Pay Piyasası

Download Report

Transcript Pay Piyasası

Borsa İstanbul A.Şnin Genel
Tanıtımı, Kariyer İmkanları ve
Öğrenci Eğitim Programı
Dr. Sibel K. BAYRAKTAR
Müdür Yardımcısı / İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Sermaye Piyasası
Orta ve uzun vadeli finansman ihtiyaçlarının
karşılanması amacıyla pay senedi, borçlanma araçları
ve benzeri menkul değerlerin alınıp satıldığı piyasadır.
01.01.2013
01
Mali Sisteme Bakış
Borsa Şirketlerinin Sektörel Dağılımı
Teknoloji
1,05%
Tarım,
Ormancılık,
Balıkçılık
0,01%
Türk Finans Sistemi*
Madencilik
1,44% İmalat Sanayi
26,64%
11%
3%
Elektrik Gaz, Su
0,80%
86%
İnşaat
2,76%
Finansal
Kurumlar
49,68%
Eğitim, Sağlık,
Spor Hizmetleri
0,98%
Kaynak: Borsa İstanbul
* Eylül 2012 itibariyle
Ulaştırma,
Telekomünikasy
on ve Depolama
11,38%
Toptan ve
Perakende
Ticaret, Turizm
Otelcilik
5,26%
Banks
Capital Market Institutions
Insurance Companies
Kaynak: BRSA
*Ekim 2012 itibariyle
01.01.2013
01
Sermaye Piyasası Kurumları
Sermaye Piyasası Kurulu
Merkezi Kayıt
Kuruluşu A.Ş.
Borsa İstanbul
Türkiye Sermaye
Piyasası Birliği
Takas ve Saklama
Bankası A.Ş.
Sermaye Piyasası
Lisanslama Sicil ve
Eğitim Kuruluşu A.Ş.
01.01.2013
01
Borsa
Alıcı ve satıcıların belli bir ortamda, belli saatlerde bir araya
gelerek, oluşan fiyatlar üzerinden belli kurallar
çerçevesinde
alım
satım
yaptıkları
örgütlenmiş
piyasalardır. Borsalar elektronik ortamda olabileceği gibi,
yatırımcıların fiziki olarak bir araya gelip işlem yaptıkları
mekanlar da olabilir.
01.01.2013
01
Borsaların Temel İşlevleri
• Likidite Sağlama
• Ekonomiye Kaynak Yaratma
• Sermaye Mülkiyetini Tabana Yayma
• Ekonominin Göstergesi Olma
• Uzun Vadeli Yatırımların Kısa Vadeli Tasarruflarla Finansmanı
• Menkul Kıymetlerle İlgili Bilgilere Kolay Ulaşma
• Sermayeye Hareketlilik Sağlama
• Güvence
• Sanayide Yapısal Değişikliği Kolaylaştırma
• Piyasada Tek Fiyat Oluşturma
01.01.2013
01
Borsa Çeşitleri
TARIM ÜRÜNLERİ (TAHIL-HUBUBAT)
KIYMETLİ MADENLER, HAMMADDE, MİNERAL BORSALARI
MENKUL KIYMETLER BORSALARI
TÜREV ÜRÜNLER BORSALARI Yapılandırılmış ürünler,
menkul kıymet, tahıl, maden, hizmet, elektrik vs. üzerine
01.01.2013
01
Türkiye’de Borsanın Tarihçesi
• 1854 GALATA BANKERLERİ
(Avrupa finans piyasalarında devlet
borçlanma senetlerinin satışı)
• 1866 DERSAADET TAHVİLAT BORSASI
(İlk organize piyasa)
• 1906 ESHAM VE TAHVİLAT BORSASI
(Pay piyasasının açılışı ve isim değişikliği)
• 1938 KAMBİYO, ESHAM VE TAHVİLAT BORSASI
(İsim değişikliği)
• 26.12.1985 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER
BORSASI FAALİYETE GEÇTİ.
• 05.04.2013 BORSA İSTANBUL FAALİYETE GEÇTİ.
