Yazı Hakemliği

Download Report

Transcript Yazı Hakemliği

MÜSABAKA CETVELİ
DOLDURMA TALİMATI
İSTANBUL
İSTANBUL
BURHANFELEK
BURHAN
FELEK
X
X
ACIBADEM VOLEYBOL LİGİ
TÜRKİYE 1. LİGİ
TUR
2 1 0 9 2013
15 00
TUR
20 02 2015
15 00
Site A
38
X
ARÇELİK
HALKBANK
ARÇELİK HALKBANK
X
ÜMİT SOKULLU
SUAT CARLI
KENDİ AD ve SOYADINIZ
BERK CARLI
BERKE ŞİMŞEK
ZEYNEP ERYÜREK
TUR
TUR
TUR
TUR
ELİF EZGİ EKŞİ
ATAKAN YANIK
Takımın liberosu / liberoları
diğer oyuncularla beraber
takım listesine yazılmayıp
sadece LİBERO için ayrılan
özel bölüme yazılacaktır.
C- ONAY Başlıklı sol alt köşeye şu kişilerin adı soyadı ve ülkeleri yazılır:
-Baş hakem,
-Yardımcı hakem,
-Yazı hakemi,
-Skor hakemi,
-Çizgi hakemleri.
TUR
TUR
TUR
TUR
2. KUR’ A ATIŞINDAN SONRA:
Yazı hakemlerinin Baş ve Yardımcı hakemden kur’ a atışı sonrası aşağıdaki
bilgileri alması gerekir;
- Takımların oyuna hangi oyun alanında başlayacakları,
- İlk servisi kullanacak olan takım.
-Koç’ lar davet edilerek yazı cetveline imzaları alınır.
(İmzanın anlamı kaydedilen takım mensuplarına ait bilgilerin teyid edilmesidir ve
asistan koçlar imza yetkisine sahip değildir.)
-Kaptanların yazı cetveline kur’ a sonucu ve isim listelerinin teyidi
maksadıyla imzaları alınır.
-Koç’ lar davet edilerek yazı cetveline imzaları alınır.
(İmzanın anlamı kaydedilen takım mensuplarına ait bilgilerin teyid edilmesidir.
Asistan koçlar imza yetkisine sahip değildir)
c) Bu bilgileri alan yazı hakemi aşağıdaki işlemleri yapar;
Sol üstteki “SET 1” başlıklı kareye her takımın sete başlayacağı oyun alanlarına
denk gelen A ve B takımlarının adlarını/ülke kodlarını kaydeder ve ilk servisi
atan takımın “S” harfine, servis karşılayan takımın da “R” harfine “X” (çarpı)
işaretini koyar. Söz konusu A ve B harfleri aşağıdaki bölümlerde yer alan boş
hanelere de yazılır.
- Maç yazı cetvelinin üst kısmındaki “TAKIMLAR” bölümüne,
- Maç yazı cetvelinin sağ alt kısmındaki “TAKIMLAR” bölümüne.
SET 1
TEAM
TAKIM
A
HALKBANK
S
TEAM
R TAKIM
B
ARÇELİK
S
R
SET 2
TEAM
TAKIM
B
ARÇELİK
S TEAM
R TAKIM
A
HALKBANK
S
R
d) Sonraki sette “SET 2” başlıklı karenin sağına “A” takımının adı, soluna da “B”
takımının adı yazılır. Yazı hakemi bir önceki setin ilk servisini atan takımın bu
sette servis karşılayan takım olduğunu kaydeder.
e) “SET 3” karesine “SET 1” karesinin aynısını kaydeder.
f) Eğer gerekirse dördüncü set için “SET 2” karesinin altına “SET 2” karesinin
aynısını kaydeder.
• Yazı hakemi maçın başlangıcından 12 dakika önce (ve her setten önce) koçun
veya yardımcı hakemin verdiği set başlangıç diziliş formu ile takımların müsabaka
cetveline kayıtlı isim listelerini kontrol eder. Yanlışlık varsa yardımcı hakem
vasıtası ile ilgili koçu uyarır.
