Transcript Bank

Realizacja projektu :
Paulina Kośla
Magdalena Marchewa
Marcin Rogulski
Kamil Szymaniak
Opiekun:
mgr Izabela Niemirska
Co badamy?
Celem naszego projektu jest przeprowadzenie badania
gdzie najlepiej i najkorzystniej dla nas ulokować swoje
pieniądze.
W prezentacji multimedialnej przedstawimy oferty
kilku, najpopularniejszych banków ,a na koniec
wybierzemy ten, na którym nasze pieniądze będą rosły
i przynosiły zyski.
ZAPRASZAMY!
Co to jest Bank?
 Bank –jest to instytucja finansowa zajmująca się
gromadzeniem, przechowywaniem i pożyczaniem
środków pieniężnych w zamiarze wypracowania zysku
oraz funkcjonowania jako instytucja zaufania
publicznego.
 Bank to samodzielne przedsiębiorstwo , które oferuje i
realizuje usługi w zakresie obrotu płatniczego,
finansowania, dokonywania wkładów pieniężnych oraz
czynności związanych z tymi usługami .
Źródło ; www.wikipedia.pl
Bank Centralny:
Bank centralny – jest instytucją publiczną, która w
imieniu państwa prowadzi politykę pieniężną.
Bank centralny sprawuje 4 zasadnicze funkcje:
1. Kontroluje ilość pieniądza w obiegu (podąż
pieniądza)
2. Jest matką banków
3. Prowadzi obsługę rządu
4. Ustala kurs waluty krajowej
Źródło; www.wikipedia.pl
Narodowy Bank Polski:
 Narodowy Bank Polski (NBP) –polski bank
centralny z siedzibą w Warszawie. Podstawowym
celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego
poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu
polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to
podstawowego celu NBP.
NBP przysługuje wyłączne prawo emitowania
znaków pieniężnych Rzeczpospolitej Polski.
Źródło; http://www.nbp.pl/
Badana próba
 Bank Millennium
Deutsche Bank
Bank PKO BP
Skarbonka
Przykładowy bank
 Bank Millennium jest ogólnopolskim,
uniwersalnym bankiem oferującym swoje usługi
wszystkim segmentom rynku poprzez sieć
oddziałów, sieci indywidualnych doradców i
bankowość elektroniczną. Twórcom i
akcjonariuszom Banku od początku przyświecała
idea stworzenia nowoczesnej instytucji
wykorzystującej najlepsze tradycje bankowości, z
powodzeniem konkurującej we wszystkich
segmentach rynku finansowego.
www.bankmillennium.pl
Historia:
Bank Millennium powstał w 1989 roku jest
więc rówieśnikiem polskiego wolnego
rynku i demokratycznych przemian
ustrojowych. Od początku prywatny,
korzystając z możliwości jakie stworzył
rynek kapitałowy, rozwijał się w iście
sprinterskim tempie dotrzymując kroku
swoim Klientom.
 „Dziś jesteśmy jedną z większych instytucji
finansowych w Polsce. Dzięki wiedzy i doświadczeniu
zdobytym na trudnym polskim rynku i zaangażowaniu
pracowników skutecznie realizujemy przyjętą strategię
rozwoju”. ①
 Bank stawia na profesjonalizm, otwartość na
potrzeby Klienta i nowe rozwiązania.
①– słowa prezesa banku Millenium
Lokata Millenet
Jest lokatą internetową o stałym
oprocentowaniu, która służy do gromadzenia środków
pieniężnych w PLN, a także w walutach obcych: USD i
EUR. Otwarcie Lokaty Millenet jest możliwe tylko
poprzez serwis bankowości internetowej Millenet dla
Mikrobiznesu. Jeśli jesteś osobą fizyczną prowadzącą
Działalność gospodarczą, która pragnie w aktywny
sposób lokować wolne środki na różne terminy, Lokata
Millenet jest stworzona dla Ciebie.
Tabela 1.