01.01.2013
01
Borsa İstanbul’un Teşkilat Yapısı
01.01.2013
01
Menkul Kıymet
Ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı
temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel
gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan,
ibareleri aynı olan ve şartları SPK’ca belirlenen kıymetli
evraktır.
01.01.2013
01
Menkul Kıymetler
Ortaklık İfade Eden
Pay Senetleri
Borçluluk İfade Eden / Sabit Getirili
Kamu
Özel Sektör
• DIBS (Devlet Tahvili, Hazine Bonosu)
• Özel Sektör Tahvilleri
• TCMB Likidite Senetleri
• Finansman Bonosu
• Gelir Ortaklığı Senetleri
• Varlığa Dayalı Menkul
Kıymetler
• Gelire Endeksli Senetler
• Banka Bonusu
• Kira Sertifikaları
• Kira Sertifikaları
01.01.2013
01
Borsa İstanbul Piyasaları
Pay Piyasası
1986
Vadeli İşlem ve
Opsiyon Piyasası
2012
Borçlanma Araçları
Piyasası
1991
Yurt Dışı Sermaye
Piyasası Araçları
2007
01.01.2013
01
Pay Senedi
• Pay Senetleri;
•
•
•
•
Anonim ortaklıklar
tarafından çıkarılan,
Şirket sermayesine katılımı
temsil eden,
Yasal şekil şartlarına uygun
olarak düzenlenmiş kıymetli
evraklardır.
2015
Pay senetleri sahiplerine;
•
•
•
•
•
•
•
Ortaklık hakkı
Yönetime katılma (oy) hakkı
Kâr payı (temettü) ve temettü
avansı alma hakkı
Rüçhan hakkı (öncelikli yeni
pay alma hakkı)
Bedelsiz pay alma hakkı
Tasfiyeden pay alma hakkı
Bilgi edinme hakkı sağlar.
METİN KISMI
2005
2006
KPK
PAK
2
1
01.01.2013
01
Borçlanma Araçları
Borçlanma araçları vade sonuna kadar elde tutulmaları
halinde belirli bir getiriyi garanti ederler.
Tahvil : Devletin ve anonim ortaklıkların en az 1 yıl vadeyle
ödünç para bulmak amacıyla çıkardıkları borç senetleridir.
İhraç eden kuruluşların niteliğine göre kamu ve özel sektör
tahvilleri olarak ikiye ayrılırlar. Vade sonuna kadar elde
tutulmaları halinde belirli bir getiriyi garanti ederler.
Bono : Hazine veya Anonim Ortaklıklar tarafından vadesi 1
yıldan kısa süreli olarak çıkarılan ve iskontolu olarak işlem
gören borçlanma senetleridir. İhraççısına göre; Hazine
Bonosu, Finansman Bonosu veya Banka Bonosu olarak
adlandırılırlar.
01.01.2013
01
Vadeli İşlem ve Opsiyon
Vadeli İşlem Sözleşmeleri (Futures): Belirli bir vadede,
önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte dayanak varlığı
alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir.
Opsiyon Sözleşmeleri: Opsiyonu alan tarafa belirli bir
vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen
fiyat, miktar ve nitelikte dayanak varlığı alma veya satma
hakkı veren, satan tarafı ise dayanak varlığı almaya veya
satmaya yükümlü kılan sözleşmelerdir.
