12 miesięcy

Download Report

Transcript 12 miesięcy

Slide 1


Slide 2

LOKATA TERMINOWA- jest to umowa między bankiem a klientem dotycząca
lokowania środków pieniężnych zawierana na czas określony. Bank zobowiązuje
się wypłacić kapitał wraz z odsetkami na koniec okresu umowy
KAPITALIZACJA ODSETEK – dopisywanie odsetek do kapitału.
ODSETKI- koszt pozyskania kapitałów klientów dla banku ( lub przychód
wynikający z udostępnienia przez bank kapitałów (np. kredytów). Różnica
pomiędzy odsetkami płaconymi a pobieranymi przez bank to dochód odsetkowy
netto, zwany również marżą odsetkową.
Wysokość odsetek zależy od:

• stopy procentowej (p),
• wielkości kapitału (k),
• czasu (t),
• liczby dni w roku (d).


Slide 3

OPROCENTOWANIE LOKATY- pewien określony procent wypłacany nam przez
bank za to, że trzymamy w nim oszczędności. Zakładając lokatę oddajemy swoje
oszczędności do dyspozycji banku na określony umową czas.
OPROCENTOWANIE STAŁE- wynagrodzenie za udostępnienie środków
finansowych, które obowiązuje niezmiennie przez cały okres trwania umowy; jest
stosowane przeważnie w przypadku lokat i kredytów krótkoterminowych
(do 12-u miesięcy).
OPROCENTOWANIE ZMIENNE - wynagrodzenie za udostępnienie środków
finansowych, którego wysokość może się zmieniać w czasie trwania umowy w
wyniku powstania okoliczności przewidzianych w umowie; oprocentowanie zmienne
stosuje się najczęściej w przypadku lokat i kredytów długoterminowych.
ROR- Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

KAŻDA Z GRUP WYKONUJĄCA PROJEKT
DYSPONUJE KWOTĄ 10 000 zł.


Slide 4

Nasz Bank stanowi przykład przedsiębiorstwa, które
maksymalnie wykorzystuje swoje atuty i stara się podnosić
efektywność i skuteczność swoich działań, tak aby
oferowane przezeń produkty i usługi były stale atrakcyjne dla
klientów.
Bank powstał w 1945 roku jako Gminna Kasa Spółdzielcza,
odpowiadając zapotrzebowaniu lokalnej społeczności na usługi
bankowe. Do głównych zadań Kasy należało wówczas
przyjmowanie wkładów i oszczędności oraz udzielanie kredytów.


Slide 5

Jest to lokata na okres 5 miesięcy, z oprocentowaniem stałym bądź zmiennym w
stosunku rocznym.
Dysponując środkami w wysokości 10 000 zł. oprocentowanie stałe będzie wynosiło
5,80%, czyli uzyskamy 196,93 złote w ciągu 5 miesięcy.
10 000 (zł) * 153 (dni) * 5,8%
-------------------------------------- = 243,12(zł)
365 (dni)

243,12 – 19% (podatek) = 196,93 (zł)


Slide 6

Jak obliczyć kwotę którą zyskamy w ciągu 12 miesięcy przy
oprocentowaniu stałym oraz zmiennym podanym poniżej w tabeli?
OPROCENTOWANIE STAŁE:

OPROCENTOWANIE ZMIENNE :

10.000 (zł) * 365 (dni) * 5,1 %
-------------------------------------- =510 (zł)
365 (dni)
510 – 19% (podatek) = 413,1 (zł)

10.000 (zł) * 365 (dni) * 4,3 %
-------------------------------------- =430 (zł)
365 (dni)
430 – 19% (podatek) = 348,3 (zł)

LOKATA 12 MIESIĘCZNA
Do 10 000 zł

od 10 000 zł do 30 000 zł

Od 30 000 zł do 50 000 zł

Pow. 50 000 zł włącznie

Zmienna

Stała

Zmienna

Stała

Zmienna

Stała

Zmienna

Stała

4,2 %

4,8 %

4,3 %

5,1 %

4,35 %

5,3 %

4,4 %

5,5 %


Slide 7

Rachunek oszczędnościowy PLUS umożliwia korzystanie w dowolnym momencie ze
zgromadzonych na nim środków pieniężnych, bez utraty odsetek.
Dzięki niemu zyskujemy :
• możliwość obsługi wszystkich funkcji rachunku przez internet ,
• wysokie oprocentowanie bez względu na okres zdeponowania środków pieniężnych na
rachunku,
• raz w miesiącu wypłata gotówkowa i przelew (wew. i zew.) za darmo, a za kolejne
płacimy 5 zł.
• odsetki są dopisywane do rachunku raz na kwartał.

