Vade Tarihinde - Turkborsa.net

Download Report

Transcript Vade Tarihinde - Turkborsa.net

USD/TL Aracı KuruluşVarantları
TSKB Varantları
Mayıs 2011


Varant, alıcısına dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte
(Avrupa Tipi) veya belirli bir tarihe kadar (Amerikan Tipi) alma veya satma hakkı veren, bu hakkın
kaydi teslimat ya da nakti uzlaşı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası
aracını ifade eder.







İMKB 30 endeksinde yer alan hisse senedi
İMKB 30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla hisse senedinden oluşan sepet
Konvertibl döviz
Kıymetli maden
Emtia
Geçerliliği uluslararası alanda genel kabul görmüş endeksler gibi diğer varlık ve göstergeler
İşlem Görecek Varantların Özellikleri




Avrupa ve Amerikan tipi varantlar işlem görebilir
Hem alım (call) hem de satım (put) hakkı veren varantlar işlem görebilir.
Vadesi üç aydan az, beş yıldan fazla olamaz.
İtibari değerleri 1 kuruştan aşağı olamaz.
1
Varant – Tanım ve Mevzuat
21 Temmuz 2009 Salı günü resmi gazetede yayınlanan 27295 sayılı SPK “Aracı Kuruluş Varantlarının
Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği” ile aracı kuruluşlara
aşağıda tanımlanan dayanak varlıklar için varant ihraç etme yetkisi verilmiştir.
 TSKB 100,000 adet Alım ve 100,000 adet Satım varantı ihraç edecektir.
 1 adet varant 100 USD nominal değer taşıyacaktır.
 Vadesi 3 ay , kullanım fiyatı ise 3 ay vadeli forward kur seviyesi (ATM) olacaktır.
Varant İhracı KÜP’te (IMKB Kurumsal Ürünler Pazarı) gerçekleşecektir.
 Alım satım işlemleri KÜP’te (IMKB Kurumsal Ürünler Pazarı) gerçekleşecektir.
 Piyasa yapıcılığı, çoklu fiyat, sürekli müzayede yöntemi ile 9:50-12:30 ve 14:20-17:30 saatleri arasında
işlem görecektir.
 Varant İşlemleri sonucunda yatırımcı lehine oluşacak karlar %10 stopaja tabidir
 Piyasa yapıcı için minimum kotasyon miktarı 250 adet (25.000 USD) iken yatırımcı minimum 1 adet
varant alım satımı yapabilecektir
 TSKB Aracı Kuruluş Varantı Kap Açıklaması:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Bankamız tarafından ihraç edilecek, dayanak varlık konvertible döviz (USD/TL) olacak şekilde 3 ay vadeli 100.000 adet alım (call) aracı kuruluş varantı ve dayanak varlık
konvertible döviz (USD /TL) olacak şekilde 3 ay vadeli 100.000 adet satım (put) aracı kuruluş varantı Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınmıştır. Bu ihraçlardan dolayı
alınabilecek maksimum ekonomik pozisyon alım varantları için USD 10.000.000 ve satım varantları için USD 10.000.000 olacaktır.
T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. / TSKB [] 24.02.2011 17:10:47
2
TSKB Varantının Özellikleri
 Avrupa Tipi olacaktır.