01.01.2013
01
Borsada İşlem Görmenin Faydaları
• Düşük maliyet
• Uzun vadeli finansman
• Marka bilinirliliği
• Stratejik ortak bulma fırsatı
• Geniş kitlelerle iletişim imkanı
• Şirketin piyasa fiyatını
belirleme
• Payların banka kredisi
için teminat olabilmesi
• Ortaklara kolay
“pay satışı” imkanı
•
•
•
•
•
•
Bankalar nezdinde
Müşteriler nezdinde
Tedarikçiler nezdinde
Çalışanlar nezdinde
Kamu kurumları nezdinde
Uluslararası platformda
•
•
•
•
Kurumsal Yönetim
Şeffaflık
Nitelikli işgücü
Kurumsal standartlara uyum
www.borsaistanbul.com
3
Halka Arzlar
Yıl
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Halka Arz
Sayısı
29
27
29
20
10
35
1
4
2
12
9
15
9
2
1
22
25
16
Halka Arz Hasılatı
(USD)
246.782.515
167.921.616
420.376.566
383.348.401
90.722.366
2.806.222.339
242.654
56.467.358
11.252.273
482.575.185
1.743.964.256
930.501.524
3.298.307.170
1.876.920.161
6.908.183
2.104.017.741
828.032.775
303.431.651
Yabancıların
Payı (%)
35,35
33,60
68,26
74,65
11,08
68,78
9,25
36,53
37,63
92,83
53,32
68,25
61,08
43,93
43,54
5,42
01.01.2013
01
Pay Piyasası Piyasa Değeri -2012
BORSA
1
NYSE Euronext (US)
2
(Milyon $)
% Değişim
14 085 944,1
19,4%
NASDAQ OMX
4 582 389,1
19,2%
3
Tokyo SE Group
3 478 831,5
4,6%
4
London SE Group
3 396 504,9
4,0%
5
NYSE Euronext (Europe)
2 832 188,5
15,8%
6
Hong Kong Exchanges
2 831 945,9
25,4%
7
Shanghai SE
2 547 203,8
8,1%
8
TMX Group
2 058 838,7
7,7%
9
Deutsche Börse
1 486 314,8
25,5%
10
Australian SE
1 386 874,0
15,7%
11
BSE India
1 263 335,5
25,4%
12
National Stock Exchange India
1 234 492,0
25,3%
13
SIX Swiss Exchange
1 233 438,9
13,2%
14
BM&FBOVESPA
1 227 447,0
-0,1%
15
Korea Exchange
1 179 419,5
18,4%
28
Borsa İstanbul
315 197,5
59,9%
01.01.2013
01
İşlem Gören Şirket Sayısı- 2012
BORSA
Şirket Sayısı
% Değişim
1
BSE India
5 191
1,5%
2
TMX Group
3 972
0,7%
3
BME Spanish Exchanges
3 200
-2,3%
4
London SE Group
2 767
-4,1%
5
NASDAQ OMX
2 577
-3,8%
6
NYSE Euronext (US)
2 339
1,3%
7
Tokyo SE Group
2 304
0,6%
8
Australian SE
2 056
-1,1%
9
Korea Exchange
1 784
-1,8%
10
National Stock Exchange India
1 665
1,5%
11
Hong Kong Exchanges
1 547
3,4%
12
Shenzhen SE
1 540
9,1%
13
Osaka SE
1 177
-4,2%
14
NYSE Euronext (Europe)
1 073
-3,5%
32
Borsa İstanbul
395
5,9%
01.01.2013
01
Pay Piyasası Toplam İşlem Hacmi - 2012
İşlem Hacmi
BORSA
1
NYSE Euronext (US)
2
(Milyon $)
% Değişim
13 442 719,6
-25,4%
NASDAQ OMX
9 784 206,2
-23,1%
3
Tokyo SE Group
3 463 094,8
-12,8%
4
Shanghai SE
2 598 805,4
-29,0%
5
Shenzhen SE
2 369 079,6
-16,5%
6
London SE Group
2 194 257,4
-22,7%
7
NYSE Euronext (Europe)
1 576 120,7
-26,1%
8
Korea Exchange
1 517 896,9
-25,2%
9
TMX Group
1 357 293,0
-12,0%
10
Deutsche Börse
1 275 949,4
-27,4%
11
Hong Kong Exchanges
Borsa İstanbul
1 106 068,5
357 779,2
-23,4%
-13,4%
20
01.01.2013
01
Borçlanma Araçları Piyasası & Pay Piyasası
Günlük Ortalama İşlem Hacmi (Milyon ABD Doları)
16000
14000
12000
10000
PP
8000
BAP
6000
4000
2000
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
* 2012 yılı verileri 30.11.2012 itibarıyladır.
