Zysk jaki uzyskamy wp*acaj*c do banku 10000z* na okres 3

Download Report

Transcript Zysk jaki uzyskamy wp*acaj*c do banku 10000z* na okres 3

Bank jest to osoba prawna wykonująca
działalność gospodarczą, polegającą na
przyjmowaniu depozytów, udzielaniu
kredytów, wydawaniu instrumentów
pieniądza elektronicznego oraz innych
czynności, określonych przepisami
ustawy Prawo bankowe i
wymienionych w statucie banku.
Nazwa "bank" pochodzi od
włoskiego słowa banco,
oznaczającego ławkę, przy której
pracowali włoscy handlarze
zajmujący się przekazywaniem
monet kruszcowych od jednych
klientów do drugich.
Największy bank
świata założony w
1812 roku w Nowym
Jorku jako City Bank
of New York. Ma
oddziały w ponad 100
krajach na całym
świecie
W roku 2009 osiągnął
przychody ok. 150
bilionów dolarów. Dla
Bank of America
pracuje ok. 270
tysięcy ludzi.
Jeden z największych
holdingów finansowych na
świecie z siedzibą w
Londynie i 9500 oddziałami
w 86 krajach. HSBC został
również zakwalifikowany do
grupy pięciu liderów wśród
banków, które wykazują się
ponadprzeciętnym tempem
wzrostu. W ciągu ostatnich
pięciu lat średni roczny
wzrost przychodów HSBC
wzrósł o 26 procent i wzrost
dochodów netto o 31 proc.










1. Bank Pekao
2. PKO BP
3. Bank BPH
4. ING Bank Śląski
5. Bank Handlowy
6. BRE Bank
7. Bank Zachodni WBK
8. Bank Millennium
9. Kredyt Bank
10. Bank Gospodarki
Żywnościowej


Depozyt bankowy – kwota pieniędzy lub
innych wartości powierzona na
przechowanie bankowi.
Historycznie, składanie depozytów w
postaci złota oraz kosztowności w bankach
weneckich i wydawanie w zamian za nie
kwitów potwierdzających zdeponowaną
wartość, dało początek współczesnemu
pieniądzowi papierowemu.


Depozyty a'vista – jest to głównie pieniądz transakcyjny
gromadzony na rachunkach bieżących i pomocniczych.
Ich właściciele mogą dysponować pieniędzmi w każdej
chwili. Za depozyty a'vista banki oferują stosunkowo
niską lub zerową stopę procentową.
Depozyty terminowe (zwane też lokatami terminowymi)
– środki pieniężne, które nie są potrzebne do
finansowania bieżącej działalności, a mogą przynieść
dochód w postaci wyższego oprocentowania.
Ponieważ powierzone bankom środki pozostają do ich
dyspozycji przez dłuższy czas, płacą one za depozyty
terminowe wyższe odsetki.
Konto oszczędnościowe to rodzaj rachunku
bankowego, który łączy w sobie cechy
zwykłego konta rozliczeniowego i lokaty
bankowej. Jedną z głównych cech tego
produktu jest możliwość dokonywania wpłat i
wypłat w dowolnym momencie. Kolejną
niezwykle istotną cechą jest stosunkowo
wysokie oprocentowanie takiego rachunku, w
szczególności gdy porównamy je do bardzo
nisko oprocentowanych rachunków
bieżących.







przejrzystość oferty
stosunkowo wysokie oprocentowanie
możliwość dokonywania wpłat i wypłat w dowolnym
momencie, zazwyczaj bez utraty odsetek
pewny i ściśle określony zysk
zazwyczaj brak opłat za prowadzenie rachunku
brak konieczności określenia czasu utrzymywania
pieniędzy na koncie
naliczanie odsetek za każdy dzień utrzymywania
pieniędzy na rachunku
Banki często zachęcają do korzystania z kont
oszczędnościowych, podkreślając ich zalety. Nie
jest to jednak zupełna prawda, a hasło „wpłacaj i
wypłacaj, kiedy chcesz” sprawdza się tylko
częściowo. Rachunki takie mają wprawdzie
oprocentowanie często wyższe od lokat
bankowych, a pieniądze wpłacać i wypłacać bez
utraty odsetek rzeczywiście można w każdej chwili,
ale częste wypłaty mogą poskutkować
skonsumowaniem wypracowanych odsetek. Banki
dopuszczają bowiem jedną, czasem dwie wypłaty
w miesiącu bez prowizji. Każda kolejna może już
kosztować 5 a nawet 10 zł.
Traktując więc konto oszczędnościowe jak
zwykły rachunek bieżący i wypłacając
systematycznie pieniądze na bieżące potrzeby,
można zapłacić więcej prowizji, niż zarobić na
odsetkach. Rachunek oszczędnościowy
powinno się więc traktować tylko jako miejsce,
w którym przechowuje się pieniądze na
przyszłość i wypłacać tylko w razie
rzeczywistej potrzeby. Konta oszczędnościowe
można otwierać nie tylko w banku, w którym
posiada się rachunek bieżący, choć zdarza się,
że stali klienci są premiowani wyższymi
odsetkami.

