Üdvözlés és nyitó előadás. - Magyar Vegyipari Szövetség

download report

Transcript Üdvözlés és nyitó előadás. - Magyar Vegyipari Szövetség

Vegyipari valóság
Klement Tibor
Director HSE, BorsodChem Zrt.
MAVESZ elnök
Eger, 2014. október 8.
Bevezetés
„Az igazi felfedezőúthoz nem más tájakra van szükség,
hanem új szemre.”
Marcel Proust
Vegyipari értékesítés megoszlása
A világ vegyipari értékesítése földrajzi megoszlásban
A világ vegyipari értékesítése 2012-ben 3.127 Mrd €
Az EU teljes értékesítése 17,8%.
Forrás: Cefic Chemdata International (2013)
* Rest of Europe magában foglalja: Svájc, Norvégia, Törökország, Oroszország, Ukrajna
** North American Free Trade Agreement
*** Rest of Asia nem tartalmazza Kínát és Japánt
Nem tartalmazza a gyógyszeripart
EU: EU27
EU megoszlása a globális
vegyipari piacon
1992 és 2012 között az EU értékesítése:
• 290 Mrd €-ról 558 Mrd €-ra nőt,
miközben
• Részesedése a világpiacon 35,2%-ról
17,8 %-ra csökkent
Forrás: Cefic Chemdata International (2013)
Vegyipari értékesítés megoszlása
Az EU vegyipar értékesítése
országonkénti megoszlásban
Az EU vegyipar kereskedelmi
mérlege
EU értékesítése 2012-ben 558 Mrd €
Forrás: Eurostat (Comext)
Forrás: Cefic Chemdata International (2013)
Nem tartalmazza a gyógyszeripart
EU: EU27
Tőkebefektetések
Tőkebefektetések régiónként
Forrás: Cefic Chemdata International (2013)
Nem tartalmazza a gyógyszeripart
EU: EU27
Tőkebefektetések az EU-ban
Energia intenzitás
Energia intenzitás jelentős csökkenése az elmúlt 20 évben
 Termelés 61%-os bővülése
 egységnyi termelésre jutó
energiafogyasztás 48,7%-kal
csökkent
Forrás: Cefic Chemdata International (2013), Eurostat
Üvegházhatású gázok alakulása
Üvegházhatású gáz (ÜHG) alakulása egységnyi energiafelhasználásra
és egységnyi termelésre
Üvegházhatású gáz
kibocsátás csökkenése:
 43 %-os ÜHG kibocsátás
csökkenés
egységnyi
energiafelhasználásra
 71 %-os ÜHG kibocsátás
csökkenés
egységnyi
termelésre
Forrás: Cefic Chemdata International (2013), Eurostat, Europen Envorenment Agency (EEA)
Műanyag hulladékok hasznosítása és újrafeldolgozása
Jó úton haladunk: a lerakóba ne kerüljön műanyag hulladék
Műanyag hulladékok hasznosítása és újrafeldolgozása 2006-2012
Forrás: Consultic
Műanyag hulladékok kezelése
Fogyasztóktól származó műanyag hulladékok kezelése
EU27+2
Forrás: Consultic
BorsodChem -–napjainkban
50 éve
BorsodChem
BVK FőbejáratFőbejárat
Műtrágya
MDI
Üzemgyár
Laboratórium
Laboratórium
PVC Üzem
Üzem építése
PVC
HSE – Arrows to Zero
Health
Safety
Environmental
NO
injury
NO
event
NO
emissions
Szennyvízkezelés
Szennyvízkezelési eljárások
 Technológiai szennyvizek
•
•
•
•
Szerves
Szervetlen
Kommunális
Csapadék
 Sós technológiai szennyvizek
kezelése
 Szennyezett területen kitermelt
szennyvizek kármentesítése
Specifikus előkezelés után tisztítás a
központi Szennyvíztisztító Üzemben
Tárolás, üzemi előkezelés, bepárlás,
visszanyert só újrahasznosítás
Specifikus tisztítási technológia
alkalmazása
Szennyvízkezelés
Fontosabb előkezelési eljárások
A BorsodChem Zrt. fontosabb szennyvíz előkezelő eljárásai
Üzem
Szennyvízkezelés
Berendezés/Alkalmazott eljárás
TDI
Szerves anyag átalakítás,
csökkentés
Kémiai oxidáció. A kezelés vas katalizátor (vas-klorid)
jelenlétében hidrogén-peroxid adagolással történik.
MDI
Szerves anyag csökkentés
A szerves anyagot anilinnel extrahálják ki.
