Deák Attila előadása - Art

Download Report

Transcript Deák Attila előadása - Art

DEÁK ATTILA VEZETŐ MENEDZSER, TERÜLET ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI SZAKÉRTŐ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT KFT

FEJLESZTÉSPOLITIKA SZÁMSZERŰSÍTETT EREDMÉNYEI SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN

Támogatási érték (mFt) Időszak: 2002-2010 Támogatási forrás: mindegyik Forrás: TEIR, Támogatási alrendszer Érték Név Bács-Kiskun (3) Baranya (2) Békés (4) Borsod-Abaúj-Zemplén (5) Budapest (1) Csongrád (6) Fejér (7) Győr-Moson-Sopron (8) Hajdú-Bihar (9) Heves (10) Jász-Nagykun-Szolnok (16) Komárom-Esztergom (11) Nógrád (12) Pest (13) Somogy (14) Szabolcs-Szatmár-Bereg (15) Tolna (17) Vas (18) Veszprém (19) Zala (20) Összesen 163 116 176 960 144 298 284 391 1 471 245 339 840 244 922 241 271 362 477 112 237 183 419 70 789 83 868 229 101 144 747 345 965 65 131 95 597 92 879 180 469 5 032 721

Egy főre jutó támogatás (eFt) Időszak: 2002-2010 Támogatási forrás: mindegyik Forrás: TEIR, Támogatási alrendszer Név Bács-Kiskun (3) Baranya (2) Békés (4) Borsod-Abaúj-Zemplén (5) Budapest (1) Csongrád (6) Fejér (7) Győr-Moson-Sopron (8) Hajdú-Bihar (9) Heves (10) Jász-Nagykun-Szolnok (16) Komárom-Esztergom (11) Nógrád (12) Pest (13) Somogy (14) Szabolcs-Szatmár-Bereg (15) Tolna (17) Vas (18) Veszprém (19) Zala (20) Összesen Érték 296 434 362 376 867 792 568 556 648 342 435 223 380 208 427 580 259 356 247 606 8 961

Jóváhagyott költségigény (mFt) – BERUHÁZÁSOK VOLUMENE Időszak: 2002-2010 Támogatási forrás: mindegyik Forrás: TEIR, Támogatási alrendszer Név Bács-Kiskun (3) Baranya (2) Békés (4) Borsod-Abaúj-Zemplén (5)

Budapest (1)

Csongrád (6) Fejér (7) Győr-Moson-Sopron (8)

Hajdú-Bihar (9)

Heves (10) Jász-Nagykun-Szolnok (16) Komárom-Esztergom (11) Nógrád (12) Pest (13) Somogy (14) Szabolcs-Szatmár-Bereg (15) Tolna (17) Vas (18) Veszprém (19) Zala (20) Összesen Saját forrás 5 844 4 908 4 351 Bankhitel 1 564 96 572 Támogatás 163 116 Egyéb támogatás 2 380 Nem támogatási forrás 78 764 Összesen 176 960 144 298 3 186 3 486 65 908 66 377 8 715 368 284 391 8 470 149 101

18 376

5 121 6 846 3 919

5 752

5 405

1 448

62 167 98

3 128

1 380

1 477 434

339 840 244 922 241 271

362 477

112 237

664

90 253 46

7 300

2 866

290 488

79 425 59 461 58 781

106 042

61 193 251 667 251 056 219 085 451 045

1 788 411

424 539 311 648 304 115

484 699

183 081 4 970 1 229 183 419 4 240 81 769 275 626 3 723 6 488 9 295 6 699 6 374 3 456 3 525 5 986 6 014 125 766 132 541 623 2 247 1 383 41 1 058 41 164 16 341 70 789 83 868 229 101 144 747 345 965 65 131 95 597 92 879 180 469 5 038 911 4 645 9 910 1 320 2 725 4 738 783 3 447 2 382 1 770 64 699 48 550 52 087 115 502 72 121 109 579 29 238 47 053 62 034 53 854 1 687 326 127 839 152 893 355 840 228 539 468 039 98 649 150 680 163 322 242 270 6 933 043