• Yazı hakemi, eğer bir yanlışlık yoksa “BAŞLANGIÇ OYUNCULARI” başlıklı satıra
I’ den VI’ ya kadar olan Romen rakamlarının altına aynı sıra dahilinde numaralarını
kaydeder. Set başlangıç dizilişlerinin müsabaka cetveline doğru olarak yazıldığını
yardımcı hakem de kontrol edecektir.
1 1
1
1
1
1
A takımı 1 sayı kazanınca, "SAYILAR" kolonundaki (1) sayısının üzeri ( ) işaretiyle
çizilir. B takımı bir sonraki ralliyi de kazanınca 1 sayı daha alır. B takımının “SAYILAR”
kolonundaki 2 sayısının üzeri ( ) işaretiyle çizilir.
A takımı 5. sayısını kazandıktan sonraki ralliyi kaybedince servisi de kaybeder. Yazı
hakemi A takımının servis atan 11 forma numaralı oyuncusuna tekabül eden kolonun 1.
servis kutusunun içine 5 rakamını yazar. Bu 11 forma numaralı oyuncunun 1. servis
sırasını tamamladığında A takımının 5 sayısının olduğunu gösterir.
1 1
5
1
1
1
1
Yazı hakemi daha sonra B takımı tarafına geçer. Ralliyi ve servis atma hakkını
kazandıktan sonra B takımı bir sayı alır ve takımın “SAYILAR” kolonundaki 1 sayısının
üzeri (
) işaretiyle çizilir. Sonrasında I numaralı pozisyon kolonunun 1. servis kutusunun
içi (X) işaretiyle kapatıldığından II numaralı pozisyon kolonundaki 1. servis kutusunun
içindeki (1) rakamının üzerine (
) işaretini koyar. Bu B takımının ilk servisinin II
pozisyon numarasına kaydedilmiş olan 8 forma numaralı oyuncu tarafından atılacağını
gösterir. Çünkü B takımı servis atma hakkını kazanınca takım bir tur döner ve II
pozisyon numarasındaki 8 forma nolu oyuncu I numaralı pozisyona gelir.
B takımı 1 sayı kazanınca, "SAYILAR" kolonundaki (1) sayısının üzeri ( ) işaretiyle
çizilir. B takımı bir sonraki ralliyi de kazanınca 1 sayı daha alır. B takımının “SAYILAR”
kolonundaki 2 sayısının üzeri ( ) işaretiyle çizilir.
B takımı 9. sayısını kazandıktan sonraki ralliyi kaybedince servisi de kaybeder. Yazı
hakemi B takımının en son servis atan 8 forma numaralı oyuncusuna tekabül eden
kolonun 1. servis kutusunun içine 9 rakamını yazar. Bu 8 forma numaralı oyuncunun 1.
servis sırasını tamamladığında B takımının 9 sayısının olduğunu gösterir.
9
Yazı hakemi hemen A takımı kısmına geçer ve ralliyi kazanmak bir de sayı kazanmak
olduğundan “SAYILAR” kolonunda bir sonraki sayı olan 6’ nın üzerini (
) ile çizer.
Sonrasında II numaralı pozisyonda kayıtlı ve servisi atacak olan 12 forma numaralı
oyuncunun 1. servis kutusunun içindeki 1 rakamının üzerine (
) işaretini yapar. 12
forma numaralı oyuncu serviste 1 sayı alır. Kullandığı ikinci servisi kaçırır. Yazı hakemi A
takımının II numaralı pozisyonda kayıtlı olan 12 forma numaralı oyuncusunun 1. servis
kutusunun içine 7 sayısını yazar.
1 1
5
7
1
1
1
1
B takımı 11. sayısını kazandıktan sonraki ralliyi kaybedince servisi de kaybeder. Yazı
hakemi B takımının en son servis atan 9 forma numaralı oyuncusuna tekabül eden
kolonun 1. servis kutusunun içine 11 rakamını yazar. Bu 9 forma numaralı oyuncunun 1.
servis sırasını tamamladığında B takımının 11 sayısının olduğunu gösterir.
9
11
A takımı 15. sayısını kazandıktan sonraki ralliyi kaybedince servisi de kaybeder. Yazı
hakemi A takımının en son servis atan 13 forma numaralı oyuncusuna tekabül eden
kolonun 1. servis kutusunun içine 15 rakamını yazar. Bu 13 forma numaralı oyuncunun
1. servis sırasını tamamladığında A takımının 15 sayısının olduğunu gösterir.