01.01.2013
01
Pay Piyasası İşlem Sistemi
Pano Sistemi
İlk İşlem (3 Ocak 1986)
Elektronik Alım-Satım
Sistemi
ExAPI
İlk Bilgisayarlı İşlem
ExAPI Üzerinden İlk İşlem
(3 Aralık 1993)
(06 Aralık 2001)
01.01.2013
01
Pay Piyasası Seans Salonu
01.01.2013
01
Pay Piyasası İşleyiş
Aracı Kuruluş
Yatırımcı
Şahsen
(Seans
Odası)
Internet
Telefon
Saklama
Kaydi Sistem
Merkezi Kayıt
Kuruluşu
Para ve
Kıymet Takası
(T+2)
Takasbank
Merkez Müşteri
Temsilcisi
Üye
Temsilcisi
(Broker)
ExAPI
% 96
%90
%10
%4
Borsa
İstanbul
İMKB
01.01.2013
01
Pay Piyasası Seans Saatleri
1. Seans
Açılış Seansı
09:30-12:30
09:30-09:50
Emir Toplama
09:30-09:45
Açılış Fiyatlarının Belirlenmesi
09:45-09:50
Piyasa Yapıcı-İlk Kotasyon Girişi
09:45-09:49
Sistem-Otomatik İlk Kotasyon Atama
09:49
Sürekli Müzayede (SM) ve Piyasa Yapıcılı SM
Yöntemi
09:50-12:30
Tek Fiyat Seansı
09:50-12:30
Emir Toplama
09:50-12:25
Tek Fiyatın Belirlenmesi
12:25 - 12:30
2. Seans
Açılış Seansı
14:00-17:40
14:00-14:15
Emir Toplama
14:00-14:10
Açılış Fiyatlarının Belirlenmesi
14:10-14:15
Piyasa Yapıcı-İlk Kotasyon Girişi
14:10-14:14
Sistem-Otomatik İlk Kotasyon Atama
14:14
Sürekli Müzayede (SM) ve Piyasa Yapıcılı SM
Yöntemi
14:15-17:30
Kapanış Seansı
17:30-17:40
Emir Aktarımı
17:30-17:33
Emir Toplama
17:33-17:36
Kapanış Fiyatlarının Belirlenmesi
17:36-17:38
Kapanış Fiyatından İşlemler
17:38-17:40
Tek Fiyat Seansı
14:15-17:33
Emir Toplama
Tek Fiyatın Belirlenmesi
Tek Fiyattan İşlemler
14:15-17:30
17:30-17:33
Gözaltı Pazarı
14:00 - 17:40
Açılış Seansı
14:00-14:15
Emir Toplama
Açılış Fiyatlarının Belirlenmesi
Tek Fiyat Seansı
Emir Toplama
Tek Fiyatın Belirlenmesi
Tek Fiyattan İşlemler
Toptan Satışlar Pazarı
Resmi Müzayede İşlemleri
Birincil Piyasa İşlemleri
14:00-14:10
14:10-14:15
14:15-17:33
14:15-17:30
17:30-17:33
17:38-17:40
10:30 – 12:00
17:38-17:40
01.01.2013
01
Pay Piyasası
 99 ARACI KURUM
 PAY PİYASASINDA İŞLEM GÖREN MENKUL KIYMET (398)
 ULUSAL PAZAR (234)
 2. ULUSAL PAZAR (77)
 KURUMSAL ÜRÜNLER PAZARI (67)
 Borsa Yatırım Fonları (17)
 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları (17)
 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (27)
 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları (6)
 GÖZALTI PAZARI (20)
 GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (11)
01.01.2013
01
Pay Piyasasında İşlem Gören Menkul Kıymetler
Paylar
• Anonim ortaklıkların ihraç ettikleri, anonim ortaklık sermaye payını temsil
eden kıymetli evrak niteliğine sahip senettir.
• Hak & Yükümlülükler
Rüçhan Hakkı
Kuponları
• Ortaklıkların bedelli sermaye artırımlarına mevcut ortakların öncelikle
katılma hakkıdır. Hak “Yeni Pay Alma Kuponları” nın teslimi karşılığında ve
pay ibrazına gerek kalmaksızın kullanılır.
Borsa Yatırım
Fonları
• Bir endeksi baz alan, baz aldığı endeksin performansını yatırımcılara
yansıtmayı amaçlayan ve katılma belgeleri borsalarda işlem gören yatırım
fonlandır.