Varantın fiyatı iki değerden oluşur.
İçsel Değer: Kullanım Fiyatı ile Dayanak Spot Fiyatı Arasındaki Fark
DEĞİŞKENLER
ALIM VARANTI
SATIM VARANTI
Kar
Zarar
Vadeye Kalan
Gün Sayısı
Zarar
Zarar
Volatilite
Kar
Kar
Faiz Oranları
Kar
Zarar
Spot Fiyat
3
Varantın Değerini Ne Belirler ?
Zaman Değeri: Aşağıdaki değişkenlere bağlıdır.
AVANTAJLAR
DEZAVANTAJLAR
Yatırımcı baştan sabit bir prim ödeyerek piyasa
koşullarına bağlı olarak sınırsız kar imkanı elde eder.
 Açığa satış imkanı yoktur.
 Yatırımcı varantı ihraç eden aracı kuruluşun
kredi riskine tabidir.
 Yüksek kaldıraç imkanı sağlar.
 Kısa ve orta vadeli yatırımların düşük işlem
komisyonu ile yapılmasını sağlar.
 Piyasa yapıcılığı sistemi sayesinde yatırımcılar
etkin fiyata kolaylıkla ulaşabilirler.
 Risk yönetim amaçlı kullanılabilir.
 IMKB KÜP Pazarında işlem göreceğinden yatırım
yapmak oldukça kolaydır.
4
Avantajlar ve Dezavantajlar
 Varant bir haktır, alıcısına alma veya satma hakkı
verir, yükümlülük getirmez, teminat gerektirmez.
Vade sonunda kullanılmazsa değersiz olarak
itfa olur ve yatırımcı ödediği primi kaybetmiş
olur.
Alım varantı, yatırımcısına belirli bir tarihte ilgili dayanak varlığı belirli bir fiyattan alma hakkı verir. Yatırımcının
alım yükümlülüğü yoktur.
İhraç Tarihi:
İşlem Miktarı:
Opsiyon Tipi:
Vade Tarihi:
Takas Tarihi:
29.04.2011
100 Lot ( 10.000 USD)
TakasYöntemi:
Spot USD/TL Fiyat:
Nakdi Takas
1.5170
USD/TRL Alım Varantı (Avrupa Tipi)
1.5410
Kullanım Fiyatı:
01.08.2011 (3 ay )
3.55 TL
Varant Fiyat :
04.08.2011 (Vadede T+3, Vadeye kadar T+2 ) Ödenen Toplam Tutar : 355 TL (T+2’de ödenir.)
KÜP Pazarında işlem gören 1.5410 Kullanım Fiyatlı Alım Varantının Fiyatı = 5.50 > 3.55
(5.50 – 3.55) * 100 lot = 195 TL
Müşteri vadeden önce pozisyondan çıkarsa 195 TL kar eder.
KÜP Pazarında işlem gören 1.5410 Kullanım Fiyatlı Alım Varantının Fiyatı = 2.80 < 3.55
(2.80 – 3.55) * 100 lot = -75 TL
Müşteri vadeden önce pozisyondan çıkarsa 75 TL zarar eder.
Vade Tarihinde :
Vade Tarihinde TCMB Döviz Satış Kuru : 1.6500
İhraççı varant sahibine spot ve kullanım fiyatı arasındaki fark olan 1.090 TL’yi öder. Yatırımcının net
kazancı 735 TL’dir.
Vade Tarihinde TCMB Döviz Satış Kuru : 1.4500
Hiç bir işlem gerçekleşmez, varant değersiz olarak son bulur. Müşterinin zararı sadece
varant için başta ödediği 355 TL ile sınırlı kalır.
5
TSKB Döviz Alım Varantı
Vadeden Önce :
Alım Varantı
Spot (USD/TL)
Uygulama Fiyatı
Vade
1 Adet Varant
Fiyat (TL)
1.5170
1.5410
01/08/2011
100 USD
3.55
Net
Kar/Zarar
(TL)
1.4000
-
-355
-355
1.4500
-
-355
-355
1.5000
-
-355
-355
1.5410
-
-355
-355
1.5500
90
-355
-265
1.5600
190
-355
-165
1.5700
290
-355
-65
1.5765
355
-355
0
1.5850
440
-355
85
1.5950
540
-355