Jeżeli oprocentowanie roczne konta wynosi 5
%, to za każdy dzień utrzymywania
oszczędności bank będzie doliczał 0,000137
kwoty. Lokując na rachunku 10 tys. zł, po
miesiącu bank dopisze do niego 33,09 zł (41,09
zł odsetek pomniejszonych o 19 proc. podatku
od zysków kapitałowych, czyli 8 zł - wysokość
podatku zaokrągla się do 1 zł). Po roku
rachunek powiększy się o 412,60 zł.

Lokata bankowa to wciąż najpopularniejszy
sposób oszczędzania pieniędzy. Zyski są
większe niż przy prowadzeniu zwykłego
rachunku bankowego, a ryzyko mniejsze niż
przy inwestowaniu w papiery wartościowe.


Lokata bankowa to forma umowy z bankiem, którą zawieramy w
momencie wpłaty na konto określonej sumy pieniędzy. Najczęściej
zobowiązujemy się wtedy, że nie wypłacimy tej kwoty przed
upływem terminu podanego w umowie, a bank odda nam je wtedy
wraz z naliczonymi odsetkami. Lokaty nie warto likwidować
wcześniej niż przewiduje to umowa, gdyż w takim przypadku
tracimy znaczną część odsetek.
Im większy nasz wkład, tym wyższe oprocentowanie, które może
zaproponować nam bank. Każdy, kto chce odłożyć trochę
pieniędzy w ten sposób, staje przed pytaniem, gdzie to zrobić. Nie
warto wybierać pierwszego lepszego banku, bowiem szybko może
się okazać, że nasze ciężko zarobione pieniądze są śmiesznie
nisko oprocentowane. Dlatego też trzeba uważnie rozejrzeć się
wśród wszystkich ofert.

Kapitalizacja polega na dopisywaniu przez
bank odsetek do kwoty lokaty klienta, co
powoduje ich przekształcenie w kapitał. W
związku z tym w następnym umownym
okresie odsetki będą naliczane od wyższej
kwoty

Po upływie terminu założonej lokaty (jeśli
klient nie wypłaci pieniędzy), bank pozostawia
oszczędności z niej wraz z naliczonymi
odsetkami na rachunku klienta – gdy lokata
jest lokatą nieodnawialną. W przypadku gdy
lokata jest odnawialna bank automatycznie po
upływie okresu jej trwania zakłada kolejną ze
zgromadzonych środków na taki sam okres.
Nazwa banku
Odsetki po
podatku
Odsetki przed
opodatkowaniem
Oprocentowanie
1. DnB Nord
Jedna Podwójna
NORDeLOKATA
121 PLN
150 PLN
6%
2. FM Bank
FM Lokata w PLN z
kapitalizacją
codzienną
113.25 PLN
139.25 PLN
5.57 %
3. GetinOnline
Lokata Codzienna
111.5 PLN
137.5 PLN
5.5 %
Nazwa banku
Odsetki po
podatku
Odsetki przed
opodatkowaniem
Oprocentowanie
1.MeritumBank
243 PLN
300 PLN
6%
2. GetinOnline
Lokata Codzienna
233 PLN
288 PLN
5.76%
3. IdeaBank
Lokata Idealna
233 PLN
288 PLN
5.76 %
Nazwa banku
Odsetki po
podatku
Odsetki przed
opodatkowaniem
Oprocentowanie
1.FM Bank
Lokata w PLN z
kapitalizacją
codzienną BANK
560 PLN
691 PLN
6.91 %
2. IdeaBank
LOKATA
IDEALNA
547 PLN
675 PLN
6.75 %
3.MeritumBank
Lokata Internetowa
z kapitalizacją
dzienną
544 PLN
672 PLN
6.72 %
Aby odpowiedzieć na pytanie „W jakim
banku najlepiej założyć konto
oszczędnościowe?” musimy
rozejrzeć się wśród wszystkich ofert i
wybrać taki bank, który oferuje nam
najwyższe odsetki lub zdecydować się
na złożenie swoich oszczędności na
lokacie bankowej, możliwie najwyżej
oprocentowanej i jak najdłuższy okres.







Wykonali:
Rejnhard Kamil
Góralczyk Dawid
Nierwiński Tomasz
Kołakowski Adam
Grabowski Cezary
Opiekun; Pani Teresa Pisiak