Varantlar &
Sertifikalar
• Elinde bulunduran kişiye, dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden
belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya
satma hakkı veren ve bu hakkın kaydi teslimat ya da nakit uzlaşı ile
kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası araçlarıdır.
01.01.2013
01
En Çok İşlem Gören Paylar - 2012
Toplam İşlem Hacmi 623 Milyar TL
GARAN, 80.55 , 13%
ISCTR, 52.38 , 8%
HALKB, 30.28 , 5%
DİĞER, 320.00 , 51%
VAKBN,
29.92 ,
5%
AKBNK, 27.11
, 4%
YKBNK, 25.59 , 4%
THYAO, 19.25 , 3%
EREGL, 10.75
, 2%
EKGYO, 15.50 , 3%
NETAS, 11.98 , 2%
01.01.2013
01
Pay Piyasası İşlem Hacminde İlk 10 Üye - 2012
TOPLAM İŞLEM HACMİ 1,246 MİLYAR TL.
İŞ, 95 , 8%
YKY, 87 , 7%
GARANTİ, 86 , 7%
FİNANS, 56 , 4%
DİĞER, 654 , 52%
MEKSA, 48 , 4%
TERA, 47 , 4%
TEB, 46 , 4%
GEDİK, 44 , 4%
DENİZ, 41 , 3%
AK, 43 , 3%
01.01.2013
01
Endeks
Bir veya daha fazla değişkenin hareketlerinden ibaret olan
oransal değişimi ölçmeye yarayan bir göstergedir. Pay
piyasası endeksleri, endeks kapsamındaki payların fiyatlarını
baz alarak piyasa performansı hakkında genel bilgi verir.
01.01.2013
01
Ana Endeksler
ENDEKS
BIST 100
BAŞLANGIÇ TARİHİ
02.01.1986
BIST SINAİ
31.12.1990
BIST MALİ
31.12.1990
BIST 30
27.12.1996
BIST TÜM
27.12.1996
BIST MENKUL KIYM. Y.O.
27.12.1996
BIST İKİNCİ ULUSAL
27.12.1996
BIST 50
28.12.1999
BIST KURUMSAL YÖNETİM
29.08.2007
BIST ŞEHİR ENDEKSLERİ
31.12.2008
BIST 10 BANKA
31.12.2009
01.01.2013
01
www.bilincliyatirimci.org
01.01.2013
01
Hangi Kurumlarda Çalışabilirsiniz
Lisans
Belgesi
Aranır
Yatırımcı İlişkileri
Müşteri Temsilcisi
Sermaye
Piyasası
Müfettiş
Yatırım Danışmanı
Yönetici, müdür, vb
Portföy Yöneticisi
Değerleme Uzmanı
Derecelendirme Uzmanı
Bağımsız Denetçi
01.01.2013
01
Sermaye Piyasasında Lisanslama








Temel Düzey
İleri Düzey
Türev Araçlar
Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı
Konut Değerleme Uzmanlığı
Kredi Derecelendirme Uzmanlığı
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Uzmanlığı
01.01.2013
01
Lisanslama Sınav Konuları
Türev Araçlar
Genel Ekonomi ve Mali Sistem
Sermaye Piy. Mevzuatı İlgili Mevzuat
ve Etik Kurallar
Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye
Piyasası Araçları
TÜREV ARAÇLAR
MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ
Genel Ekonomi
Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye
Piyasası Araçları
Pay Piyasaları
İlgili Vergi Mevzuatı
Borçlanma Araçları Piyasaları
Diğer Teşkilatlanmış Piyasa ve
Borsalar
Temel Finans Matematiği Değerleme
Yön. Muh. Ve Mali Analiz
Takas Operasyon İşlemleri
Vadeli İşlem ve Opsiyon
Piyasalarının İşleyişi
Türev Araçlar
İlgili Vergi Mevzuatı
Sermaye Piy. Mevzuatı İlgili Mevzuat,
Ticaret ve Borçlar Hukuku
Türev Araçlarla Arbitraj ve Korunma
Muhasebe ve Takas
Operasyon İşlemleri
İleri Düzey
Genel Ekonomi ve Mali Sistem
TÜREV ARAÇLAR
MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ
Temel Düzey
Sermaye Piy. Mevzuatı İlgili Mevzuat,
Ticaret ve Borçlar Hukuku
Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye
Piyasası Araçları
Ulusal ve Uluslararası Piyasalar
İlgili Vergi Mevzuatı
Finansal Yönetim
Muhasebe ve Etik Kurallar
Analiz Yöntemleri
TÜREV ARAÇLAR MUH.