Oprocentowanie lokaty
Lokata Millenet W PLN
Na 1 rok
4,40 %
Na 2 lata
4,80 %
Na 3 lata
5,20 %
Na 5 lat
5,60 %
www.bankmillennium.pl
Oprocentowanie kredytu
kwota
oprocentowanie
Poniżej 150000
5,56%
Zadanie 1①
Pan Kowalski zaciągnął kredyt w banku na 60 000 złotych. Na rok
oprocentowanie kredytu jest równe 5,56 % ile odsetek zapłaci klient po roku ?
Dane;
60000zł- kwota kredytu
5,56% - oprocentowanie kredytu
Równanie;
60000*0,0556=3336
Odp. Klient po roku zapłaci 3336zł odsetek
① zadanie z działu „procenty z liczby”
Zadanie 2①
Kwotę 64000 zł postanowiono wpłacić na lokatę, bank zaoferował:
a. 12 miesięczna z oprocentowaniem rocznym 4,4 %
b. 24 mies. z oprocentowaniem rocznym 4,8%.
Która oferta jest korzystniejsza po 2 latach i o ile?
oferta a:
64000*1,044=66816
66816*1,044=69756  po dwóch latach
oferta b:
64000*o,o48=3072*2=6144kwota odsetek
64000+6144=70144po dwóch latach
Odp: Oferta b jest korzystniejsza o 388 zł
①zadanie z działu "procent z danej liczby"
.
Badana próba
Bank millennium
Deutsche Bank
PKO BP
Skarbonka
 Deutsche Bank jest jedną z wiodących, globalnych
instytucji finansowych świadczących między innymi
wysokiej klasy usługi bankowe w segmencie Klientów
indywidualnych oraz małych i średnich
przedsiębiorstw. Będąc liderem w dziedzinie usług
finansowych w Niemczech i w Europie, Deutsche Bank
systematycznie rozwija swoją działalność w Ameryce
Północnej, w Azji oraz na kluczowych rynkach
wschodzących. Bank oferuje profesjonalne
rozwiązania finansowe na całym świecie zatrudniając
ponad 100 000 Pracowników w ponad 74 krajach
Historia
Początkiem działalności Grupy Deutsche Bank w
polskim sektorze finansowym było powstanie w
1990 roku przedstawicielstwa, które od 1995 roku
działa jako Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie
 1 Lipca 2001 roku rozpoczął działalność Deutsche
Bank PBC S.A. - instytucja finansowa, która
powstała na bazie pionu bankowości prywatnej
Deutsche Bank Polska S.A. oraz Banku
Współpracy Regionalnej S.A. Głównym
akcjonariuszem Deutsche Bank PBC S.A. jest
niemiecki Deutsche Bank Privat- und
Geschaftskunden AG z siedzibą we Frankfurcie
nad Menem.
Oprocentowanie lokaty
Lokata
Oprocentowanie
Na 1 rok
4,25%
Na 2 lata
4,45%
Na 5 lata
5,25%
Oprocentowanie kredytu
kredyt
oprocentowanie
Poniżej 150000
5,92%
Zadanie4
Pani Natalia zaciągnęła kredyt w banku na 60000 złotych. Na rok
oprocentowanie kredytu jest równe 5,92%. Ile odsetek zapłaci Pani Natalia po
roku ?
60 000- kwota kredytu
5,92%- oprocentowanie kredytu
60000* 0,0592=3552
odp.; Po roku Pani Natalia będzie musiała zapłacić 3552zł odsetek.
zadanie z działu " procent z danej liczby"
Zadanie 5
Kwotę 64000 zł postanowiono wpłacić na lokatę, bank zaoferował:
a. 12 miesięczna z oprocentowaniem rocznym 4,25%
b. 24 mies. z oprocentowaniem rocznym 4,45%.
Która oferta jest korzystniejsza po 2 latach i o ile?
oferta a:
64000*1,0425=66720
66720*1,0425=69555,6  po dwóch latach
oferta b:
64000*1,0425=2848*2=5696 kwota odsetek
64000+5696=69696
Odp: Oferta b jest korzystniejsza o 140,40 zł.
Badana próba
Bank millennium
Deutsche Bank
PKO BP
Skarbonka
PKO BP to obok Pekao SA najbardziej znany polski bank
uniwersalny. Jest też największym polskim bankiem pod
względem różnych kryteriów (prowadzi np. najwięcej
rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych czy
depozytów, wydał do tej pory najwięcej kart płatniczych
wśród polskich banków).