Támogatás értékének összetétele (mFt) Időszak: 2004-2010 Támogatási forrás: mindegyik Forrás: TEIR, Támogatási alrendszer Név Szabolcs Szatmár-Bereg Hazai 25 261 Nemzeti Fejl. Terv 43 165 Előcsatlakozási Alapok 0 Új Magyarország Fejl. Terv 242 353 Összesen 310 778

Jóváhagyott költségek területi megoszlása Sz-Sz-B megyében (mFt) Időszak: 2002-2010 Támogatási forrás: mindegyik Forrás: TEIR, Támogatási alrendszer Név Baktalórántházai (4501) Csengeri (4502) Fehérgyarmati (4503) Ibrány-Nagyhalászi (4511) Saját forrás Kisvárdai (4504) Mátészalkai (4505) 264 139 127 485 765 442 Bankhitel 137 Támogatás 12 819 Egyéb támogatás 2 Nem támogatási forrás 6 395 Összesen 0 0 4 005 11 979 0 0 3 496 5 928 124 180 85 16 621 12 065 32 956 0 507 158 8 305 7 788 9 439 19 617 7 640 18 034 25 535 21 305 43 080 Nagykállói (4506) 331 7 16 398 0 7 317 24 052 Nyírbátori (4507) Nyíregyházai (4508) Tiszavasvári (4509) Vásárosnaményi (4510) Záhonyi (4512) Összesen 443 2 384 443 346 205 6 374 845 0 7 1 383 0 0 19 386 161 255 12 010 15 254 31 217 345 965 167 1 405 2 278 22 199 4 738 13 063 34 740 5 886 4 365 2 856 109 579 33 059 199 784 21 462 19 988 34 483 468 039

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjainak jóváhagyott költségigénye (mFt) Sz-Sz-B megye kistérségeiben Időszak: 2007-2010 Forrás: TEIR, Támogatási alrendszer adatai alapján saját szerkesztés Baktalórántházi Csengeri Fehérgyarmati Ibrány-Nagyhalászi Kisvárdai Mátészalkai Nagykállói Nyírbátori Nyíregyházai Tiszavasvári Vásárosnaményi Záhonyi Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megoszlás (%)

37 56 12 41 20 ÁROP 40 30 53 26 48 51 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EKOP 0 0 0 GOP 1 284 303 2 087 1 571 2 384 6 204 2 385 9 467 15 829 697 2 006 2 856 KEOP 261 109 64 2 875 951 17 145 380 275 13 686 145 7 595 27 KÖZOP 0 0 0 0 0 237 5 242 0 97 277 0 0 27 279 TÁMOP 546 111 190 289 506 1 075 579 313 3 815 266 112 163 TIOP 1 044 0 17 1 035 32 906 31 81 12 574 22 19 0 ROP 2 685 780 2 963 1 811 4 830 2 932 3 392 7 026 13 585 4 820 697 796

Összesen 5 860 1 333 5 374 7 607 8 751 28 550 12 049 17 199 156 822 5 962 10 470 31 141 Megoszlás (%) 2,0 0,5 1,8 2,6 3,0 9,8 4,1 5,9 53,9 2,0 3,6 10,7

454

0

0

0

47 073

16

43 513

15

130 035

45

7 965

3

15 761

5

46 317

16 291 118

KONTRA

„A rendszerváltás óta a területi különbségek növekedtek Magyarországon”

Kora-újkor 16-18. század

 16. század centrum-periféria kialakulása Európában, Magyarország Európa perifériája lesz  Török dúlások hatásai (kiemelten a településhálózatra)  Szabadságharcok bölcsője, Reformáció bölcsője  Óriási károkat szenved a térség, amely meghaladja teherbíró képességét, demográfiai mélypont  Nem tudja kihasználni az Alföld fénykoraként jegyzett 16-17. századi konjunktúrát  Nem jön létre egy kereskedelmi és agrárpotenciállal bíró mező városhálózat, amely nagyobb lélekszámú településeket tartalmaz (elaprózott maradt a településszerkezet) középvárosok hiánya jelenleg is  Alföldi út