VCM
Klórozott szénhidrogén
csökkentés
A klórozott szénhidrogéneket sztrippelő berendezéssel nyerik ki.
PVC
Klór
A lebegő anyag leválasztás hatékonyságának fokozására lamellás
szűrő berendezést telepítettek. További csökkentési lehetőség: a
Lebegő anyag csökkentés
szennyvizet vb. medencében előülepítik, majd dobszűrőkben
szűrik.
Vinil-klorid csökkentés
A vinil-kloridot sztrippelő berendezéssel nyerik ki.
Hg tartalom csökkentés
A szennyvizet hidrazinos kezelést követően szűrik.
Sólé szulfátmentesítése
SRS technológiával szulfátban gazdag sólét állítanak elő, majd
bepárlással nyerik a kristályos Na-szulfátot.
Szennyvízkezelés
Sós technológiai szennyvizek
Sós technológiai szennyvizek kezelése
Tárolás, üzemi előkezelés, bepárlás,
visszanyert só újrahasznosítás
Visszanyert
NaCl
Cl2
NaCl
Klór
gyártás
VCM, MDI, TDI
gyártás
NaOH
Sós víz
előkezelések
Sós víz
bepárlás és
kristályosítás
Nagytisztaságú
víz
Bepárlási maradék a SZVTÜ-be
Hűtőtorony
pótvíz
Szennyvízkezelés
TOC mentesítő
Sós szennyvíz szerves anyag tartalmának csökkentése:
 Extrahálás: anilinnel (kolonnában)
 Hőenergia megtakarítás
 Nem kell beoldani, visszatér a sólé körbe
HCl
Cl2
Na2SO3
oldat
sós
NaOH
oldat
Aktív
szén
Tárolás
szennyvíz
1. Savazás
2. Oxidáció
3. Szabad
Cl2 eltávolítás
4. Adszorpció
5. pH beállítása
Elektrolízis
kör
Szennyvízkezelés
A szennyvíztisztítás fejlődése
 2007: Iszapszárító telepítése
 2009: SBR rendszer építése a magas nitrogén
tartalmú szennyvizek tisztítására
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
Keletkező fölös iszap mennyiségének alakulása
30000
UASB
25000
Iszapreaktorok
szárítás
indítása
20000
SBR
rendszer
15000
10000
5000
0
1998
t/év
 2013: Biogáz tartály telepítése
Fajlagos energiafelhasználás alakulása
Villamos energia fajlagos
felhasználás
MWh/t
Gőz fajlagos felhasználás
GJ/t
1.000
0.800
0.600
0.400
0.200
0.000
MDI
TDI
2012
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0.000
MDI
TDI
2012
2013
2014.1.
félév
2013
2014.1.
félév
Környezetvédelem
Felszíni vízvédelem
Sajó ökológiai állapotfelmérése
Célunk, hogy az EU Víz Keretirányelv
törekvéseivel összhangban
biztosítsuk a Sajó jó ökológiai
állapotát.
Sajó bio-monitoring: a táplálékláncban
élő szervezetek vizsgálata
bevonatlakó kovaalga
zooplankton
makroszkopikus gerinctelenek
gerincesek
Környezetvédelem
Levegőtisztaság-védelem
Bio-monitoring: Zuzmótérképezés
A Társaság környezeti hatásainak analitikai vizsgálatain túl több bio-monitoring
felmérésben is részt vettünk.
2014-ben egy helyi non-profit szervezettel közösen (Zöld Akció Egyesület)
vizsgáltuk a BorsodChem környezetébe fellelhető zuzmó telepeket
(zuzmótérképezés).
•Mintavételi
pontok
Katasztrófavédelmi ellenőrzések számokban
2014
 Katasztrófavédelmi ellenőrzések:
•
2014.01-08 hó: 32 db (csak a helyi, megyei hatóság)
•
11 különböző, területileg illetékes kirendeltség által több egyéb más
ellenőrzés, eljárás (RID, ADR)
•
Jelentős adminisztrációs teher, munkaóra igény
Környezetvédelem
Környezetvédelmi bevallások
29
jelentés
5200 oldal
/ év
Környezetvédelem
Ügyintézési idő
 Ügyintézés
•
Az ügyintézési határidőket sok esetben a Felügyelőség nem tudja tartani
sok indokolatlan hiánypótlás
•
Ügyintéző váltás
határozatok kiadási ideje elhúzódik
•
Sok esetben korábban benyújtott dokumentumok újra bekérése
Javasolt az elektronikus irattár bevezetése, ahová az Ügyfél is
feltölthetné az adatokat.