5
1 1
1
7
15
1
1
1
B takımı 15. sayısını kazandıktan sonraki ralliyi kaybedince servisi de kaybeder. Yazı
hakemi B takımının en son servis atan 10 forma numaralı oyuncusuna tekabül eden
kolonun 1. servis kutusunun içine 15 rakamını yazar. Bu 10 forma numaralı oyuncunun
1. servis sırasını tamamladığında B takımının 15 sayısının olduğunu gösterir.
9
11
15
A takımı 19. sayısını kazandıktan sonraki ralliyi kaybedince servisi de kaybeder. Yazı
hakemi A takımının en son servis atan 14 forma numaralı oyuncusuna tekabül eden
kolonun 1. servis kutusunun içine 19 rakamını yazar. Bu 14 forma numaralı oyuncunun
1. servis sırasını tamamladığında A takımının 19 sayısının olduğunu gösterir.
5
1 1
1
1
7
15
19
1
1
B takımı 19. sayısını kazandıktan sonraki ralliyi kaybedince servisi de kaybeder. Yazı
hakemi B takımının en son servis atan 11 forma numaralı oyuncusuna tekabül eden
kolonun 1. servis kutusunun içine 19 rakamını yazar. Bu 11 forma numaralı oyuncunun
1. servis sırasını tamamladığında B takımının 19 sayısının olduğunu gösterir.
9
11
15
19
A takımı 23. sayısını kazandıktan sonraki ralliyi kaybedince servisi de kaybeder. Yazı
hakemi A takımının en son servis atan 15 forma numaralı oyuncusuna tekabül eden
kolonun 1. servis kutusunun içine 23 rakamını yazar. Bu 15 forma numaralı oyuncunun
1. servis sırasını tamamladığında A takımının 23 sayısının olduğunu gösterir.
5
1 1
1
1
1
7
15
19
23
1
B takımı 22. sayısını kazandıktan sonraki ralliyi kaybedince servisi de kaybeder. Yazı
hakemi B takımının en son servis atan 12 forma numaralı oyuncusuna tekabül eden
kolonun 1. servis kutusunun içine 22 rakamını yazar. Bu 12 forma numaralı oyuncunun
1. servis sırasını tamamladığında B takımının 22 sayısının olduğunu gösterir.
9
11
15
19
22
Yazı hakemi bu şekilde sıra ile set sonuna kadar devam eder ve set (25 – 22) A takımı lehine
biter.
Eğer 24 - 24 eşitlik olursa, takımlardan biri 2 sayı farka ulaşılıncaya kadar set devam eder.
(26 - 24, 27 - 25) vb.
A takımının "SAYILAR" kolonunda üzeri (
) ile çizilmemiş olan sayılar tabloda gördüğünüz gibi
zarf biçiminde çizilerek iptal edilir ve alınan son sayı en son servis atan oyuncunun servis
kutusunun içine yazılıp daire içine alınır.
5
1 1
1
1
1
1
7
15
19
23
25
Yazı hakemi bitiş zamanının yazılması için ayrılmış olan "Bitiş Zamanı" kutusunun içine setin
bitiş saatini (örneğin 15.23) yazar.
B Takımının "SAYILAR" kolonunda üzeri (
) ile çizilmemiş olan sayılar tabloda gördüğünüz gibi
zarf biçiminde çizilerek iptal edilir ve alınan son sayı en son servis atan oyuncunun servis
kutusunun içine yazılıp daire içine alınır.
İlk servisi karşılayan takım seti kazanırsa, diğer takımdan bir pozisyon önde olmalıdır.
9
11
15
19
22
Eğer bir takım seti kazanması için gerekli sayıya (servis atmadan) ulaşırsa bu durumda son
sayısı boşluğa yazılıp daire içine alınır.
Örnek: B Takımının sayısı 23, A Takımının sayısı ise 24. B Takımının kullandığı servisten sonra
ralliyi A Takımı kazandığında (Servis atmadan seti kazandığı için) 25’ inci sayı boşluğa yazılıp
daire içine alınacaktır.