W tej chwili bank dysponuje bardzo dużą siecią,
bo 1300 własnych placówek i ponad dwukrotnie
większą siecią agencji prowadzących
działalność w imieniu PKO BP na terenie
całego kraju oraz jedną placówką w Londynie.
PKO BP posiada również najwięcej
bankomatów w Polsce - jest to liczba około
1800 urządzeń. Dostęp do rachunków i innych
usług odbywa się również za pomocą Internetu
oraz telefonu.
Historia
 1992 -W statucie nadanym Bankowi przez Radę Ministrów oficjalnie pojawiła sie





nazwa Powszechna Kasa Oszczędności - Bank Państwowy, w skrócie PKO BP
12 kwietnia 2000 -przekształcenie Banku w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa
pod nazwą PKO Bank Polski Spółka Akcyjna
10 listopada 2004 -udany debiut giełdowy
10 grudnia 2007 -otwarcie w Londynie pierwszej zagranicznej placówki PKO BP
14 września 2008 -Zakończenie wdrażania w sieci Banku Zintegrowanego Systemu
Informatycznego O-ZSI
11 grudnia 2009 -Podwyższenie kapitału zakładowego z 1 000 000 000 zł do
1 250 000 000 zł w drodze emisji 250 000 000 akcji zwykłych z prawem poboru na
okaziciela serii D; Zmiana statutu Banku
Oprocentowanie lokaty
Oprocentowanie kredytu
Lokaty
kwota
oprocentowanie
Poniżej 150 000
5,96%
Oprocentowanie
Lokat
Na 1 rok
4,45%
Na 2 lata
4,65%
Na 5 lat
5,35%
Zadanie 6
Pani Małgosia zaciągnęła kredyt w banku na 60000 złoty. Na rok oprocentowanie
kredytu jest równe 5,96% ile odsetek zapłaci Pani Małgosia po roku ?
60000- pożyczył
5,96%- oprocentowanie kredytu
60000 * 0,0596=3576
odp.; Po roku Pani Małgosia będzie musiała zapłacić 3576 zł odsetek.
zadanie z działu "procent z danej liczby''
Zadanie 7
Kwotę 64000 zł postanowiono wpłacić na lokatę, bank zaoferował:
a. 12 miesięczna z oprocentowaniem rocznym 4,45%
b. 24 mies. z oprocentowaniem rocznym 4,65%.
Która oferta jest korzystniejsza po 2 latach i o ile?
oferta a:
64000*1,0445=66848
66848*1,0445=69822,7  po dwóch latach
oferta b:
64000*0,0465=2976*2=5952 kwota odsetek
64000+5952=69952 po 2 latach
69952-69822=129,3
Odp. : Oferta b jest korzystniejsza o 129,3 zł.
Badana próba
Bank millennium
Deutsche Bank
PKO BP
Skarbonka
SKARBONKA
Większość osób z rezerwą
podchodzi do oszczędzania
pieniędzy, kierując się raczej zasadą
"mam to wydam". Nie jest to dobre
podejście, gdyż w sytuacji kiedy
nagle potrzebujemy dodatkowych
pieniędzy na niespodziewany
wydatek jesteśmy zmuszeni do
zadłużenia się.
SKARBONKA
Skarbonka to
najprostsze
narzędzie do
gromadzenia
pieniędzy. Może to
być tradycyjna
świnka, może to
być słoik czy inny
pojemnik.
Skarbonka
Służy głównie do gromadzenia niewielkich sum. Jej
wadą jest całkowity brak ochrony przed inflacją oraz
łatwy dostęp do oszczędności, co dla osób o słabej woli
może stanowić nie lada wyzwanie. Zaletą jest prostota
(każdy ma w domu choćby słoik) i wygoda użycia.
Dodatkowo, jest to najlepszy sposób na nauczenie
małego dziecka oszczędzania.