10.000 (zł) * 91(dni) * 3,85 %
-------------------------------------- =95,98 (zł)
365 (dni)

95,98 - 19% (podatek)= 77,74 (zł)

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PLUS
Do 10 000 zł

od 10 000 zł do 30 000 zł

Od 30 000 zł do 50 000 zł

Pow. 50 000 zł włącznie

3,7 %

3,85 %

4,0 %

4,2 %


Slide 8

Jest to doliczanie odsetek do kapitału w stosunku rocznym. Możemy to obliczyć za
pomocą wzoru przedstawionego poniżej.

Kwota wpłacona + doliczone odsetki = kwota powiększona o odsetki
(-19% podatku)

KAPITALIZACJA ODSETEK
Doliczone odsetki z odliczonym Kwota powiększona o
podatkiem
odsetki

Lokata

Oprocentowanie

3 mies.

4,1 %

102,22- 19%=82,80

10 082,80

6 mies.

4,35 %

216,9-19%= 175,70

10 175,70

9 mies.

4,35 %

326,5- 19%= 264,50

10 264,50

12 mies.

5,1 %

510- 19%= 413,10

10 413,10


Slide 9

Na tym rachunku odsetki są naliczane raz na kwartał, dlatego też, zaprezentujemy
poniżej jak policzyć ile pieniędzy trafi na nasze konto po roku. Po czwartym kwartale
na naszym koncie będzie 10 316,16 zł.
PIERWSZY KWARTAŁ:
10 000 (zł) * 91(dni) * 3,85 %
-------------------------------------- -19% = 77,74(zł)
365 (dni)

TRZECI KWARTAŁ:

DRUGI KWARTAŁ:

10 077,74 (zł) * 91(dni) * 3,85 %
----------------------------------------- -19% =78,35 (zł)
365 (dni)

10 156,09 (zł) * 92(dni) * 3,85%
---------------------------------------- -19% = 79,83(zł)
365 (dni)

CZWARTY KWARTAŁ:

10 236,57 (zł) * 91(dni) * 3,85%
---------------------------------------- -19% = 79,59(zł)
365 (dni)


Slide 10

Dla osób, które zamierzają oszczędzać przez dłuższy czas, i mają
pewność, iż nie będą potrzebować gotówki, najlepiej będzie ulokować
pieniądze na lokacie bankowej (3,6,9,12 miesięcy lub lokata 5+).
Dla osób które chcą obracać gotówką proponujemy Rachunek
Oszczędnościowy Plus gdyż mogą one korzystać z pieniędzy w
każdym czasie, a jednocześnie zyskać oprocentowanie oszczędzając
na tym rachunku.

Wypłacając pieniądze z ROR Plus nie tracisz
odsetek, co dzieje się przy oszczędzaniu na
lokacie.


Slide 11

IDEA BANK
Idea Bank jest największym i jednym z najstarszych banków w Polsce. W
ostatnich latach, w warunkach rosnącej konkurencji i kryzysu finansowego
umocnił pozycję krajowego lidera, zajmując wiodącą pozycję w sprzedaży
kredytów, a jednocześnie stał się największym pod względem aktywów
bankiem Europy Środkowo-Wschodniej.
Idea Bank to bank uniwersalny. Obsługuje zarówno osoby fizyczne, małe i
średnie przedsiębiorstwa, jak i wielkie korporacje. Z danych Banku wynika,
że obecnie ma ponad 1200 własnych oddziałów, ponad 2400 własnych
bankomatów i prowadzi 6,15 mln rachunków.

IDEA
BANK


Slide 12

W jaki sposób mądrze zarządzać swoimi pieniędzmi?
Lepiej inwestować pieniądze w lokaty, czy może
konta oszczędnościowe?

Jeśli myślisz o ulokowaniu pieniędzy w banku i ograniczasz
wybór do lokaty i konta oszczędnościowego - to nie jest to trudne.
Jeżeli zamierzasz oszczędzać przez dłuższy czas i nie będziesz musiał
jutro lub za tydzień sięgać po te pieniądze, lokata bankowa wydaje się być
najlepszym rozwiązaniem dającym większe odsetki od rachunku
oszczędnościowego.
Natomiast konto oszczędnościowe może być dobrą propozycją przede
wszystkim dla tych, którzy chcą wypłacać zdeponowane pieniądze w
dowolnym momencie bez utraty odsetek.


