Települési szintű egyedi szennyvízkezelési projektek

Download Report

Transcript Települési szintű egyedi szennyvízkezelési projektek

Települési szintű
egyedi szennyvízkezelési projektek
beruházási és üzemeltetési
tapasztalatai a Balaton régióban /2009-2013/
dr. Horváthné Labát Márta
projektmenedzser
Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
Energetikusok fóruma,
2014. május 14.
Kik?
Mit és miért?
Hogyan és milyen eredménnyel?
Merre tovább?
Balaton Fejlesztési Tanács
- köztestület • Az 1996. évi XXI., a területfejlesztésről és
területrendezésről szóló törvény alapján jött létre
• Illetékességi területe a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet
(BKÜ) 179 települése
• Elnökét a Kormány nevezi ki
• Szavazó tagjai (6+1 fő): a 3 érintett megye elnöke,
a 3 érintett megye közgyűlésének 1-1 képviselője
• Tanácskozási joggal rendelkezők: a BKÜ gazdasági
és társadalmi szereplőinek széles köre
Balaton Fejlesztési Tanács feladatai
- térségfejlesztési tanács • A régió érdekeinek képviselete
• Elősegíteni a régió versenyképes és fenntartható
gazdaságának kialakítását
• A „Balaton gazdájaként” ösztönözni a régióban a
fejlesztéseket, felkarolni az új ötleteket
• Folyamatosan figyelni a régió életének eseményeit,
változásait, és informálni a fejlesztésben érdekelteket
• Híd szerepet betöltve teret adni a régió fejlesztésében
részvevő szervezetek együttműködésének, párbeszédének
Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
• 2000. január 1-én alapította a BFT a
munkaszervezeti (operatív) feladatok ellátására
• 3 iroda (Siófok- központ, Keszthely és Balatonfüred
– területi képviseletek)
• 17 fő, zömében diplomás munkatárs (gazdaság,
turisztika, jog, környezetvédelem, szociológia,
térinformatika, statisztika)
• Többéves projektmegvalósítási és –menedzsment
tapasztalat hazai és nemzetközi támogatási
rendszerekben, pályázói és pályáztatói
tapasztalatok
A Balatoni Integrációs Nonprofit Kft. céljai
• 13 éve végzett sikeres tevékenységünket, szakmai
tapasztalatunkat felhasználva elősegíteni a régió
céljaihoz illeszkedő fejlesztések megvalósítását,
források szerzését, szakmai együttműködések
kialakítását
• A régióba hozni minden olyan szaktudást és anyagi
tőkét, mely hozzájárul a régió fejlesztéséhez
• A helyi értékekre építve új, innovatív lehetőségek
felkutatása és kiaknázása
• A Balaton megújulásának elősegítése
Rekreációs tó
Alapfeltétel a jó vízminőség
A klorofill-a koncentráció a Balaton medencéiben (forrás: KDT KÖFE)
Vízminőség javító programok
Forrás: DRV
Miért egyedi szennyvízkezelés?
• Balaton Törvény 2008. évi módosítása: azokon a
településeken, ahol megoldatlan a szennyvízkezelés, nem
adható ki új építési engedély
• Balatoni Kistelepülések Szennyvízkezelési Programja:
2018.12.31-ig meg kell valósítani
• Gazdaságos, anyagilag fenntartható és környezetvédelmi
szempontból is megfelelő szennyvízkezelési megoldás
településszintű kialakítása
Mi történt eddig?
• 2010-2011
Mintaprojekt keretében 139 berendezés telepítése 2
községben (Gétye, Nyim)
• 2011
Pályázati forrásból 155 berendezés telepítése 3
községben (Óbudavár, Balatoncsicsó, Dióskál)
2010: A mintaprojekt előkészítése
• NFGM-BFT megállapodás létrejötte (hazai forrás)
• Szakértői munkacsoport megalakítása (NFGM, KVVM,
felügyelőségek, ESZKE, BFT Kft)
• Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 23 településre
• Települések kiválasztása (tájékoztatókat követően önkéntes
jelentkezés)
• Nyim és Gétye TSZP-jének elkészítése
• Ingatlantulajdonosok összegyűjtése
Tapasztalat: az egyedi szennyvízkezelés még a szakemberek