VE OPER. SORUMLUSU
01.01.2013
01
Lisansların Dağılımı
Lisans Adı (Şubat 2012)
Hak Kazanılan Lisans Sayısı
Aracılık ve Kurumsal Yatırım İle İlgili Lisanslar
41.233
84,68%
SPF Temel Düzey Lisansı
19.536
40,12%
SPF İleri Düzey Lisansı
7.298
14,99%
Takas Ve Operasyon İşlemleri Lisansı
6.736
13,83%
Türev Araçlar Lisansı
3.294
6,77%
Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı
2.155
4,43%
847
1,74%
1.367
2,81%
Türev Araçlar Muhasebe Ve Operasyon Sorumlusu Lisansı
Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisansı
Derecelendirme Faaliyetleri İle İlgili Lisanslar
1.939
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı
Kredi Derecelendirme Uzmanlığı
1.043
2,14%
896
1,84%
Değerleme Faaliyetleri İle İlgili Lisanslar
2.964
Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı
Konut Değerleme Uzmanlığı
5,44%
316
0,65%
2.554
Toplam
6,08%
2.648
Bağımsız Denetim İle İlgili Lisanslar
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı
3,98%
5,24%
2.554
5,25%
48.690
100,00%
01.01.2013
01
Kazanılan Tüm Lisans Belgelerinin Coğrafi Dağılımı
01.01.2013
01
Borsa İstanbul Öğrenci Eğitim Programı
Programa kimler kabul edilmektedir?
• 4 yıllık üniversite ve 4 yıllık yüksek okulların ilgili
bölümlerinin son sınıf öğrencileri,
• Yüksek lisans öğrencileri,
• Doktora öğrencileri,
01.01.2013
01
Borsa İstanbul Öğrenci Eğitim Programı
Programa Kabul Edilen Bölümler hangileridir?
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin tüm bölümleri,
• İşletme
• İktisat
• Hukuk
• Siyasal Bilgiler
• Endüstri Mühendisliği
• İşletme Mühendisliği
• İstatistik
• Bankacılık ve Finans
• Matematik
• Aktüerya
• Yönetim ve Bilişim Sistemleri bölümleri
01.01.2013
01
Borsa İstanbul Öğrenci Eğitim Programı
Programa nasıl başvuru yapılabilir?
Başvurular yılda 2 kere olmak üzere internet üzerinden
kabul edilmektedir. Kura yöntemiyle kayıt
yapılmaktadır. Başvuru tarihi 27-28 Mayıs 2013.
Program Süresi :
UÖEP, başlangıç günü Pazartesi, bitiş günü ise Cuma
olup süresi 10 işgünüdür.
Bir yılda yaklaşık 25 dönem program yapılmakta
ortalama 600 öğrenci bu programa katılmaktadır.
Detaylı bilgi için:
(http://www.borsaistanbul.com)
01.01.2013
01
Borsa İstanbul Öğrenci Eğitim Programı
Katılımcılara Sağlanan İmkanlar
•Her iş günü için yemek çeki verilmektedir.
•Servislerden servis kontenjanı elverdiği ölçüde
yararlanabilme imkanı verilmektedir.
•Katılımcılara program sonunda Katılım Belgesi verilmektedir.
•Programa katılanlara herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.