Slide 13

KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE
PLUS
Konto Oszczędnościowe Plus łączy zalety lokaty i konta osobistego. Pozwala zarabiać
jak na lokacie, mając jednocześnie swobodę dysponowania pieniędzmi jak na koncie osobistym.
Korzyści:
-Oszczędzasz juz od pierwszej złotówki. (Oprocentowanie wynosi 3,90% w skali roku )
-Łatwy dostęp do pieniędzy w każdej chwili.
-Pierwsza wypłata w każdym miesiącu bez opłat
-Brak opłaty miesięcznej za prowadzenie Konta Oszczędnościowego Plus oraz za korzystanie z usług
bankowości elektronicznej.
-Wygoda i swobodny dostęp
ZYSK:
3,90% * 10 000 zł * 365 dni
-------------------------------------- = 390 zł
365 dni
390 zł – 19% podatku od kwoty = 315,9 zł

Nasz komentarz :
Wydaję się nam, że dobrym rozwiązaniem jest to, że bank nie wymaga posiadania rachunku osobistego do
założenia konta oszczędnościowego. Dodatkowo możemy wpłacać i wypłacać dowolną ilość
środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym bez utraty odsetek. Jedynym ograniczeniem jest
opłata naliczana przez bank od realizacji drugiej wypłaty z rachunku.


Slide 14

LOKATA 6+6
Lokata 6+6 przeznaczona jest dla Klientów, którzy
chcą ulokować swoje pieniądze w bezpieczny sposób
uzyskując przy tym gwarancję wysokiego oprocentowania.
Korzyści:
-Nie musisz się zastanawiać, czy ulokować swoje środki na dłużej, czy na krócej.
-Po upływie pierwszych 6 miesięcy trwania lokaty możesz zakończyć oszczędzanie i otrzymasz 4,10% w skali
roku. Jeżeli zechcesz oszczędzać przez kolejne 6 miesięcy, oprocentowanie Twojej lokaty wzrośnie
do 4,30% w skali roku.
-Pewny zysk
-Brak opłat za otwarcie, prowadzenie i likwidację lokaty.
ZYSK:
6 miesięcy:
4,10% * 10 000 * 182 dni
----------------------------------- = 204,4 zł
365 dni
204,4 zł – 19% podatku od kwoty = 165,6 zł

12 miesięcy:
4,30% * 10 000 * 365dni
------------------------------------ = 430 zł
365 dni
430 zł – 19% podatku od kwoty = 348,3 zł

Nasz komentarz:
Klient może zdecydować czy oszczędzać przez 6 czy też przez 12 miesięcy. Otrzymuje gwarancje pewnego
zysku od zaraz, niezależnie od tego czy zakończy oszczędzanie po 6 miesiącach, czy utrzyma swoje środki
przez cały okres oszczędzania. Naszym zdaniem jest to bardzo dobre rozwiązanie.


Slide 15

KWARTALNA KAPITALIZACJA
ODSETEK
Kapitalizacja odsetek- kwartalna - Kwotę 10 000zł deponujesz na lokacie 6+6 o oprocentowaniu 4,3% w skali
roku i kapitalizacji kwartalnej. Co kwartał bank będzie naliczał odsetki w wysokości 1,075% (4,3%:4) i
doliczał je - po pierwszym kwartale do ulokowanej przez ciebie kwoty, a po kolejnych - do kwoty
powiększonej o uzyskane w poprzednich kwartałach odsetki. W ten sposób zyskasz 353,8 zł odsetek.
Obliczenia :
10 000 zł * 4,3% * 91 dni
------------------------------------ = 107,2 zł
107,2 zł - 19% podatku = 86,8 zł
365 dni
10 086,8 zł * 4,3% * 91 dni
-------------------------------------- = 108,1 zł
365 dni

108,1 - 19% podatku = 87,6 zł

10 174,4 zł * 4,3% * 92 dni
-------------------------------------- = 110,2 zł
365 dni

110,2 – 19% podatku = 89,3 zł

10 263,7 zł * 4,3 * 92 dni
------------------------------------ = 111,2 zł
111,2 – 19% podatku = 90,1 zł
365 dni
86,8 + 87,6+ 89,3+ 90,1 = 353,8 (zł)