körében sem eléggé ismert, a lakosság pedig végképp
tájékozatlan
Közbeszerzés és szerződéskötés
• Közbeszerzés 2010. február vége
• Kivitelezői szerződés megkötése: 2010. április közepe
Tapasztalat:
• Az elvárt műszaki tartalom pontos definiálása szükséges
• A kivitelezés erősen időjárásfüggő, ezt a megvalósítás
időtartamánál figyelembe kell venni
• Támogatott projekt esetén a finanszírozásnak
alkalmazkodnia kell a kistelepülések korlátozott anyagi
lehetőségeihez (magas támogatási %, előleg biztosítása,
szállítói finanszírozás)
2010-2011: A mintaprojekt kivitelezése
• I. ütem (bef.:2010.05.30.):
– Gétye 39 db berendezés tervezés-engedélyeztetés,
kivitelezés, monitoringkutak
– Nyim tervezés-engedélyeztetés
• II. ütem (bef.: 2011.05.30.):
Nyim 100 db berendezés kivitelezés, monitoringkutak
+ az első év üzemeltetése mindkét településen
2011: Pályázat lebonyolítása, kronológia
• kormánydöntés forrás biztosításáról (2010)
• február:
BFT döntés, a pályázati felhívás
meghirdetése, lakossági tájékoztatók
• március-április:
formai ellenőrzés, hiánypótlás
• április közepe:
BFT támogatási döntése
• május-július:
• augusztus közepe:
• augusztus-október:
együttes közbeszerzési eljárás
szerződéskötés
tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés
• november-december:
elszámolás, támogatás kifizetése
Pályázat főbb adatai
• 194 millió Ft támogatási keret
• 10 db beérkezett pályázat (rangsor, tartaléklista)
• Támogatott települések: Óbudavár, Balatoncsicsó, Dióskál
• Mindhárom támogatott település felszín alatti vizek
szempontjából fokozottan érzékeny területen van
• Karsztos illetve magas talajvízállású területek is előfordulnak
Projekt szereplői
Műszaki ellenőr
kivitelező(k)
tervező
zöldhatóság
önkormányzat
jegyző
projektmenedzser
Az eddig megvalósult projektek számokban
Figyelem: eltérő adottságokból fakadó eltérő műszaki tartalom és
költségek !!!
Település neve
Összköltség
[Ft]
Támogatási
arány
Berendezések
száma
Költség [Ft]/
berendezés
Gétye
48.238.750
100 %
39 db
1.236.891
Nyim
121.362.500
100 %
100 db
1.213.625
Óbudavár
20.018.750
90 %
17 db
1.177.574
Balatoncsicsó
113.847.475
90 %
85 db
1.339.382
Dióskál
77.129.605
90 %
53 db
1.455.276
összesen
380.597.080
-
294 db
1.294.548
A megvalósult projektek jelentősége
• A települések szennyvízproblémája megoldódott, az építési
engedélyek kiadása ismét lehetővé vált, a fejlődés
lehetősége megnyílt.
• Környezeti hatások pozitívak (felszín alatti vizek állapota
javul, globális felmelegedés hatásai tompíthatóak).
• A lakosság életkörülményei javultak.
• A lakosság környezettudatossága javul.
• Az egyedi szennyvízkezelő berendezések települési szintű
beépítésének és üzemeltetésének hazai gyakorlata
megalapozódott.
• A jövőbeni pályázatoknál a támogatási feltételrendszert
pontosabban lehet definiálni; illetve a várható problémák
nagy részére már van gyakorlati megoldásminta.
Témacsokor – beszéljük meg!
• Egyedi települési adottságok – TSZP – műszaki megoldások –
beruházási és üzemeltetési költségek összefüggése
• Ritkán használt ingatlanok kérdésköre
• Egyéni döntés eredménye, avagy a település számára nincs más
támogatott lehetőség – különbségek a lakos hozzáállásában
• A használó (is) felelős a berendezése működéséért – a helyes
használói magatartás kialakítása, folyamatos erősítése
• Üzemeltetési díj – mennyi és miért?
• Felelős üzemeltető – hol található?
Köszönöm figyelmüket!
dr. Horváthné Labát Márta
projektmenedzser
Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
8600 Siófok, Batthyány u. 1.
Tel./Fax: +36 84 317 002
e-mail: [email protected]
honlap: www.balatonregion.hu