5
1 1
1
1
1
7
15
19
24
1
25
Yazı hakemi setin başlangıç ve bitiş zamanı arasındaki süreyi SET “1 ( … )” içine,
“P” başlıklı kolonun içine takımların kazandığı sayıları,
“W” başlıklı kolonun içine seti kazanan takım için 1, kaybeden takım için 0,
“S” başlıklı kolonun içine oyuncu değişikliği sayıları, "T" başlıklı kolonun içerisine de kullanılmış
molaların sayısını yazar.
Eğer bir takım hiç mola ve oyuncu değişikliği kullanmamışsa ilgili kutuya “0” yazılır.
HALKBANK
2
15
3 1 25
00
ARÇELİK
23’
22 0 2
2
NETİCE SETİ (3. veya 5.SET) OYNANMASI HALİNDE:
16:58
7 3
HALKB. A
4
5
6 10
B ARÇELİK
10 12 18 9 1 4
A
7 3
4
5
6 10
Kur’ a atışından sonra yazı hakemi boş dairelere sol tarafında oynayan takım
sol bölüme gelecek şekilde A ya da B harfini yazar.
Yazı hakemi, ilk setteki resmi prosedürün aynısını takip ederek, "5. SET" başlıklı tablonun 3
kısmını da doldurur. En sağdaki 1. ve sondaki 3. kısma sete oyun alanının sol tarafında
başlayacak takımın, ortadaki 2. kısma da sete oyun alanının sağ tarafında başlayacak takımın
başlangıç dizilişlerini yazar.
.
Setin başlangıcından saha değişimine kadar olan süreçte maç cetvelinin sol tarafındaki 1.
kısma yazılan takımın aldığı molalar ve yaptığı oyuncu değişiklikleri aynı anda maç
cetvelinin en sağdaki 3. kısmına da aynen yazılır.
(8. sayıdaki saha değişiminden sonra mola ve oyuncu değişikliği taleplerinde herhangi bir
yanlışlık yapmamak için)
S TA RT
:
16:58
BA ŞLA MA
I
II
7
S
A
TA KIM
III
3
:
TE A M
HALKBANK
IV
4
:
V
5
:
VI
6
:
R
TE A M
SA Y ILA R
TA KIM
E ND
S
B ARÇELİK
BİTİŞ
R
P OINTS
:
SA Y ILA R
1
13
25
37
2
14
26
38
3
15
27
39
4
16
28
40
5
17
29
41
4
6
18
30
42
5
7
19
31
43
8
20
32
44
9
21
33
45
10
22
34
46
5 11
23
35
47
12
24
36
48
I
1
2
10
:
P O INTS
II
10
III
12
IV
18
V
9
VI
1
4
3
:
:
:
:
:
:
:
6
:
1
4
:
5
6
1
:
5
1
:
5
1
:
5
1
:
5
1
:
7
5
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
8
"T"
:
:
1
:
5
2
1
:
5
4
1
:
5
1
:
5
1
:
5
1
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
4
8
"T"
:
:
16:58
7 3
4
6
B ARÇELİK
HALKB. A
4
5
6 10
17 10
10 12 18 9 1 4
x
2
4
6
08
A
7 3
4
5
6 10
10 15
Sete oyun alanının sağ tarafında başlayan ve 5. set tablosunun ortasındaki 2. kısma yazılı olan
takımın, saha değişimi esnasında, “SAYILAR” Kolonundaki sayısının yanına ok (
) işareti
konur. Örnek (
4)
8. sayıda servis değişikliği olduğunda, yazı hakemi, servis atma hakkını elde eden takıma
"SAYILAR" kolonundan bir sonraki sayının üzerini (
) ile çizer ve III numaralı pozisyon
kolonundaki servis kutusu numarasına (
) işaretini koyar.
Eğer 14 - 14 beraberlik olursa, set, bir takım 2 sayı fark elde edinceye kadar devam eder.
Saha değişikliği bir takım 8. sayıyı kazandıktan sonra yapılır.
16:58
7 3
4
6
B ARÇELİK
HALKB. A
4
5
6 10
17 10
10 12 18 9 1 4
x
2
4
6
08
A
7 3
4
5
6 10
10 15
Saha değişiminden sonra 5. set tablosunun sol tarafındaki 1. kısma yazma işlemi
yapılmaz. Setin kalan bölümünde, ortadaki 2. ve sağ tarafındaki 3. kısımlara yazma
işlemine devam edilir.