19. század

Tartós lemaradás:

Jelentős megkésettséggel érnek el ide az ipari forradalom hatásai

Ipari forradalom elkerüli a megyét

Egészen az 1960-as évekig nem jön létre érdemi ipari potenciálja a megyének

20. század

Trianon máig ható sérüléseket okozott a megye számára:

Periféria perifériájává válik a térség

Hagyományos gazdasági közösségek, települési kapcsolatok széttöredeznek

Városhiányos térségek kialakulása

Akut válságövezetek jönnek létre a határmentén

1945 után

 Kései iparosítása, 1960-as években indul el  Részlegipar telepítése

1990 után

 Sérülékeny részlegipar összeomlása  A rendszerváltást követő gazdasági és társadalmi trauma itt mélyebb  Befektetési trendek, K+F+I elkerüli a térséget (tartós versenyhátrányok kialakulása)  A területi különbségek folyamatosan növekednek

Tapasztalatok, konklúziók……

 Egymásra épülő projektek, szinergikus hatások kiaknázása  Projekt szemlélet helyett integrált program szemlélet  Szervezeti háttér biztosítása a projekt utáni időszakra vonatkozóan (felelősök, kompetencia körök pontos lehatárolása)  A problémák ismerete tükrében, valós hozzáadott értékű projektek generálása  Széleskörű intézményesített összefogás, hálózat kialakítása, a szereplők között, egymásra épülő projekteken keresztül biztosítani a szinergiát  Interdiszciplináris jelleg biztosítása  Belső források, értékek feltérképezése és kommunikálása  Meglévő promóciós eszközök szoros integrálása  A projektek közötti átjárhatóság és integráció biztosítása  Fejlesztési területek integrálása

RÉGIÓMARKETING

Mi a régiómarketing?

 A régió és településmarketing terméke maga a földrajzi tér, az általa kínált adottságok, értékek, produktumok (területtermék)  A marketing szintetizáló, koordinációs eszköz, amely egységes arculat, imázs formájában pozícionálja és kommunikálja a régiót.  Egy régió versenyképességének, komparatív előnyeinek, vonzerejének feltárás, fejlesztése, kommunikálása  Szemlélet és magatartásformáló eszköz  Közösségi marketing  A hátrányok leküzdésére tett fejlesztéspolitikai kísérlet  Egy hatásos fegyver a periférikus térségek számára  Olyan problémákra tud reagálni, amelyekre a klasszikus területfejlesztési eszközrendszer nem

ESZKÖZRENDSZER A RÉGIÓMARKETING PROGRAM HATÁSÁRA LÉTREJÖVŐ EREDMÉNYEK

 Megyei szintű régiómarketing politika kibontakozásának indukálása, ehhez kapcsolódó feltételek megteremtése:          Humán erőforrás: Képzés Szervezeti feltételek: Régiómarketing iroda Stratégia, konkrét programok: Megyei marketing stratégia és akcióterv Adatbázisok, szakmai anyagok, megalapozó kutatások: Kataszter, trend elemzések Egységes brand és arculat Közösségi marketing eszközrendszer: Honlap, PR film, ajándéktárgy Marketing kampány lefolytatása Promóciós akciók lebonyolítása: Fesztivál/expo Termékvédjegy rendszer felépítése  Szemléletváltás a területfejlesztésben. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megye területfejlesztési eszközrendszerei sorába beillesztésre kerül a régió és településmarketing eszköz   Bemeneti csatorna Kimeneti csatorna  A térség gazdaság, turizmus és területfejlesztési szervezetei között egy egységes stratégiai szemlélet megalapozása, az együttműködés feltételeinek megteremtése  Pilot program

DEÁK ATTILA +36 42 508-357 +36 20/376-7647 [email protected]

www.szszbmfu.eu