Slide 16

LOKATA NA 12 MIESIĘCY
Lokata terminowa na 12 miesięcy przeznaczona jest dla osób, które chcą ulokować swoje pieniądze w pewny
i bezpieczny sposób uzyskując przy tym atrakcyjne oprocentowanie.
Korzyści:
-Stałe i pewne oprocentowanie w całym okresie oszczędzania - 3,35% w skali roku.
-Wystarczy jedynie 1000 PLN, by otrzymać wysokie zyski.
-Brak opłat za otwarcie, prowadzenie i likwidację lokaty.
ZYSK:
3,35% * 10 000 zł * 365 dni
-------------------------------------- = 335 zł
365 dni
335 zł – 19% podatku od kwoty = 271,4 zł
Nasz komentarz:
Lokata ta jest dobra dla osób, które na dłuższy czas mają wolne środki i chcą je zainwestować. Plusem jest
to, że bank nie pobiera opłat za otwarcie, prowadzenie i likwidację lokaty. Dla wielu osób problemem będzie
fakt, że w okresie umownym nie wolno dokonywać żadnych wpłat i wypłat z rachunku lokaty. Dlatego ta
lokata jest dobra dla osób, które będą miały pewność, że podczas trwania lokaty nie będą potrzebowały
wpłaconych środków.


Slide 17


Slide 18

O nas:
Jesteśmy bankiem który powstał 1854r.
założony przez Jakuba Chmiela znanego
matematyka, stratega oraz ekonomisty
który posiadał wiele dóbr materialnych.
Obecnie bank posiada około 100 milionów
klientów (indywidualnych,
korporacyjnych, instytucjonalnych), w
ponad 50 państwach oraz zatrudniamy
około 200 tyś pracowników.
Głowna siedziba znajduję się w Polsce, w
Katowicach obok placu Wolności.


Slide 19

Fundamentem naszej strategii jest Zespół!

• Podstawą działania RP His-U jest budowa trwałych i
wartościowych relacji z klientami. Te same wartości
przenosimy na relacje z pracownikami.
• Przywiązujemy dużą wagę do tworzenia kultury
organizacyjnej opartej na uczciwości, szacunku i
otwartości. Istotne jest, aby pracownicy utożsamiali się z
wartościami Banku, jego misją i wizją oraz znali swoją
organizację, czuli się jej częścią.
• Jednym z priorytetów Banku jest dbałość i podnoszenie
kwalifikacji pracowników oraz ich rozwój zawodowy.


Slide 20

Korzyści lokat:


Slide 21

LOKATA 6-Miesięczna
Jest to lokata na okres 6 miesięcy, z oprocentowaniem stałym bądź
zmiennym w stosunku rocznym.
Dysponując środkami w wysokości 10 000 zł. oprocentowanie stałe
będzie wynosiło 4,00%, czyli uzyskamy 135,88 złote w ciągu 6
miesięcy.

10 000 (zł) x 153 (dni) x 4,00%
-------------------------------------- = 167,76(zł)
365 (dni)
167,76 – 19% (podatek) = 135,88 (zł)


Slide 22

LOKATA 12-Miesięczna
Jest to lokata na okres 12 miesięcy, z oprocentowaniem
stałym bądź zmiennym w stosunku rocznym.

Dysponując środkami w wysokości 10 000 zł.
oprocentowanie stałe będzie wynosiło 6,00%, czyli
uzyskamy 486.00 złote w ciągu 12 miesięcy.

10 000 (zł) x 365 (dni) x 6,00%
-------------------------------------- = 600.00 (zł)
365 (dni)

600.00 – 19% (podatek) = 486.00(zł)


Slide 23

Oprocentowanie:
Czas trwania

Kwota

Oprocentowanie

Lokata standardowa w PLN
6 miesięcy

od 10 000 zł

4,00%

12 miesięcy

od 10 000 zł

6,00%

Lokata standardowa w EUR

6 miesięcy

od 10 000 EUR

2,00%

12 miesięcy

od 10 000 EUR

2,50%

Lokata standardowa w USD
6 miesięcy

od 10 000 USD

2,00%

12 miesięcy

od 10 000 USD

2,50%

Oprocentowanie środków na rachunkach lokat
standardowych wypłacanych przed upływem okresu
umownego

dla lokat prowadzonych w PLN

0%

dla lokat prowadzonych w EUR

0%


Slide 24

Możliwość dodatkowej korzyści w postaci podwyższonego oprocentowania
środków na koncie. Wystarczy, że na Twoje konto osobiste będą regularnie
wpływały środki z tytułu wynagrodzenia (min. 2 000 zł w formie odrębnego
przelewu za co najmniej dwa miesiące w danym kwartale kalendarzowym).
NA CHMIELA jest szczególnie atrakcyjne dla osób, które posiadają Konto
w RP HIS-ie (prowadzone jako rachunek indywidualny) i jednocześnie
korzystają z systemu bankowości internetowej RP HIS BankOnLine:
• atrakcyjne oprocentowanie: teraz w ramach oferty Bonus na start 8,00% i
więcej
• szansa na bonus w postaci dodatkowego oprocentowania
•0 zł za otwarcie i prowadzenie konta.
• wpłaty i wypłaty bez utraty odsetek.
•bezpłatne przelewy przez internet.
•odsetki są dopisywane do rachunku raz na kwartał.

