latvijas lauksaimniecības attīstību saistītos uzņēmējdarbības virzienos

• • • • • • • • • Apgāde ar ražošanai nepieciešamajām izejvielām (Minerālmēsli, AAL, sēklas); Graudu un rapšu pirmapstrāde, uzglabāšana; Graudu un rapšu realizācija; Lauksaimniecības tehnikas tirdzniecība; Serviss un rezerves daļu sagāde; Rapšu eļļas spiešana; Biodegvielas ražošana; Degvielas tirdzniecība; Sējumu apdrošināšana.

LATRAPS

• Latvijā graudu kapraža 2012 gadā sasniedza 2.1 miljonu tonnu, t.sk Eksports 1.7 milj t, Latraps iepirkums 2012 gadā 0.5 milj tonnu • • Uzkrauts pirmais LATRAPS PANAMAX kuģis ar ietilpību 69 506 t Latvijas lauksaimnieku veidotais graudu kooperatīvs «Latraps» sasniedzis jaunu izaugsmes punktu, finanšu gada septiņos mēnešos (2012.gada jūlijs – 2013.gada janvāris) pārsniedzot 100 miljonus latu apgrozījumu.

Show Desktop.scf

Pieņemšanas punkti Latgalē

• • • • • • • • • • ’’Rēzeknes dzirnavnieks’’ RSEZ AS LPKS ‘’Barkavas arodi’’ Daugavpils dzirnavnieks A/S Jēkabpils Labība SIA ‘’Tilžas rapsis’’ (Balvu novads) SIA ‘’Gravas’’ (Alūksnes novads) Z/s Lācīši (Gulbenes novads SIA ‘’Vārpas’’ (Zīlāni) SIA ‘’Agrofirma Turība’’ (Riebiņu novads) Z/s Sviķi (Cesvaine)

LPKS LATRAPS Latgalē

• • • • • • Piedāvājam Augu aizsardzības līdzekļus, minerālmēslus, sēklas Kreditējam biedrus, ir iespējams iegādāties augu aizsardzības līdzekļus, minerālmēslus, sēklas ar atmaksu rudenī Piedāvājam sējumu apdrošināšanu Dīzeļdegvielu lauksaimniekiem, biedriem iespējams arī ar atmaksu rudenī Slēdzam līgumus jaunajai sezonai Fiksējam graudu, rapšu cenas jaunajai sezonai

Vasaras rapša sēklu piedāvājums 2013

CENA, LVL/kg vai gab

Ražotājvalsts

Maksā uzreiz 25%, 75% bez PVN

RAPOOL ( Vācija)

Campino Mozart Hibrīds MIRAKEL, 3 ha Hibrīds HIDALGO, 3 ha Hibrīds MILLENIUM, 3 ha

BAYER RAPS ( Vācija)

Heros Highlight Hibrīds DELIGHT, 3 ha Hibrīds BELINDA, 3 ha

SWALOF WEIBULL ( Zviedrija)

Mosaic Joplin Rollo Jagger Hibrīds MAJONG, 3 ha

KWS ( Vācija)

Forte Perfekt Hibrīds JERRY, 3 ha Hibrīds JULIUS, 3 ha Hibrīds JEROME, 3 ha 3.69

3.69

92.27

73.82

92.27

4.80

4.80

85.63

85.63

4.21

4.21

4.21

4.21

92.27

4.02

4.59

82.82

82.82

82.82

Hibrīds - 2 miljoni dīgtspējīgu sēklu, kas plānots 3 ha 3.87

3.87

96.66

77.33

96.66

5.03

5.03

89.70

89.70

4.41

4.41

4.41

4.41

96.66

4.21

4.81

86.76

86.76

86.76

100 % uz rudeni 4.04

4.04

101.06

80.85

101.06

5.25

5.25

93.78

93.78

4.61

4.61

4.61

4.61

101.06

4.41

5.03

90.71

90.71

90.71

Apgrozījums atbilstoši uzņēmējdarbības veidam

rapša pārdošana Periodā 01.07.2010

.-30.06.2011.,% graudu pārdošana 5,1 1,8 1,1 0,6 16,8 augkopības ražošanas izejvielu pārdošana kalts pakalpojumi 31,6 43,0 tehnikas nodaļas ieņēmumi biodīzeļa, rapša eļļas un to blakusproduktu tirdzniecība citi ieņēmumi

Minerālmēslu pārdotais apjoms, t

30 000 20 000 10 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000

42 142 2009 61 457 2010 70 456 2011 2009 2010 2011

Augu aizsardzības līdzekļu pārdotais apjoms, LVL

9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 -

6 030 545

2009

7 496 252

2010

8 684 150

2011

2009 2010 2011

AAL tirgus daļas Latvijā, LVL

8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 -

Baltic Agro LATRAPS SCANDAGRA LITAGRA 2008 2009 2010 2011

Graudu, rapšu iepirkums, t

250000 200000 150000 100000 50000 0

2009/2010 2010/2011 2011/2012 RAPŠI KVIEŠI MIEŽI

Valstis, uz kurām eksportēta labība

• • • • • •

Spānija Zviedrija Itālija Dānija Somija Īrija

• • • • • • •

AAE Vācija Polija Holande Lietuva Igaunija Irāna

LPKS LATRAPS biedru vārdā pateicamies par sadarbību

• • SIA „

Latgales lauksaimniecības zinātnes centram

” un Venerandai Stramkalei personīgi ’’Rēzeknes dzirnavnieks’’ RSEZ AS un Arvīdam Zelčam personīgi

Pateicamies par izrādīto uzmanību!