①
① inflacja to proces polegający na ciągłym wzroście cen towarów i usług spowodowany zbyt dużą ilością pieniędzy na
rynku(pieniądz traci swoją wartość nabywczą)
Jest to najgorsza z
możliwych form
oszczędzania.
Chyba, że do naszej
skarbonki wkładamy
rosnącą na wartości
walutę. Ale niestety
wartość waluty może
tak samo rosnąć jak i
spaść.
Większość z nas
preferuje oszczędzanie
w przysłowiowej
skarpecie co jest bardzo
niekorzystne. Dlaczego?
Ano dlatego, że nasze
pieniądze nie pracują,
przez co i w żaden
sposób nie rosną.
Polska korzysta z
„skarpety”
Tylko co czwarty
Polak ma
jakiekolwiek
oszczędności i
najczęściej trzyma
je... w skarpecie wynika z badania
PBS DGA ①
① badania zostały przeprowadzone 28.02.2011. dla gazety „puls biznesu”
47% obywateli mających jakiekolwiek
oszczędności nie korzysta z żadnych form
inwestowania. Od lokat, funduszy
inwestycyjnych czy obligacji trzymamy się z
daleka – wolimy gotówkę.
Z badań wynika, że wiedza obywateli o
finansach jest porażająco niska,
inwestowanie to istna czarna magia.
①
① badania zostały przeprowadzone 28.02.2011. dla gazety „puls biznesu”
Zadanie 8
 Jaś wrzucił do swojej skarbonki 15 zł. Po dwóch
tygodniach potrzebował tych pieniędzy na bilet do
kina. Jak myślisz, czy zmieniła się kwota pieniędzy w
skarbonce?
 Odp.; Kwota pieniędzy Jasia nie zmieniła się i nie
zmieniłaby się nawet przebywając tam 2 lata, gdyż
pieniądze w skarbonce nie rosną.
Zadanie9
Kwotę 12000zł podzielono na cztery części. Jedną część
wpłacono do banku Millenium na lokatę pięcioletnią
oprocentowaną 4,75 %w skali roku. Drugą część
wpłacono do Deutsche Banku na lokatę pięcioletnią,
oprocentowaną 4,20% w skali roku. Trzecia część została
wpłacona do banku PKO na 5 lat na lokatę
oprocentowaną 4,6%, a czwartą wrzucono do skarbonki.
W tych trzech bankach od dopisanych odsetek został
pobrany podatek w wysokości 20%. Gdzie po roku
pieniądze urosły najbardziej, a gdzie kwota nie zmieniła
się wcale?
12000:4=3000
Bank Millenium:
3000*4,75%=142,5 *5= 712,5
712,5*20%=142,5
712,5-142,5=570
570+3000=3570
Deutsche Bank;
3000*4,2=126*5=630
630*20%=126
630-126=474
474+3000=3474
Bank PKO BP;
3000*4,6%=138*5=690
690*20%=138
690-138=552
552+3000=3552
Bank Millenium; 3570zł
Deutsche Bank; 3474zł
Bank PKO BP; 3552 zł
Skarbonka; 3000zł
Odp.; Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta Banku
Millenium.
Porównanie ofert banków
Bank Millenium; 3570zł + 570 zł
Deutsche Bank; 3474zł +474 zł
Bank PKO BP; 3552zł + 552 zł
Skarbonka; 3000zł + 0 zł
Odp. Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta Banku
Millenium.
Wnioski
Z naszych badań wynika, że kredyty najlepiej zaciągać
w banku Millennium , a swoje pieniądze najlepiej
ulokować w banku PKO BP
Nie trzymajcie swoich oszczędności w różnego rodzaju
skarbonkach czy skarpetach!!!
Wpłacajcie swoje pieniądze do banków, ponieważ tam
one urosną najbardziej i przyniosą korzyści!
Bibliografia
 M. Braun J. Lech Matematyka 2 Wydawnictwo GWO www.gwo.pl Gdańsk 2009
 J. Walczak U. Sawicka- Patrzałek Matematyka wokół nas www. wsip.pl
Warszawa 2008
 www.bankmillenium.pl
 https://www.deutsche-bank-pbc.pl/
 www.pkobp.pl/
Dziękujemy za uwagę 