•
Szóbeli
egyeztetésekről
nem
készül
emlékeztető
-
jelentős
mértékű
konzultációs díj ellenére sem
így fordulhat elő, hogy a kiadott határozatok nem egyszer
más előírásokat tartalmaznak mint ami a személyes egyeztetésen elhangzott.
Környezetvédelem
Ügyintézési idő
 Dokumentációk feldolgozása
•
elhúzódó ügyintézés
Pl: zajvédelmi intézkedési terv 2014.06.30-án leadva, reagálás nincs.
o A jövő évi gazdasági tervezés már folyamatban van – zajvédelmi feladatok
tervezése nehézkes, az előírás befolyásolhatja.
 A Felügyelőség jogászai által megszabott határidők egyes esetekben szakmai
szempontból nem betarthatók
• Pl: Zajvédelmi intézkedési terv benyújtása 30 nap. (Gyakorlatban 1 év, de ehhez
is 3 vezető magyar cég konzorciumára volt szükség.)
Környezetvédelem
Ügyintézési idő
 Országhatáron túli hulladékszállítás
•
Hosszadalmas engedélyeztetés (BC esetén több, mint 1 év)
•
Használt nemesfém (palládium) katalizátor hasznosítása országhatáron túli
engedély kérelem beadva: 2013.05.31
még nincs engedély
Környezetvédelem
Ügyintézési idő
 Szennyvíztisztítói kármentesítési monitoring engedélyeztetésének folyamata.
(minden egyes lépés igazgatási szolgáltatási díj megfizetését vonta maga után)
•
Tényfeltárási engedélyezési terv elbírálása
•
Tényfeltárási záródokumentáció elbírálása a szennyezett földtani közeg nagyságától függően
•
Tényfeltárási záródokumentáció elbírálása a szennyezett felszín alatti víz mennyiségétől függően
•
Kísérleti beavatkozási terv elbírálása (injektálás)
•
Injektáló kutak vízjogi létesítési engedélyezése
•
Injektáló kutak vízjogi üzemeltetési engedélyezése
•
Monitoring kutak vízjogi létesítési engedélyezése
•
Kísérleti beavatkozási terv záródokumentáció elbírálása
•
Kármentesítési monitoringot elrendelő határozat kiadása
•
Monitoring kutak vízjogi üzemeltetési engedélyezése
 JÖVŐ
•
Kármentesítési monitoring zárójelentés elbírálása
•
Tartós környezetkárosodás felülvizsgálata az ügyfél kérésére?
Jogszabályi környezet
•
•
•
•
•
•
Az adminisztrációs és bürokratikus terhek érzékelhető csökkentése
Vállalkozásbarát környezet
Az EU jogalkotásán alapuló szabályozási rendszer
• egészségvédelmi
• környezetvédelmi
• iparbiztonsági
Hatósági szakértők gyakorlati ismerete
Versenyhátrányt okozó környezet megszüntetése
Kiszámítható jogszabályi környezet és struktúra
Tudta Ön?
Elődeink nyomában
Híres kémikusok
Körtvélyes István (1931-2007)
Fertőszentmiklós
•
Vegyészmérnök.
•
Nehézipari Minisztérium nehézvegyipari főosztályának főmérnöke
•
1963-ban műszaki igazgató, 1979-80-ig vezérigazgató a Borsodi Vegyi Kombinátnál.
•
1972-ben a Magyar Kémikusok Egyesülete által adományozott Wartha Vince-díjjal,
1973-ban állami díjjal jutalmazták.
•
A PVC-gyártás fejlesztése megalapozásának elismert szaktekintélye és egyik
vezetője lett. Az olefinprogramban végzett munkásságát Eötvös Loránd-díjjal
ismerték el.
•
1981-89 között a vegyipar irányításáért felelős miniszterhelyettes.
•
A Veszprémi Vegyipari Egyetem címzetes egyetemi docense volt. A Magyar
Kémikusok Egyesületének több évtizeden keresztül volt elnökségi tagja. A Magyar
Vegyipari Szövetség alapításának aktív támogatója, akit a szövetség 2002-ben
életműve elismeréseként „A XXI. század magyar vegyiparáért” aranyéremmel
tüntetett ki.
Albert Einstein a lehetetlenről…
"Mindenki tudja, hogy bizonyos
dolgokat nem lehet megvalósítani,
mígnem jön valaki, aki erről nem
tud, és megvalósítja."
Köszönöm a figyelmet!
Kérjük, látogasson el honlapunkra:
www.borsodchem-group.com