8. Sayıdan sonraki saha değişiminden sonra, sete oyun alanının sol tarafında başlayan takımın
aldığı sayıları ve servis sırasını en sağdaki 3. kısma yazmaya devam eder.
3. kısmın, üst tarafındaki "DEĞİŞİMDEKİ SAYI" başlıklı bölüme, saha değişimi sonrası
sağ tarafa geçen takımın, saha değişimi esnasındaki sayısı yazılır.
4. MAÇTAN SONRA:
“Set Süreleri” başlıklı kolona oynanmış her bir setin karşısındaki parantezin içine setin süresini
yazar ve “Toplam Süre” kutusunun içine oynanmış setlerin toplam süresini dakika olarak yazar.
Bir setin süresi: Bir set, hakemin o setin birinci servisi için çaldığı düdükle başlar ve hakemin o
setin son sayısı için çaldığı düdükle sona erer.
“W” başlıklı kazanan kolonunun içine, her sette seti kazanan takıma ait uygun kutunun içerisine
“1”, seti kaybeden takıma ait kutunun içine de “0” rakamını yazar. Sonra "TOPLAM" satırının
uygun kutusunun içine de her bir takım tarafından kazanılmış setlerin toplamını kayıt eder.
HALKBANK
1 25
0
1
0
1
23
25
21
15
3 109
15
00
17
ARÇELİK
23’
’
28’
27’
28’
12’
118’
10
HALKBANK
22 0
25
21
25
6
1
0
1
0
99 2
02
10
2
MAÇIN TOPLAMSÜRESİ: Hakemin ilk setin ilk servis düdüğünü çalması ile başlar ve
son setin son sayısı için çaldığı düdükle biter.
“S” başlıklı Oyuncu Değiştirme kolonunun içerisine her set için yapılmış oyuncu
değişikliklerinin sayısını ve de "TOPLAM" satırının uygun kutularının içine de oynanmış setler
içerisinde, her bir takım tarafından yapılmış oyuncu değişikliklerinin toplamını yazar.
Eğer bir takım hiç oyuncu değişikliği yapmamışsa, ilgili kutuya “0” yazılır.
HALKBANK
3 1 25
2 0 23
0
3
1
9
15
1
0
1
3
00
25
21
15
109
17
ARÇELİK
23’
28’
22 0 2
25 1 0
27’
28’
12’
118’
21
25
6
99
0
1
0
2
10
02
10
HALKBANK
2
3
2
1
8
"T" başlıklı kolonun içerisine, her set için kullanılmış molaların sayısını uygun kutu içerisine yazar.
"TOPLAM" satırının uygun kutusunun içerisine de oynanmış setler içerisinde alınmış olan
molaların toplam sayısını kayıt eder.
Eğer bir takım hiç mola kullanmamışsa ilgili kutuya “0” yazılır.
Daha sonra maçın başlangıç ve bitiş saatini tablonun altındaki kutuların içine yazar ve maçın
toplam süresini en sağdaki bölüme yazar.
HALKBANK
2
3 1 25
23’
22 0 2
23
25
21
15
28’
27’
28’
12’
25 1
21 0
25 1
6 0
9 3 109
118’
2 2
1 0
2 3
1 1
8
15
ARÇELİK
0
1
0
1
00
17
10
HALKBANK
0 2
3 2
2 1
1 1
99 2 8
02
2
8
10
2
Son satıra kazanan takımın adını ve 3 rakamının sağ tarafına da kaybeden takımın kazandığı
set sayısını yazar.
REMARKS
DÜŞÜNCELER
İD
A
3/12
1
- Yazı Hakemi “DÜŞÜNCELER” kısmına (Baş hakemin
kayıt edilmesine müsaade ettiği) zamanında yapılmış bir
itirazı kayıt eder. Takım kaptanı itirazını yazdıracak
veya kendisi yazacaktır.
12-16 ( İstisnai Değişiklik )
Ümit SOKULLU
Suat CARLI
AD ve SOYADINIZ
Berk CARLI
Berke ŞİMŞEK
Zeynep ERYÜREK
TUR
TUR
TUR
TUR
Elif Ezgi EKŞİ
Atakan YANIK
- “DÜŞÜNCELER” kısmına ise (Baş hakemin kayıt edilmesine müsaade ettiği) zamanında
yapılmış bir itirazı kayıt eder. Takım kaptanı itirazını yazdıracak veya kendisi yazacaktır.