01.01.2013
01
Borsa İstanbul Personel Yapısı
TOPLAM PERSONEL : 573
UNVAN GRUPLARINA GÖRE ÇALIŞAN SAYISI
27
5%
8
1%
85
15%
ÜST YÖNETİM MENSUBU
PERSONEL
YÖNETİCİ PERSONEL
187
33%
UZMAN PERSONEL VE DENGİ
PERSONEL
DANIŞMAN
26
4%
240
42%
SERVİS PERSONELİ
YARDIMCI HİZMET PERSONELİ
01.01.2013
01
Borsa Personeli Öğrenim Düzeyi
EĞİTİM DÜZEYİ
ÖNLİSANS
6.3%
İ.Ö İ.Ö 2.KADEME
0.9%
1.KADEM
DOKTORA
E
5.9%
1.5%
LİSE
13.7%
YÜKSEK LİSANS
34.9%
LİSANS
36.8%
ERKEK
KADIN
DOKTORA
24
3
YÜKSEK LİSANS
110
50
LİSANS
107
62
ÖNLİSANS
19
10
LİSE
55
8
İ.Ö 1.KADEME
5
2
İ.Ö 2.KADEME
4
0
%71
%29
Erkek
Kadın
01.01.2013
01
Nasıl Borsa İstanbul Uzmanı Olunur?
01.01.2013
01
Uzman Personel Giriş Sınavına Katılım Koşulları
35 yaşını doldurmamış olmak,
4 yıl süreli yüksek öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
Giriş sürecinde gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek,
beyanda bulunmamak,
İstenen asgari yabancı dil seviyesine uygun Borsa’ca kabul
edilen geçerli bir belge ibraz etmek
 Son sınav:
• KPDS: B (80),
• TOEFL: 550,
• TOEFL IBT: 79,
• IELTS 6,5
 Son Sınavda KPSS1 (85), ALES (80), GMAT (620) veya GRE (157)
önkoşulu arandı.
01.01.2013
01
Borsa İstanbul’a İş Başvurusu
• Borsa İstanbul İnternet Sitesi (www. borsaistanbul.com)
• Türkiye İş Kurumu İnternet Sitesi
• Ülke genelinde yayımlanan gazetelerin insan kaynakları
ekleri
• Kariyer Portalları
01.01.2013
01
Uzman Personel Giriş Sınavı Şekli ve Konuları
Giriş Sınavı iki aşamadan oluşur.
1. Yazılı Sınav (Genel Yetenek Sınavı, Türkçe Kompozisyon, Alan
Bilgisi)
2. Sözlü Sınav
Alan Bilgisi Sınav Konuları
1. İktisat,
2. Hukuk
3. Maliye,
4. Muhasebe,
5. İşletme İktisadı ve Finansmanı,
6. Genel Matematik,
7. İstatistik,
8. Ekonometri,
9. Diğer konular (Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.)
arasından seçilecek asgari beş konunun seçilerek sorularının
cevaplanması gerekir.
01.01.2013
01
Uzman Personel Giriş Sınavı İstatistiği 2013
 İnternet üzerinden toplam
başvuru sayısı: ……..
 Sınava girme koşullarını
taşıyan aday sayısı:…….
 Sınava Katılan aday
sayısı:……..
 Yazılı sınavda en başarılı
olan 90 aday mülakata
davet edilmiştir.
 26 aday işe başlamıştır.
SINAVA KATILAN ADAYAR
Türkçe Kompozisyon
400
Genel Yetenek
350
İktisat
300
Muhasebe ve Mali Analiz
250
Maliye
200
İşletme Finansmanı ve
Finansal Matematik
349 348
Hukuk
150
275
Matematik
234
100
201 204
210
184
İstatistik
50
126
81
Ekonometri
38
0
Yöneylem Araştırması
Sınava Katılan Aday Sayısı
01.01.2013
01
Uzman Personel Kariyer Yolu
• 2 aylık deneme süresi -oryantasyon eğitimi)
• Uzman
(5 yıl fiili çalışma sonrası yeterlik sınavı veya etüd)
• Kıdemli Uzman
(Uzman olarak en az 7 yıl çalışmak)
• Başuzman
(Kıdemli uzman olarak en az 12 yıl çalışmak)
• Yönetici pozisyonlar
01.01.2013
01
Dr. Sibel K. BAYRAKTAR
İnsan Kaynakları Müdürlüğü
(212) 298 26 66
[email protected]