10.000 (zł) * 91(dni) * 8,00 %
-------------------------------------- =199,45 (zł)
365 (dni)

199,45 – 19% (podatek)= 161,55 (zł)


Slide 25

Jest to doliczanie odsetek do kapitału w stosunku rocznym.
Na tym rachunku odsetki są naliczane raz na kwartał, dlatego też,
zaprezentujemy poniżej jak policzyć ile pieniędzy trafi na nasze konto po
roku. Po czwartym kwartale na naszym koncie będzie 10 663,91 zł.
(Przy założeniu że zaokrąglamy wyniki oraz iż jest to rok przestępny)

10.000 (zł) * 91(dni) * 8,00 %
-------------------------------------365 (dni)

-19% = 199,45 (zł) -19% = 161,55 (zł) Pierwszy Kwartał

10.161,55 (zł) * 91(dni) * 8,00 %
-------------------------------------- -19% = 202,67 (zł) -19% = 164,17 (zł) Drugi Kwartał
365 (dni)
10.325,72 (zł) * 91(dni) * 8,00 %
-------------------------------------- -19% = 205,95 (zł) -19% = 166,82 (zł)
365 (dni)

Trzeci Kwartał

10.492,54 (zł) * 92(dni) * 8,00 %
-------------------------------------- -19% = 211,57 (zł) -19% = 171,37 (zł) Czwarty Kwartał
365 (dni)


Slide 26

PODSUMOWANIE
Wszyscy klienci którzy chcą oszczędzać gotówkę przez dłuższy
czas, i mają pewność, iż nie będą potrzebować gotówki,
proponujemy ulokować pieniądze na lokacie bankowej na (6
lub12 miesięcy ).
Zaletą naszego rachunku oszczędnościowego NA HMIELA to
duży zysk i bezpieczny sposób oszczędzania swoich pieniędzy.
Oszczędzamy i jednocześnie zarabiamy na wysokim
oprocentowaniu konta oszczędnościowego. Nasz bank zawsze
broni się przed inflacją i utratą wartości oszczędności naszych
klientów dzięki czemu nasi klienci mogą czuć się bezpieczni o
swoje oszczędności

Jeśli wypłacisz pieniądze z ROR-u NA
CHMIELA nie tracisz odsetek, co dzieje
się przy oszczędzaniu na lokacie.


Slide 27

Dodatkowe elementy, na które
powinieneś zwrócić uwagę
przy zakładaniu lokaty:
-ZERWANIE LOKATY
Sprawdź, na jakich warunkach możesz zerwać lokatę i wypłacić pieniądze oraz z jakimi konsekwencjami
ewentualnie możesz się spotkać. Najczęściej stosowana praktyka to utrata części lub nawet całości odsetek.
-OKRES, W KTÓRYM OBOWIĄZUJE PODANA STAWKA OPROCENTOWANIA
Jeżeli udało Ci się znaleźć korzystną dla siebie pod względem oprocentowania lokatę, sprawdź, jak długo
będą obowiązywały zaproponowane Ci warunki. Może bowiem zdarzyć się sytuacja, że wysokie
oprocentowanie będzie obowiązywało tylko przez dany okres czasu, a potem spadnie do standardowego
poziomu.
-KONTROLOWANIE OSZCZĘDNOŚCI
Co kilka miesięcy powinieneś sprawdzić, czy warunki, na których przechowujesz swoje pieniądze są takie,
jak myślałeś. Nawet jeżeli przeoczyłeś jakieś istotne fakty przy zakładaniu lokaty lub bank zmienił warunki w
trakcie jej trwania, to lepiej zorientować się po kilku miesiącach niż na koniec trwania lokaty – wtedy jest
jeszcze czas na reakcje i szukanie innych rozwiązań (negocjowanie z bankiem lub przeniesienie
oszczędności do innego banku).
-PODATEK
Pamiętaj, że zyski z oszczędności podlegają opodatkowaniu – kwota wypracowanych odsetek zostanie
pomniejszona o 19% (aktualnie obowiązująca stawka podatkowa).


Slide 28