- Son olarak ONAY bölümüne aşağıdaki sıra ile
- Yazı hakemi (kendisi) Müsabaka cetvelini imzalar.
- Skor hakeminin daha sonra da iki takım kaptanının imzalarını alır,
- Müsabaka cetvelini Yardımcı hakeme teslim eder,
- Yardımcı hakem (Kontrol ederek) imzalar ve Baş hakeme verir.
- Baş hakem (Kontrol ederek) imzaladıktan sonra Gözlemciye teslim eder.
Oyuna giren oyuncunun numarası (takımın oyuncu listesinde ismi var ise) sahayı terk eden
oyuncunun numarasının altındaki kutuya kaydedilir.
Aynı sütunda OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ SKORU’ nun üst kutusuna iki takımın o ana kadar
aldığı sayıları kaydeder.
Oyuncu değiştiren takımın puanı, diğerinin puanı da sağdaki kısma yazılır.
1
1
1
9
1
17
5 9 7 12
1
1
Oyuncu tekrar değiştiğinde yazı hakemi oyuna giren oyuncunun numarasının oyundan
çıkan oyuncunun numarasının üstünde kayıtlı olan numarayla aynı olmasına dikkat eder.
Oyundan çıkan oyuncunun numarasını daire içine alır.
Takımların o ana kadar aldıkları sayı OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ SKORU satırının
alt kutusuna yazılır.
1
1
1
9
1
17
5 9 7 12
11 15
1
1
Her takımın PUANLAR sütununun altında “T” başlıklı iki kutu bulunur.
Tüm setlerde takımların 2’ şer mola talep etme hakkı vardır.
İlk olarak molayı alan takımın sayıları, sonra diğer takımın sayıları yazılır.
4:7
11:14
7. YAPTIRIMLARIN KAYDEDİLMESİ:
a) Kurallara Uygun Olmayan Talepler : Kurallara uygun olmayan bir talep hakemler
tarafından kabul edilmediği zaman, bu hatanın kayıt işlemi, “Kurallara Uygun Olmayan
Talep” bölümünde (Yaptırımlar tablosunun yanında) bulunan
hata yapan takımın harfinin
(A Takımı – B Takımı) üzerine X işareti konularak yapılır.
SANCTİONS
YAPTIRIMLAR
W P
E
D
KURALLARA UYGUN
OLMAYAN TALEPLER
X
TAKIM A
TAKIM B
A
SET
B
SKOR
B
A
A
A
A
A
A
7-9
5-7
22 - 23
22 - 24
14 - 11
20 - 17
23 - 22
Uyarı İhtar İhraç Diskalifiye
D
D
3
3
D
D
3
1
2
2
2
3
3
3
B TAKIMINA GECİKTİRME UYARISI
A TAKIMINA GECİKTİRME UYARISI
A TAKIMININ 3 NUMARALI OYUNCUSUNA İHTAR (B TAKIMI 24. SAYIYI KAZANDI)
A TAKIMININ 3 NUMARALI OYUNCUSU OYUNDAN ÇIKARILDI
A TAKIMINA GECİKTİRME İHTARI (B TAKIMI 12. SAYISINI KAZANDI)
A TAKIMINA GECİKTİRME İHTARI (B TAKIMI 18. SAYISINI KAZANDI)
A TAKIMININ 3 NUMARALI OYUNCUSU DİSKALİFİYE EDİLDİ
b) Hatalı Davranış Yaptırımları :
Tüm yaptırımlar maç cetvelinin sol alt kısmındaki tabloya; cezalandırılan oyuncunun
numarasıyla veya maç cetvelinin sağ altında "GÖREVLİLER" kısmında, oyuncular
haricindeki takım mensuplarının fonksiyonlarına uygun olarak belirlenmiş harflerle C, AC1,
AC2, T ve M yazılmalıdır.
