Konto oszczędnościowe

Download Report

Transcript Konto oszczędnościowe

Konto
oszczędnościowe
Konto oszczędnościowe to rodzaj rachunku bankowego, który łączy w sobie
cechy zwykłego konta rozliczeniowego i charakterystyki lokaty bankowej.
Jedną z głównych cech tego produktu jest możliwość dokonywania wpłat i
wypłat w dowolnym momencie, nie musimy więc zamrażać swojego
kapitału. Kolejną niezwykle istotną cechą jest stosunkowo wysokie
oprocentowanie takiego rachunku, w szczególności gdy porównamy je do
bardzo nisko oprocentowanych rachunków bieżących.
Główne zalety kont oszczędnościowych:
• pewny i ściśle określony zysk
• przejrzystość oferty
• stosunkowo wysokie oprocentowanie
• możliwość dokonywania wpłat i wypłat w dowolnym momencie, zazwyczaj bez
utraty odsetek
• zazwyczaj brak opłat za prowadzenie rachunku
• brak konieczności określenia czasu utrzymywania pieniędzy na koncie
• naliczanie odsetek za każdy dzień utrzymywania pieniędzy na rachunku.
Podpisując umowę z bankiem określającą warunki otwarcia i
prowadzenia konta oszczędnościowego należy zwrócić uwagę
na kilka istotnych kwestii, które bardzo często pojawiają się w
tych dokumentach. Są to popularne praktyki banków, niestety
nie zawsze korzystne dla klientów.
Po pierwsze należy zwrócić uwagę na podane w umowie: rodzaj i stałość bądź zmienność
oprocentowania. Banki w swoich ofertach mogą jednak proponować oprocentowanie stałe
przez pewien okres czasu, np. gwarantowane oprocentowanie w wysokości 5% w skali roku
przez okres 6 miesięcy bez względu na sytuacje rynkową.
Kolejnym ważnym aspektem w umowach są konsekwencje związane z wypłacaniem swoich
środków z konta. Często pojawiają się pewne klauzule, które opisują konsekwencje
ponoszone przez klienta, który w nieregularny sposób dysponuje swoimi środkami.
Najczęściej związane są one z anulowaniem części zgromadzonych odsetek.
Częstotliwość kapitalizacji odsetek to bardzo ważny czynnik wpływający na nasza stopę zwrotu z
inwestycji. Wpływa on bezpośrednio na nasz przyszły zysk. Proszę zwrócić uwagę na różnice
między częstotliwością obliczania odsetek od kapitalizacji, czyli dopisywania ich do kwoty
pieniędzy na naszym koncie.
Gwarancja i Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Bankowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja, która gwarantuje depozyty
polskich banków. Realizuje także działalność pomocniczą w stosunku do
instytucji bankowych zagrożonych upadłością. Powstała na mocy ustawy o
Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 r.
Spełnia on kilkanaście istotnych funkcji w sektorze bankowym natomiast jeśli
chodzi o klientów zakładających konta oszczędnościowe to kluczowa jest
jego działalność gwarancyjna. BFG gwarantuje wszystkim deponentom
wypłaty swoich ulokowanych środków np. w sytuacji upadłości banku.
7 stycznia 2011 roku na biurko Marszałka Sejmu Rzeczpospopiltej Polski dotarł
projekt ustawy złożony przez posłów Platformy Obywatelskiej, który
planuje zwiększenie wartości środków objętych gwarancją do wysokości
równowartości w złotych 90 000 euro.
Lokaty i konta oszczędnościowe - co wybrać?
Jeśli chcemy bezpiecznie i zyskownie oszczędzać w banku to zazwyczaj wybór produktu oszczędnościowego ogranicza się do lokaty
bankowej oraz konta oszczędnościowego. Jeden i drugi sposób oszczędzania posiada swoje wady i zalety. Jednak
atrakcyjność poszczególnych form oszczędzania będzie zależeć w dużej mierze od naszych indywidualnych preferencji.
Zarówno lokaty jak i konta oszczędnościowe to produkty oferowane przez banki. Niemal wszystkie instytucje prowadzące
działalność bankową posiadają w swojej ofercie konta oszczędnościowe i lokaty. Podstawową cechą, która łączy obydwa
produkty to możliwość zarabiania na zdeponowanych oszczędnościach. Dzieje się tak, ponieważ konta oszczędnościowe i
lokaty posiadają oprocentowanie, które umożliwia dopisywanie odsetek.
Lokata bankowa inaczej nazywana depozytem terminowym jest zakładana na określony czas. Lokaty mogą być zakładane nawet na
jeden dzień, jednak najpowszechniejszymi depozytami dostępnymi na rynku są lokaty kwartale, półroczne oraz roczne.
Oprocentowanie lokat może osiągnąć poziom w granicach 7%w skali roku. Największą wadą lokaty bankowej jest problem
płynności środków. Wkładając raz oszczędności na lokatę, możemy je wyciągnąć dopiero po zakończeniu umowy. Istnieje
możliwość zerwania lokaty, jednak jest to uwarunkowane utratą odsetek i jest nieopłacalne.
Konto oszczędnościowe wychodzi naprzeciw problemowi zamrażania gotówki na lokacie i oferuje możliwość stałego dostępu do
oszczędności. Poza tym konto oszczędnościowe nie różni się zbytnio od standardowego rachunku osobistego. Osoby
korzystające z rachunku oszczędnościowego tak samo mogą przelewać pieniądze, wpłacać i wypłacać środki oraz dokonywać
płatności kartą debetową. Największą wadą są opłaty pobierane przez bank. Opłaty dotyczą m.in. przelewów do innych
banków oraz prowadzenia konta. Nie wszystkie banki pobierają takie opłaty. Także oprocentowanie jest niższe niż
oprocentowanie lokat. Dlatego, konto oszczędnościowe bardziej pozwala zachować realną wartość naszych oszczędności niż
zarobić.
Lokaty i konta oszczędnościowe to dość podobne produkty bankowe. Oba są oprocentowane i pozwalają bezpiecznie gromadzić
oszczędności. Różni ich przede wszystkim płynność oraz wysokość oprocentowanie. Jest to naturalne, ponieważ za większą
płynność środków musimy płacić niższym oprocentowaniem i na odwrót. Lokaty i konta oszczędnościowe na pewno znajdą
swoich zwolenników. Wszystko będzie zależeć od podejść danej osoby do takich kwestii jak oprocentowanie oraz dostępność
środków.