185
1.6050
640
-355
285
1.6500
1.090
-355
735
1.7000
1,590
-355
1,235
1.7500
2,090
-355
1,735
Başabaş Noktası = (1.5765-1.5410) x 10.000 – 355 = 0
Kar (TL)
1.735
Kullanım
Fiyatı
USD/TL
0
1.5410
1.5765
1.7500
Başabaş
Noktası
-355
6
Vade Sonu Kar/Zarar Analiz
Alım Varantı
Vadede
Kar/Zarar Alım Varant
Dayanak Fiyatı
(TL)
Prim
Yatırımcının sermaye riski 355 TL’lik varant
primiyle sınırlı iken kar potansiyeli sınırsızdır.
Satım varantı, yatırımcısına belirli bir tarihte ilgili dayanak varlığı belirli bir fiyattan satma hakkı verir. Yatırımcının
satım yükümlülüğü yoktur.
İhraç Tarihi:
İşlem Miktarı:
Opsiyon Tipi:
Vade Tarihi:
Takas Tarihi:
TakasYöntemi:
Spot USD/TL Fiyat:
29.04.2011
100 Lot ( 10.000 USD)
Nakdi Takas
1.5170
USD/TRL Satım Varantı (Avrupa Tipi)
1.5410
Kullanım Fiyatı:
01.08.2011 (3 ay )
3.55 TL
Varant Fiyat :
04.08.2011 (Vadede T+3, Vadeye kadar T+2 ) Ödenen Toplam Tutar : 355 TL (T+2’de ödenir.)
KÜP Pazarında işlem gören 1.5410 Kullanım Fiyatlı Satım Varantının Fiyatı = 5.60 > 3.55
(5.60 – 3.55) * 100 lot = 205 TL
Müşteri vadeden önce pozisyondan çıkarsa 205 TL kar eder.
KÜP Pazarında işlem gören 1.5410 Kullanım Fiyatlı Satım Varantının Fiyatı = 2.90 < 3.55
(2.90 – 3.55) * 100 lot = -65 TL
Müşteri vadeden önce pozisyondan çıkarsa 65 TL zarar eder.
Vade Tarihinde :
Vade Tarihinde TCMB Döviz Satış Kuru : 1.4200
İhraççı varant sahibine spot ve kullanım fiyatı arasındaki fark olan 1.210 TL’yi öder. Yatırımcının net
kazancı 855 TL’dir.
Vade Tarihinde TCMB Döviz Satış Kuru : 1.6000
Hiç bir işlem gerçekleşmez, varant değersiz olarak son bulur. Müşterinin zararı sadece
varant için başta ödediği 355 TL ile sınırlı kalır.
7
TSKB Döviz Satım Varantı
Vadeden Önce :
Satım Varantı
Spot (USD/TL)
Uygulama Fiyatı
Vade
1 Adet Varant
Fiyat (TL)
1.5170
1.5410
01/08/2011
100 USD
3.55
Yatırımcının sermaye riski 355 TL’lik varant primiyle
sınırlı iken kar potansiyeli sınırsızdır.
Başabaş Noktası = (1.5410-1.5055) x 10.000 – 355 = 0
1.7500
-
-355
-355
1.7000
-
-355
-355
1.6500
-
-355
-355
1.6000
-
-355
-355
1.5410
-
-355
-355
1.5350
60
-355
-295
1.5250
160
-355
-195
1.5150
260
-355
-95
1.5100
310
-355
-45
1.5055
355
-355
0
1.5000
410
-355
55
1.4500
910
-355
555
1.4000
1,410
-355
1,055
1.3500
1,910
-355
1,555
Kar (TL)
1.555
Kullanım
Fiyatı
USD/TL
0
-355
8
1.3500
1.5055 1.5410
Başabaş
Noktası
Vade Sonu Kar/Zarar Analiz
Satım Varantı
Vadede
Kar/Zarar Alım Varant Net Kar/Zarar
Dayanak Fiyatı
(TL)
Prim
(TL)
9
İletişim Bilgilerimiz
Meclisi Mebusan Caddesi No: 81
Fındıklı 34427 Istanbul – Turkey
Email: [email protected]
Tel: +90 (212) 334 5118
Tel: +90 (212) 334 5115
Tel: +90 (212) 334 5109
Fax: +90 (212) 334 5234
Internet: www.tskb.com