SANCTİONS
YAPTIRIMLAR
W P
E
D
KURALLARA UYGUN
OLMAYAN TALEPLER
TAKIM A
TAKIM B
A
SET
B
SKOR
B
A
A
A
A
A
A
7-9
5-7
22 - 23
22 - 24
14 - 11
20 - 17
23 - 22
Uyarı İhtar İhraç Diskalifiye
D
D
3
3
D
D
3
1
2
2
2
3
3
3
B TAKIMINA GECİKTİRME UYARISI
A TAKIMINA GECİKTİRME UYARISI
A TAKIMININ 3 NUMARALI OYUNCUSUNA İHTAR (B TAKIMI 24. SAYIYI KAZANDI)
A TAKIMININ 3 NUMARALI OYUNCUSU OYUNDAN ÇIKARILDI
A TAKIMINA GECİKTİRME İHTARI (B TAKIMI 12. SAYISINI KAZANDI)
A TAKIMINA GECİKTİRME İHTARI (B TAKIMI 18. SAYISINI KAZANDI)
A TAKIMININ 3 NUMARALI OYUNCUSU DİSKALİFİYE EDİLDİ
Yaptırımların yazılacağı kolonlar ;
(W)
(P)
(E)
(D)
Kolonu
Kolonu
Kolonu
Kolonu
Uyarı,
İhtar,
Oyundan çıkarma,
Diskalifiye
Yaptırım uygulanan oyuncunun takımını göstermek için Takımlar kolonunun içine A veya B,
yaptırım anındaki set ve skor ise ilgili kolonların içine yazılır.
Rakibin hatalı davranışından dolayı uygulanan yaptırım neticesinde alınan sayılar,
“SAYILAR” kolonunda üzeri
ile çizilmeli ve daire içine alınmalıdır.
SANCTİONS
YAPTIRIMLAR
W P
E
D
KURALLARA UYGUN
OLMAYAN TALEPLER
TAKIM A
TAKIM B
A
SET
B
SKOR
B
A
A
A
A
A
A
7-9
5-7
22 - 23
22 - 24
14 - 11
20 - 17
23 - 22
Uyarı İhtar İhraç Diskalifiye
D
D
3
3
D
D
3
1
2
2
2
3
3
3
B TAKIMINA GECİKTİRME UYARISI
A TAKIMINA GECİKTİRME UYARISI
A TAKIMININ 3 NUMARALI OYUNCUSUNA İHTAR (B TAKIMI 24. SAYIYI KAZANDI)
A TAKIMININ 3 NUMARALI OYUNCUSU OYUNDAN ÇIKARILDI
A TAKIMINA GECİKTİRME İHTARI (B TAKIMI 12. SAYISINI KAZANDI)
A TAKIMINA GECİKTİRME İHTARI (B TAKIMI 18. SAYISINI KAZANDI)
A TAKIMININ 3 NUMARALI OYUNCUSU DİSKALİFİYE EDİLDİ
c) Geciktirme yaptırımları için :
Geciktirme yaptırımları, müsabaka cetvelinin sol alt tarafındaki tablonun uygun kolonlarına “D”
işareti konularak yazılmalıdır. Geciktirme yaptırımlarının yazıldığı kolonlar:
W kolonu (Uyarı) (Bilekte SARI KART)
P kolonu (İhtar ) (Bilekte KIRMIZI KART)
Takım belirtmek için takımlar kolonuna “A” veya “B” konur ve set numarası ve skor ise ilgili
kolonlara yazılır.
Geciktirme ihtarında rakip bir sayı kazanır ve servis atma hakkını elde eder. Yazı hakemi
yukarıda belirtilen şekilde ceza satırını doldurduktan sonra, “SAYILAR” kolonunda bir sonraki
sayının üzerini
ile çizip daire içine alarak normal prosedürü takip ederek kayıt işlemini
yapacaktır.
SANCTİONS
YAPTIRIMLAR
W P
E
D
KURALLARA UYGUN
OLMAYAN TALEPLER
TAKIM A
TAKIM B
A
SET
B
SKOR
B
A
A
A
A
A
A
7-9
5-7
22 - 23
22 - 24
14 - 11
20 - 17
23 - 22
Uyarı İhtar İhraç Diskalifiye
D
D
3
3
D
D
3
1
2
2
2
3
3
3
B TAKIMINA GECİKTİRME UYARISI
A TAKIMINA GECİKTİRME UYARISI
A TAKIMININ 3 NUMARALI OYUNCUSUNA İHTAR (B TAKIMI 24. SAYIYI KAZANDI)
A TAKIMININ 3 NUMARALI OYUNCUSU OYUNDAN ÇIKARILDI
A TAKIMINA GECİKTİRME İHTARI (B TAKIMI 12. SAYISINI KAZANDI)
A TAKIMINA GECİKTİRME İHTARI (B TAKIMI 18. SAYISINI KAZANDI)
A TAKIMININ 3 NUMARALI OYUNCUSU DİSKALİFİYE EDİLDİ
İSTİSNAİ
DEĞİŞİKLİK :
Maçın 2. setinde sayılar 12 – 11 Halkbank takımı lehine iken Halkbank’ ın 8 Forma
nolu oyuncusu Murat Özden oyuna devam edemeyecek şekilde sakatlanmıştır. Setin
önceki bölümünde, oyundan çıkıp, tekrar oyuna girmiş olan bu oyuncunun kurallara
uygun oyuncu değişikliği hakkı olmadığı için ilgili kural gereği takıma bu oyuncu için
istisnai oyuncu değişikliği yaptırılarak 9 forma numaralı Cenk Tüzmen oyuna
alınmıştır.
İmza
Baş Hakem
Adı Soyadı
İD A 8 / 9 2 12-11
Ayrıca SONUÇLAR bölümünde o setteki
toplam oyuncu değişikliği sayısına ilave edilir.
Sakatlanan bir oyuncu ya da libero için yapılan oyuncu değişikliklerinin DÜŞÜNCELER
bölümüne yazılması gerekir. Yazı hakeminin set, takım adı, sakatlanan oyuncu ya da
liberonun numarası ile yeni oyuncu ya da liberonun numarasını, o andaki skoru da
belirtmek suretiyle kaydeder.
REMARKS
Maçın birinci setinde sayılar 19-18 Arçelik takımının lehine
DÜŞÜNCELER
iken Arçelik takımının 8 numaralı libero oyuncusu bir daha
oyuna giremeyecek şekilde sakatlanmış olup, koçun talebi üzerine 7 numaralı
oyuncu yeni libero olarak belirlenmiş, müsabakanın geri kalan kısmında libero
olarak oyuna devam etmiştir.
İmza
Baş hakem
Adı Soyadı
DİSKALİFİYE
ETME :
Halkbank Takımının 8 forma numaralı oyuncusu Ahmet Şeker müsabakanın
3. setinde sayılar 12 – 17
Arçelik Takımı lehineyken verilen karar üzerine çizgi
hakemi “…………… ………….’ e ;
“ ………… …………… ……………. ” diyerek küfür etmesi nedeniyle,
( VEYA fiili temasta bulunması VEYA saldırgan davranışta bulunması )
ve 2. sette de aynı davranışı yapmaktan “ Oyundan çıkarma ” yaptırımı almış
olmasından dolayı diskalifiye edilmiştir.
Bilgilerinize arz ederim.
İmza
Baş Hakem
Adı Soyadı
EKSİK İLAN ETME :
Arçelik ile Halkbank takımları arasında oynanan maçın 3. setinde sayılar 15 – 8
Arçelik takımı lehineyken, Halkbank takımının 11 forma nolu oyuncusu (Ahmet
Torun) saldırgan davranışı nedeniyle diskalifiye edilmiştir. Bu oyuncu set içinde
daha önceden kurallara uygun oyuncu değişikliği ile oyundan çıkıp tekrar oyuna
girdiği için kurallara uygun değişiklik hakkı olmadığından yerine oyuncu
girememiştir. Bu durumda kurallarda belirtildiği şekilde Halkbank takımının skoru
aynı kalmak üzere, Arçelik takımına seti kazanması için gerekli olan sayılar
verilmiş ve set 25 – 8 olarak tamamlanmıştır.
Bilgilerinize arz ederim.
İmza
Baş Hakem
Adı Soyadı
LİSANSLAR DA
YOK
OYUNCULAR DA :
Müsabaka saatinde Arçelik Takımının lisanslarını ibraz edememesi ve
oyuncularının sahada hazır olmaması nedeniyle müsabaka oynatılamamıştır.
Bilgilerinize arz ederim.
İmza
Baş Hakem
Adı Soyadı
Dinlediğiniz için
teşekkür ederim.